Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 26891

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Риск-менеджмент
Резюме № 26891
Опубликовано: 02.10.2018 г.
Рубрика: Риск-менеджмент

Директор департаменту ризиків / Head of Risk Management

Стартовый оклад: по договоренности
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 10.08.1983 г. (35 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 08.2011 по настоящее время (7 лет 4 мес.)
В компании: Системний комерційний банк Головний офіс (ТОП 5), Киев
Должность: Директор департаменту ризиків
Функциональные обязанности:
Директор департаменту ризиків. Андерайтинг/Верифікація/Моніторинг Верифікація, валідація, оцінка фінансового стану позичальників. Підготовка заключень щодо можливості проведення кредитних операцій/реструктуризації кредитів та надання рекомендацій щодо мінімізації кредитних ризиків. Член Кредитного Комітету (представник Департаменту ризиків). Прийняття одноосібних рішень в рамках ліміту повноважень. моніторинг кредитного портфелю банку (оцінка фінансового стану, розрахунок кредитного рейтингу клієнтів, розрахунок показника ризику кредиту, контроль відображення результатів в АБС Банку).Методологія Розробка методик та внутрішніх положень стосовно кредитних ризиків. Розробка та контроль дотримання кредитної політики банку. Розробка методик (їх постійне удосконалення) щодо оцінки фінансового стану позичальників, Методик розрахунку резервів, Розробка та вдосконалення кредитних правил/політик, їх моніторинг та аналіз ефективності. Погодження бізнес процесів та документів, що надходят на розгляд Департаменту кредитних ризиків. Участь в автоматизації даних процесів зі сторони Департаменту ризиків.Кредитна політика Аналіз і моніторинг ефективності кредитної політики Аналітика, направлена на підвищення ефективності кредитної політики Підготовка рекомендацій направлених на оптимізацію кредитної політики Розробка ризиккритеріїв для нових сегментів кредитування Розробка, проведення та аналіз пілотних проектів, направлених на підвищення ефективності кредитування клієнтів банку Розробка ризиккритеріїв для проведення CRM компаній Оцінка ефекту зміни кредитної політики, у тому числі проведення «чтоесли» аналізуУправління резервами кредитного портфелю Управління резервами кредитного портфелю банку (аналіз портфелю, підготовка аналітичних звітів, прогнозування, планування, затвердження змін класифікації кредитів, ведення управлінської аналітики по портфелю резервів). Впровадження в банку норм 23 Постанови НБУ. Підготовка звітів для перевіряючих органів (НБУ, аудиторські компанії, рейтингові агентства, внутрішні підрозділи банку). Розрахунок МСФО резервів Оптимізація резервів (НБУ, МСФО)Моніторинг та управління кредитним портфелем Регулярний аналіз стану портфеля і процесів, що відбуваються в ньому по всіх сегментах кредитування фізичних осіб Ad hoc аналітика і глибоке дослідження зацікавлених сегментів Підготовка рекомендацій , спрямованих на поліпшення якості кредитного портфеля Прогнозування розвитку портфеля , підготовка прогнозів . Розрахунок стратегій Up / Down Sell .Моделювання : Розробка моделей кредитного ризику : application , behavioral і т.п. Розробка ймовірнісних бізнес моделей : відтоку , прибутковості , X Sell і т.п. Розробка collection моделей Регулярний моніторинг і оцінка моделей всіх напрямків Регулярна актуалізація всіх розроблених моделей Впровадження моделей кредитного ризику в процеси кредитування Участь у впровадженні бізнес і collection моделей методологія , тестування , аналітикаОцінка прибутковості кредитних продуктів : Розробка та актуалізація методик оцінки вартості ризику Регулярний моніторинг вартості ризику за діючими продуктам Розрахунок і прогнозування EL за діючими продуктам Оцінка вартості ризику при узгодженні нових продуктівЗвітність : Розробка формату , впровадження та підтримання системи регулярної регламентної звітності Розробка , впровадження і підтримка системи аналітичної ризик звітності Автоматизація та оптимізація процесів , пов'язаних з регулярною звітністю Підготовка аналітичних висновків і рекомендацій на основі регламентної звітностіІнше: Керівник групи по взаємодії з перевіряючими органами (аудитори внутрішні та зовнішні), Підготовка та надання аналітичної інформації по запиту перевіряючих органів. Підготовка портфелів на передачу під рефінансування НБУ. Послідуюче супроводження даного портфелю в частині функціоналу, що стосується Департаменту кредитних ризиків. Участь за напрямком кредитних ризиків в процесах купівліпродажу кредитних портфелів (аналіз портфелів, участь в розробці і реалізації схем залиття портфелів на баланс банку). Аналіз змін в законодавстві, що впливають на діяльність банку (законопроекти, меморандуми тощо). Участь в розробці бізнесплану банку в частині, що стосується Департаменту кредитних ризиків


