Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 11043
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Служба безпеки
Резюме № 11043
Опубліковано: 18.06.2019 р.
Рубрика: Служба безпеки

Керівник з безпеки

Стартова зарплата: за домовленістю
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 18.01.1980 г. (44 роки )
Стать: Чоловіча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 08.2018 по теперішній час (5 років 10 міс.)
В компанії: АТ " Фортуна-банк ", Київ
Посада: Начальник відділу по роботі з правоохоронними органами.
Функціональні обов'язки:
Обов’язки: забезпечення економічної безпеки банку шляхом попередження, виявлення та припинення фактів розкрадань матеріальних та фінансових цінностей, нанесення матеріальних збитків та пошкоджень майна, зловживання службовим становищем, неефективного господарювання тощо; організація, координація та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування системи захисту інформації з обмеженим доступом, яка є власністю банку та охороняється законом, запобігання випадкам несанкціонованого доступу до неї, вжиття заходів щодо унеможливлення спроб її неправомірного витоку та розповсюдження; узагальнення та аналіз стану роботи з питань виявлення причин, що призвели до неплатоспроможності банку, направлених до прокуратури та правоохоронних органів заяв про вчинення кримінальних правопорушень власниками істотної участі, керівництвом та працівниками банку, підготовка звітів із зазначених питань; контроль, виявлення та запобігання виникненню конфлікту інтересів у діяльності працівників банку, а також репутаційних та корупційних ризиків; організація заходів щодо забезпечення охорони приміщень та майна банку, режиму доступу та перебування у приміщеннях, дотримання правил пожежної безпеки; здійснення заходів, спрямованих на організацію виявлення та документування протиправних діянь кримінального характеру в банку; збір та підготовка матеріалів, що можуть бути використані як докази для ініціювання процесів до пов’язаних з банком осіб та клієнтів банку на стадіях кримінального провадження, підготовки заяв про вчинення кримінальних правопорушень; забезпечення організації системи інформаційної безпеки, спрямованої на запобігання випадкам несанкціонованого доступу до інформації з обмеженим доступом, що накопичується банком у ході виконання ним завдань та функцій, вживає заходів щодо унеможливлення її неправомірного витоку та розповсюдження, здійснення контролю за використанням засобів захисту інформації під час формування, оброблення, передавання та зберігання електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом; супроводження розгляд працівниками правоохоронних органів заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, у необхідних випадках вжиття заходів щодо оскарження незаконних рішень, дій чи бездіяльності слідчих, прокурорів при розгляді заяв, повідомлень.


C 05.2017 по 07.2018 (1 рік 2 міс.)
В компанії: ПУАТ “СМАРТБАНК” , Київ
Посада: Начальник відділу по роботі з правоохоронними органами.
Функціональні обов'язки:
Обов’язки: здійснення ефективних заходів, спрямованих на забезпечення збереження активів банку, запобігання втраті майна та збиткам банку, організація розслідування протиправних діянь кримінального/економічного характеру в банку; погодження та контроль при наданні прав доступу до мережевих ресурсів та програмних комплексів, необхідних для виконання покладених на співробітників посадових обов’язків; забезпечення збіру та підготовка матеріалів, що можуть бути використані як докази для ініціювання процесів до пов’язаних із банком осіб та клієнтів банку в порядку цивільного та господарського судочинства, а також на стадіях кримінального провадження; складання звітів, передбачених відповідними наказами Фонду, підготовка проектів заяв про вчинене кримінальне правопорушення; представлення за довіреністю інтересів банку в правоохоронних органах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів; участь у розробці проектів внутрішніх актів банку відповідно до напрямів роботи; проведення експертизи проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами банку, на предмет наявності фінансовоекономічних загроз та/або ризиків, у разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам фінансовоекономічної безпеки; участь у проведенні службових перевірок у складі комісій, підготовці висновків за їх результатами; у разі необхідності здійснення перевірки працівників банку з питань наявності/відсутності конфлікту інтересів; участь у роботі, пов’язаній з виявленням фактів кримінальних правопорушень у діяльності банку, вчинених власниками істотної участі, керівниками та працівниками банку; розгляд звернення та інші документи кримінальнопроцесуального характеру, що надходять до банку та Фонду з судів, прокуратури та інших правоохоронних органів, підготовка проектів відповідей на них; сприяння своєчасному вжиттю заходів щодо усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів; розроблення, пропозицій щодо запровадження та реалізації заходів із забезпечення фінансовоекономічної безпеки, запровадження нових технологій, підвищення рівня кваліфікації працівників банку з цих питань.


