Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 42449

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Розничный бизнес
Резюме № 42449
Опубликовано: 16.01.2019 г.
Рубрика: Розничный бизнес

Директор Департамента / Начальник Управління карткового бізнесу

Стартовый оклад: 30000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 22.01.1989 г. (30 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 10.2018 по 01.2019 (3 мес.)
В компании: ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", Киев
Должность: Директор Центру електронної комерції та платіжних засобів
Функциональные обязанности:
Розробка, впровадження та супроводження нових/діючих банківських послуг/ продуктів з використанням платіжних карток, в т.ч. кобренд проекти; Аналіз ринку, формування цінової політики; Розробка, впровадження та супроводження акційних програм; Розробка нормативнометодичної документації (положення, технологічні карти, продукти, регламенти тощо); Технічне супроводження систем автоматизації Банку за операціями з ПК; Адміністрування, забезпечення взаємодії з міжнародними та національними платіжними системами за переказами коштів (Western Union, Money Gram, Avers, тощо); Супроводження процесу відносин з МПС, банком спонсором, в т.ч. отримання ліцензій, забезпечення відкриття гарантійних рахунків, узгодження гарантійних сум, тощо; Взаємодія з процесінговим центром, банкамиагентами та іншими організаціями; Організація та розвиток карткового бізнесу у банку відповідно до стратегії розвитку Банку за міжнародними та національними картковими платіжними системами; Забезпечення обслуговування юридичних осіб по зарплатних проектах з використанням ПК; Впровадження інтернет/мобільного банкінгу, підтримка контакт центра; Підключення банку до НПС ПРОСТІР (емісія, еквайринг); Забезпечення координації заходів з повернення проблемних активів та зменшення виникнення ризику неплатежу; Взаємодія з партнерами, ведення переговорів, організація підписання договорів з партнерами; Підтримка та розвиток відносин з новими компаніями, проведення робочих зустрічей.Посада – Член Технологічної комісії Приймання рішень/організація у Банку процесу створення нових продуктів/ послуг/процесів, змін/оптимізації існуючих; Затвердження плану впровадження перспективних процесів, продуктів та послуг; Контроль впровадження нових, внесення суттєвих змін до діючих, технологічних процесів, продуктів та банківських послуг.


C 04.2016 по 10.2018 (2 года 6 мес.)
В компании: Комерційний Банк, Киев
Должность: Начальник Управління електронних платіжних засобів
Функциональные обязанности:
Розробка, впровадження та супроводження нових/діючих банківських послуг/ продуктів з використанням платіжних карток, в т.ч. кобренд проекти; Аналіз ринку, формування цінової політики; Розробка, впровадження та супроводження акційних програм; Розробка нормативнометодичної документації (положення, технологічні карти, продукти, регламенти тощо); Технічне супроводження систем автоматизації Банку за операціями з ПК; Адміністрування, забезпечення взаємодії з міжнародними та національними платіжними системами за переказами коштів (Western Union, Money Gram, Avers, тощо); Супроводження процесу відносин з МПС, банком спонсором, в т.ч. отримання ліцензій, забезпечення відкриття гарантійних рахунків, узгодження гарантійних сум, тощо; Взаємодія з процесінговим центром, банкамиагентами та іншими організаціями; Організація та розвиток карткового бізнесу у банку відповідно до стратегії розвитку Банку за міжнародними та національними картковими платіжними системами; Забезпечення обслуговування юридичних осіб по зарплатних проектах з використанням ПК; Впровадження інтернет/мобільного банкінгу, підтримка контакт центра; Підключення банку до НПС ПРОСТІР (емісія, еквайринг); Забезпечення координації заходів з повернення проблемних активів та зменшення виникнення ризику неплатежу; Взаємодія з партнерами, ведення переговорів, організація підписання договорів з партнерами; Підтримка та розвиток відносин з новими компаніями, проведення робочих зустрічей.Посада – Член Технологічної комісії Приймання рішень/організація у Банку процесу створення нових продуктів/ послуг/процесів, змін/оптимізації існуючих; Затвердження плану впровадження перспективних процесів, продуктів та послуг; Контроль впровадження нових, внесення суттєвих змін до діючих, технологічних процесів, продуктів та банківських послуг.