C 06.2010 по 07.2011 (1 год 1 мес.)
В компании: Системний комерційний банк. Головний офіс, Киев
Должность: Начальник / Заступник начальника управління кредитної експертизи
Функциональные обязанности:
Оцінка фінансового стану позичальників (клієнти роздрібного бізнесу, СМБ та корпоративного бізнесів). Проведення комплексного аналізу підприємницької діяльності позичальників. Підготовка заключень щодо можливості проведення кредитних операції та надання рекомендацій щодо мінімізації кредитних ризиків. Аналіз ТЕО та інвестиційних проектів щодо знаходяться на розгляді управління. Винесення кредитних заявок на кредитні комітети банку/Правління банку. Підготовка звітів для перевіряючих органів (НБУ, аудиторські компанії, рейтингові агентства, внутрішні підрозділи банку). Розробка методик та внутрішніх положень стосовно кредитних ризиків. Контроль дотримання кредитної політики банку. Розробка скоринг програм (їх постійне удосконалення) для оцінки фінансового стану позичальників. Розробка та проведення тренінгів по практичному застосуванню технології мікрокредитування для суб’єктів малого бізнесу. Організація та контроль роботи банку з інсайдерами та пов’язаними особами. Ведення внутрішньобанківських баз проблемних позичальників, робота з зовнішніми організаціями щодо обміну інформації з проблемними позичальниками (ЄІС реєстр позичальників НБУ, бюро кредитних історій, бази даних МВС України тощо). Досвід керування відділом нормативів та розрахунку резервів. Розрахунок лімітів на банки контрагенти та страхові компанії.


C 10.2009 по 06.2010 (8 мес.)
В компании: Системний комерційний банк. Головний офіс, Киев
Должность: Начальник Управління кредитної експертизи роздрібного бізнесу
Функциональные обязанности:
Оцінка фінансового стану позичальників (фізичні особи та приватні підприємці). Проведення комплексного аналізу підприємницької діяльності позичальників. Підготовка заключень щодо можливості проведення кредитних операції та надання рекомендацій щодо мінімізації кредитних ризиків. Винесення кредитних заявок на кредитні комітети банку/Правління банку. Підготовка звітів для перевіряючих органів (НБУ, аудиторські компанії, рейтингові агентства, внутрішні підрозділи банку). Розробка методик та внутрішніх положень стосовно кредитних ризиків. Контроль дотримання кредитної політики банку. Розробка скоринг програм (їх постійне удосконалення) для оцінки фінансового стану позичальників. Розробка та проведення тренінгів по практичному застосуванню технології мікрокредитування для суб’єктів малого бізнесу. Організація та контроль роботи банку з інсайдерами та пов’язаними особами. Ведення внутрішньобанківських баз проблемних позичальників, робота з зовнішніми організаціями щодо обміну інформації з проблемними позичальниками (ЄІС реєстр позичальників НБУ, бюро кредитних історій, бази даних МВС України тощо).