C 09.2015 по 04.2017 (1 рік 7 міс.)
В компанії: ПУАТ “СМАРТБАНК” , Київ
Посада: Застуник начальника Управління банківської безпеки із захисту інформації.
Функціональні обов'язки:
розробка та впроваджувати в Банку систему управління інформаційною безпекою згідно нормативних документів Національного Банку України та законо¬давства України; розробка заходів по забезпеченню максимально надійного захисту примі¬щень Банку з використанням засобів інженернотехнічного укріплення та охоронної сигналізації, спрямованих на створення безпечних умов працівникам Банку, його клієнтам, а також збереження готівки та інших цінностей; розробка та впровадження організаційні та технічні заходи з комплексно¬го захисту інформації, яка становить банківську або комерційну таємницю; розробка і виконання заходів, спрямованих на удосконалювання технічного, програмного, інформаційного забезпечення банку; організовування встановлення технічних засобів охорони, відеоспостереження та СКУД у Банку, відділеннях, а також забезпе¬чення контроль за їх працездатністю; контроль за роботою автоматизованих систем банківської діяльності та пер¬соналу при експлуатації електронних банківських технологій, інформаційно обчислювальної мережі Банку, електронної пошти та інтернеттехнологій; контроль за дотримання вимог, визначених нормативноправовими актами Національного банку України, використання систем криптографічного захисту інформації, які використовуються у Банку; прийняття участі у відновленні працездатності автоматизованих систем бан¬ківської діяльності у нештатних ситуаціях. Проводити первинний аналіз зауважень та недоліків у роботі автоматизованих систем банківської діяльності на предмет можли¬вих порушень, зловживань та злочину. Здійснення контроль за збереженням архівів, протоколів та баз даних при роботі системи; розробка рекомендацій щодо усунення підрозділами виявлених недоліків з питань захисту Інформації та безпеки Банку та здійснювати контроль за їх виконан¬ням; розробка та впровадження систем розмежування доступу в платіжних та інформаційних системах Банку. Здійснення контролю функціонування систем розмежування доступу. Погодження прав користувачів в інформаційних системах Банку; аналіз інцидентів інформаційної безпеки, розробку нових методів їх виявлення, заходів захисту та здійснення планування щодо їх впровадження; організація та проведення навчання співробітників Банку з питань забезпечення інформаційної безпеки; контроль порядок несення служби охорони та дотримання вимог пропускного та внутрішньооб`єктового режиму працівниками та клієнтами Банку; здійснення перевірки ділової репутації клієнтів та позичальників, у тому числі потенційних. Отриману інформацію додавати або оновлювати в інформаційноаналітичних базах Банку та при необхідності надавати Безпосередньому керівнику та/або іншим уповноваженим особам; здійснення перевірок забезпечення кредитів та проводити необхідні заходи щодо повернення проблемних кредитів.