C 08.2014 по 04.2016 (1 год 8 мес.)
В компании: ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", Киев
Должность: Начальник відділу супроводження та контролю операцій банку
Функциональные обязанности:
Поточні рахунки юридичних осіб, фізичних осібпідприємців, фізичних осіб (в т.ч. з використанням ЕПЗ): відкриття, супроводження, закриття, реєстрація та зняття з реєстрації в КО, РКО, нарахування та виплата відсотків, нарахування та списання комісій, супроводження угод в АБС; Пасивні операції: заведення угод, супроводження угод , закриття угод , реєстрація та зняття з реєстрації в КО рахунків за такими операціями, нарахування та виплата відсотків, поточний контроль відповідності типовим формам договорів та продукту в цілому, послідуючий контроль нарахування та виплати відсотків; участь у розробці продуктів; Активні операції: супроводження угод , закриття угод, контроль нарахування та сплати відсотків і комісій, врахування сум застави та зобов’язань, договірне списання, контроль суттєвих умов договору, поточний контроль відповідності типовим формам договорів та продукту в цілому, послідуючий контроль (моніторинг) погашення угод , відсотків та перенесення заборгованості на рахунки простроченої заборгованості; Операції з купівлі / продажу / конвертації валюти клієнтів: контроль заведення угод, облік операцій, контроль відповідності тарифним пакетам та індивідуальним умовам; Кореспондентські рахунки: супроводження та облік операцій по зарахуванню / списанню коштів на підставі SWIFT форматів.


C 02.2012 по 08.2014 (2 года 6 мес.)
В компании: ПАТ «ІМЕКСБАНК», Киев
Должность: Головний економіст / заступник начальника відділу операцій з платіжними картками
Функциональные обязанности:
Супроводження карткових рахунків клієнтів МПС та НСМЕП: Відкриття, ведення, закриття клієнтських карткових рахунків; Облік та замовлення платіжних карт (випуск, перевипуск), їх сортування, видача та передача до підрозділів;Ведення юридичних справ клієнтів; Супровід зарплатних проектів підприємств (перевірка файлів та відомостей, контроль за сплатою РКО за зарплатним проектом, зарахування коштів на рахунки фізичних осіб); встановлення та супровід кредитів овердрафт за картковими рахунками власників платіжних карт; оформлення корпоративних карт та подальше їх ведення.Здійснення бухгалтерського супроводження операцій: Поповнення карткових рахунків клієнтів, видача, переказ коштів з карткових рахунків клієнтів; Спірні операції за платіжними картками; Інкасація банкоматів, віднесення на доходи/витрати сум надлишків/нестач; Еквайрингові операції; Облік доходів та витрат за операціями з платіжними картками; Прибуткування/списання платіжних карток та ПІНконвертів до них; Вивіряння залишків по рахункам обліку операцій з платіжними картками. Робота по торгівельному еквайрингу: проведення переговорів з керівництвом організацій та укладання договорів; контроль за встановленням термінального обладнання; ведення документообігу банкклієнт. Формування і своєчасне подання щоденних, щотижневих та щомісячних звітів.


C 05.2011 по 02.2012 (9 мес.)
В компании: ПАТ «ІМЕКСБАНК», Киев
Должность: Провідний економіст відділу операцій з платіжними картками
Функциональные обязанности:
Робота по торгівельному еквайрингу: залучення клієнтів, проведення переговорів та укладання договорів з клієнтами, встановлення торгівельного обладнання, підтримка торговельної мережі по направленню еквайрінг; Робота з міжнародними платіжними системами VISA, MasterCard з питань: ЗКП, овердрафт, відкриття, ведення, закриття та обслуговування рахунків, опротестування операцій та ін. Ідентифікація клієнтів банка, відкриття поточних та карткових рахунків, емісія та обслуговування ПК НСМЕП; Формування і своєчасне подання щотижневих та щомісячних звітів.


C 10.2009 по 05.2011 (1 год 7 мес.)
В компании: АТ «РОДОВІД БАНК», Киев
Должность: Старший економіст Печерського відділення
Функциональные обязанности:
Поточних рахунків юридичним особам та фізичним особам, у тому числі: прийом і контроль розрахунковоплатіжних документів, обслуговування юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, занесення інформації на відповідні рахунки бухгалтерського обліку; облік операцій через програмне забезпечення КлієнтБанк; Сплата комісій за РКО (видачу готівки, підключення/користування КлієнтБанк тощо) згідно договорів банківського рахунку юридичних осіб та фізичних осібпідприємців; Переказ коштів по системі Western Union та CONTACT; Операцій з валютними цінностями (на умовах, визначених Банком): неторговельні операції з валютними цінностями: купівляпродаж готівкової іноземної валюти; продаж банківських металів в касі; інкасо зношеної іноземної валюти та утримання комісії; операції з дорожніми чеками; залучення до співробітництва юридичних осіб з метою створення клієнтської бази по кредитуванню фізичних осіб. Оформленням документів на випуск міжнародних платіжних карток фізичним особам Відображення операцій з платіжними картками в бухгалтерському обліку; Оформлення кредитних ліній за допомогою міжнародних платіжних карток;