C 07.2008 по 10.2009 (1 год 3 мес.)
В компании: Системний комерційний банк (ГО), Киев
Должность: Начальник / заступник начальника управління адміністрування банкінгу МСБ
Функциональные обязанности:
Проведення системного аналізу можливості надання суб’єктам підприємницької діяльностіфізичним особам та юридичним особам кредитних коштів; формування висновків про можливість надання кредитних коштів; розрахунок резервів за кредитними операціями; проведення роботи щодо реструктуризації кредитної заборгованості суб’єктам підприємницької діяльностіфізичним особам та юридичним особам та надання висновків щодо можливості проведення реструктуризації; супроводження понадлімітних кредитних справ та представлення кредитних справ позичальників на колегіальних органах ВАТ АБ «Укргазбанк»; проведення перевірок якості знань продуктів для клієнтів МСБ; навчання співробітників фронтальних підрозділів точок продажів банку, виявлення проблемних місць в роботі точок продажу та формування пропозицій щодо їх усунення; розробка та проведення тренінгів по практичному застосуванню технології мікрокредитування для суб’єктів малого та середнього бізнесу; участь в розробці нових банківських продуктів/послуг для клієнтів МСБ, вдосконалення бізнес – процесів, розробка технологічних карт; участь в проведенні виїздних перевірок ; узгодження індивідуальних умов по не кредитним продуктам для клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу (депозитні, розрахунково – касові операції, карткові продукти), які перевищують ліміти повноважень точок продажу банку, винесення даних заявок на погодження на тарифний комітет, оперативну комісію КУАП, КУАП ВАТ АБ «Укргазбанк»; організація та контроль роботи Департаменту малого та середнього бізнесу по співраці з Німецько – Українським фондом; організація та контроль участі банку в валютних аукціонах НБУ


C 10.2007 по 07.2008 (9 мес.)
В компании: Системний комерційний банк (ГО), Киев
Должность: Начальник відділу кредитного адміністрування банкінгу МСБ
Функциональные обязанности:
проведення системного аналізу можливості надання суб’єктам підприємницької діяльностіфізичним особам та юридичним особам кредитних коштів; формування висновків про можливість надання кредитних коштів; розрахунок резервів за кредитними операціями; проведення роботи щодо реструктуризації кредитної заборгованості суб’єктам підприємницької діяльностіфізичним особам та юридичним особам та надання висновків щодо можливості проведення реструктуризації; супроводження понадлімітних кредитних справ та представлення кредитних справ позичальників на колегіальних органах ВАТ АБ «Укргазбанк»; проведення перевірок якості знань продуктів для клієнтів МСБ; навчання співробітників фронтальних підрозділів точок продажів банку, виявлення проблемних місць в роботі точок продажу та формування пропозицій щодо їх усунення; розробка та проведення тренінгів по практичному застосуванню технології мікрокредитування для суб’єктів малого та середнього бізнесу; участь в розробці нових банківських продуктів/послуг для клієнтів МСБ, вдосконалення бізнес – процесів, розробка технологічних карт; участь в проведенні виїздних перевірок ; організація та контроль роботи Департаменту малого та середнього бізнесу по співраці з Німецько – Українським фондом; організація та контроль участі банку в валютних аукціонах НБУ


C 04.2007 по 09.2007 (5 мес.)
В компании: Системний комерційний банк (ТОП 10), Киев
Должность: Головний економіст управління роздрібного обслуговування МСБ
Функциональные обязанности:
Проведення першочергового системного аналізу можливості надання суб’єктам підприємницької діяльностіфізичним особам та юридичним особам кредитних коштів; визначення фінансового стану, платоспроможності потенційного позичальника суб’єкта підприємницької діяльностіфізичної особи та/або юридичної особи; формування висновків про можливість надання кредитних коштів; оцінка предмету застави представлення кредитних справ позичальників на кредитному комітеті КМФ АКБ «Укрсоцбанк»; супроводження розгляду кредитних справ позичальників на кредитному комітеті Головного офісу АКБ «Укрсоцбанк»; оформлення договорів кредиту, застави, страхування; подальше обслуговування та супроводження кредитних справ (проведення первинного, планового та екстренного моніторингу) відкриття та ведення поточних рахунків суб’єктам підприємницької діяльностіфізичним особам та юридичним особам ; оформлення строкових вкладів фізичних осібсуб'єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб. Здійснення кредитної експертизи заявок відділень та захист на кредитних комітетах КМФ АКБ «Укрсоцбанк»