C 07.2008 по 10.2009 (1 год 3 мес.)
В компании: АТ «РОДОВІД БАНК», Киев
Должность: Економіст Київського Регіонального Департаменту
Функциональные обязанности:
Залучення коштів на банківський вклад (депозит) фізичних осіб укладання договорів банківського вкладу, формування заяв на внесення суми вкладу готівкою тощо ; Операції по супроводженню договорів банківського вкладу фізичної особи нарахування (капіталізація) процентів, перерахування суми вкладу (процентів) за дорученням вкладника на інший власний рахунок тощо ; Відкриття та ведення поточних рахунків фізичним особам, у тому числі: переказ коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; переказ коштів без відкриття рахунку (виплата переказу без відкриття поточного рахунку); Прийом і контроль розрахунковоплатіжних документів, обслуговування фізичних осіб, занесення інформації на відповідні рахунки бухгалтерського обліку; Операції з нарахування процентів, сплати комісій за РКО, згідно договорів банківського рахунку фізичних осіб; Операції з кредитування фізичних осіб в розрізі банківських продуктів – укладання угод, договорів тощо; Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів: Супроводження операцій з оренди індивідуальних сейфів. Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток: прийняття заяв від фізичних осіб на відкриття карткових рахунків та подальще обслуговування платіжних карток; Внутрішньобанківські операції: Облік операцій за позабалансовими рахунками; Касові журнали; моніторинг та аналіз послуг банків – конкурентів;


Образование
Учебное заведение: Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ
Дата окончания: 2018-01-01
Факультет: Менеждменту
Специальность: Отримую ступінь MBA

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Проведення щоденних операцій в системі емісії та роздрібного обслуговування «IS-Card»
Компания: ПрАТ «Український процесінговий центр»
Город: Київ Период: Тиждень Дата: 01.04.2014

Название курса/тренинга: • Управління фінансовою стратегією емісії у системі емісії та роздрібного обслуговування «IS-Card»
Компания: ПрАТ «Український процесінговий центр»
Город: Київ Период: Тиждень Дата: 01.04.2014

Название курса/тренинга: • Бухгалтерський облік – фінансове адміністрування рахунків у системі емісії та роздрібного обслуговування «IS-Card»
Компания: ПрАТ «Український процесінговий центр»
Город: Київ Период: Тиждень Дата: 01.04.2014

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: АБС Б2, Is-Card, UPC-online, Lotus Notes, Scrooge2, Scrooge3, Cash& Billing, БИС «Грант», АКС «АРГУС», MS Office.

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Досвід роботи в банківській сфері понад 10 років, в тому числі управлінський досвід 4 роки; Досвід самостійного запровадження банківських продуктів – від методології та типових форм договорів до налаштування програмного забезпечення для автоматизації та безперебійної роботи; Взаємодія з партнерами, ведення переговорів, подальша робота з партнерами. Підтримка та розвиток відносин з новими компаніями, проведення робочих зустрічей.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в wog вакансии райффайзен банк аваль работа в банке работа в рошен работа в comfy финстаф работа universal bank фінстаф работа в ощадбанке работа в новой линии банковские вакансии работа в эпицентр начальник отделения работа otp bank кредитный эксперт работа в socar вакансии сбербанк вакансии в банках работа в банках киева работа в таскомбанк фінстафф начальник отделения киев работа в пзу украина архив вакансий вакансии в финансах резюме руководителей отп банк пиреус банк работа банк работа в укрэксимбанке работа в сбербанке работа в финансах работа в softserves вакансии банков работа в эльдорадо работа в кредобанк работа в укрсиббанке работа альфа банк киев otp bank резюме финансиста работа банк вакансии работа в банке работа новая почта вакансии банков украины работа в страховой компании pzu украина вакансии банков страховой агент работа для финансистов работа в страховании работа в киеве работа в сильпо работа для страховщиков работа в приватбанке универсал банк работа работа в райффайзен банк аваль работа для банкиров
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!