C 01.2007 по 04.2007 (3 мес.)
В компании: Системний комерційний банк (ТОП 10), Киев
Должность: Провідний економіст управління роздрібного обслуговування МСБ
Функциональные обязанности:
Проведення першочергового системного аналізу можливості надання суб’єктам підприємницької діяльностіфізичним особам та юридичним особам кредитних коштів; визначення фінансового стану, платоспроможності потенційного позичальника суб’єкта підприємницької діяльностіфізичної особи та/або юридичної особи; формування висновків про можливість надання кредитних коштів; оцінка предмету застави представлення кредитних справ позичальників на кредитному комітеті КМФ АКБ «Укрсоцбанк»; супроводження розгляду кредитних справ позичальників на кредитному комітеті Головного офісу АКБ «Укрсоцбанк»; оформлення договорів кредиту, застави, страхування; подальше обслуговування та супроводження кредитних справ (проведення первинного, планового та екстренного моніторингу) відкриття та ведення поточних рахунків суб’єктам підприємницької діяльностіфізичним особам та юридичним особам ; оформлення строкових вкладів фізичних осібсуб'єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб. Здійснення кредитної експертизи заявок відділень та захист на кредитних комітетах КМФ АКБ «Укрсоцбанк»


C 04.2006 по 01.2007 (9 мес.)
В компании: Системний комерційний банк (ТОП 10), Киев
Должность: Економіст 1-ої категорії відділу мікрокредитування
Функциональные обязанности:
Проведення першочергового системного аналізу можливості надання суб’єктам підприємницької діяльностіфізичним особам та юридичним особам кредитних коштів; визначення фінансового стану, платоспроможності потенційного позичальника суб’єкта підприємницької діяльностіфізичної особи та/або юридичної особи; формування висновків про можливість надання кредитних коштів; оцінка предмету застави представлення кредитних справ позичальників на кредитному комітеті КМФ АКБ «Укрсоцбанк»; супроводження розгляду кредитних справ позичальників на кредитному комітеті Головного офісу АКБ «Укрсоцбанк»; оформлення договорів кредиту, застави, страхування; подальше обслуговування та супроводження кредитних справ (проведення первинного, планового та екстренного моніторингу) відкриття та ведення поточних рахунків суб’єктам підприємницької діяльностіфізичним особам та юридичним особам ; оформлення строкових вкладів фізичних осібсуб'єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб. Здійснення кредитної експертизи заявок відділень та захист на кредитних комітетах КМФ АКБ «Укрсоцбанк»


Образование
Учебное заведение: НАУ
Дата окончания: 2005-12-01
Факультет: Економічний
Специальность: Фінанси

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Методика оцінки фінансового стану позичальників юридичних осіб
Компания: Національний Центр Підготовки Банківських Працівників України
Город: Киев Период: 2 дня Дата: 01.07.2008

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Технический
Aнглийский: Разговорный
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: эксперт
Компьютерные навыки: Спеціалізовані банківські програми: SR-банк, Б-2, IS-Card, СІА, Profix, Priocom, CardMake, Scrooge 32, Scrooge Delivery, Bczterm, , СБОН+.Робота з зовнішніми постачальниками інформації: МБКІ, ПВБКІ , ЄІС реєстр позичальників НБУ, БД «Страбіс», БД «Піранья»

Дополнительная информация
Сведения: Особисті якості: аналітичні здібності, стратегічне мислення, ініціативність, високі організаційні якості, здатність акумулювати зусилля команди на досягнення результату в оптимальні строки, відмінні презентаційні навички, творче мислення, чесність, комунікабельність, пунктуальність, цілеспрямованість, здатність до швидкого навчання, відповідальність та прагнення самовдосконалення, вміння працювати в напруженому режимі.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
кредитный эксперт работа в эпицентр вакансии в банках работа альфа банк киев вакансии в финансах пиреус банк работа для страховщиков работа в wog otp bank работа в эльдорадо работа в банке работа otp bank работа universal bank вакансии сбербанк работа в укрэксимбанке резюме руководителей работа в comfy райффайзен банк аваль страховой агент работа в socar работа новая почта работа в ощадбанке pzu украина работа в приватбанке работа в softserves работа в таскомбанк работа в страховании начальник отделения вакансии банков украины работа в пзу украина вакансии банков отп банк работа в финансах банковские вакансии работа в кредобанк начальник отделения киев фінстафф работа в банках киева работа в рошен фінстаф финстаф работа в киеве работа для банкиров работа в укрсиббанке универсал банк работа работа банк вакансии работа в новой линии резюме финансиста вакансии банков работа в банке работа банк работа в сбербанке архив вакансий работа для финансистов работа в сильпо работа в страховой компании
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!