C 10.2011 по 04.2013 (1 рік 6 міс.)
В компанії: ТОВ “Продакшен груп” ESG group, Київ
Посада: Керівник служби безпеки - головний спеціаліст з захисту інформації
Функціональні обов'язки:
організація та контроль зовнішньої та внутрішньої безпеки; захист законних прав та інтересів підприємства відповідно до критеріїв, встановлених керівництвом; ефективна взаємодія з правоохоронними та контролюючими органами; впровадження технічних засобів безпеки; перевірка кандидатів та участь у проведенні співбесід; аналітична робота; керівництво штатом охоронців, підбір персоналу; проведення навчання персоналу з питань безпеки; організація виконання вимог безпеки з питань інженернотехнічної та фізичного захисту офісних приміщень; підтримка та своєчасне оновлення внутрішніх документів, які пов'язані з роботою відділу, включаючи розробку нормативних документів; аналіз і контроль організації процесів руху транспорту; взаємодія з постачальниками з установки відеообладнання та сигналізації; проведення службових розслідувань. оформлення звітів про порушення, пов'язані з охороною та режимом на підприємстві, та внесення пропозицій щодо їх усунення; участь у проведенні інвентаризацій; виконання разових доручень керівництва компанії.


C 09.2009 по 10.2011 (2 роки 1 міс.)
В компанії: ТОВ “Продакшен груп” ESG group, Київ
Посада: Спеціаліст з захисту інформації.
Функціональні обов'язки:
Створення системи управління інформаційної безпеки; аудит і моніторинг стану інформаційної безпеки компанії; аналіз ризиків в області інформаційної безпеки; розробка та впровадження засобів / заходів з мінімізації ризиків інформаційної безпеки (технічні й організаційні), а так само контроль їх впровадження; організація заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки компанії; підготовка для керівництва компанії звітів щодо існуючих ризиків інформаційної безпеки; впровадження централізованої системи антивірусного захисту; інструктаж співробітників з питань забезпечення інформаційної безпеки;впровадження та супровід документації із забезпечення інформаційної безпеки; регламентування процесів управління ПЗ робочих станцій; адміністрування системи прав доступу до ключових інформаційних систем; контроль пропускного режиму та адміністрування СКД; контроль та адміністрування системи відеоспостережнння.


C 06.2008 по 08.2008 (2 міс.)
В компанії: Корпорація “БМ Груп”, Київ
Посада: Спеціаліст з захисту інформації
Функціональні обов'язки:
Аудит нових та існуючих інформаційних систем; надавання експертної оцінки по політикам та процедурам щодо використання ІТ; розробка комплексу політики безпеки; виконання комплексу робіт, пов'язаних з контролем і захистом інформації на основі розроблених програм і методик; організація, збір і аналіз матеріалів по можливих каналах витоку інформації; організація роботи зі збору й систематизації необхідної інформації про об'єкти, що підлягають захисту; поширення та впровадження сучасних організаційно-технічних мір, засобів і способів захисту інформації з метою підвищення їхньої ефективності; контроль за виконанням вимог нормативно-технічної документації, а також чинного законодавства при рішенні питань, що стосується захисту інформації.


C 07.2002 по 06.2008 (5 років 11 міс.)
В компанії: СБУ, Київ
Посада: Ведущий специалист защиты информации
Функціональні обов'язки:
Організація та супроводження робіт зі створення системи технічного захисту інформації, формування політики інформаційної безпеки, проведення контролю дотримання політики інформаційної безпеки; Організація та супроводження робіт зі створення слабкострумових мереж (охоронна, пожежна сигналізації, системи контролю та управління доступом, системи відео-спостереження, телекомунікаційні мережі); організація, супроводження та виконання робіт з налагодження телекомунікаційних мереж (до 1000 робочих місць); проведення аналітичних досліджень у галузі ІТ-технологій з метою формування планів поточного та перспективного забезпечення засобами обчислювальної техніки, супроводження тендерних процедур; організація робіт з технічної підтримки у процесі використання телекомунікаційних мереж, засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення.


Освіта
Навчальний заклад: ВИТИ НТУУ
Дата закінчення: 2002-06-01
Факультет:
Спеціальність: Матаматическое, програмное и информационное обеспечение информационно-расчетных систем

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Технічна
Рівень володіння комп'ютером: експерт
Комп'ютерні навички: Аудит системи безпеки; аналіз інформаційних ризиків; розробка та впровадження заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки компанії; встановлення, налагодження та супровід технічних засобів захисту інформації; проведення службових розслідувань та збір інформації при виникненні загроз порушення роботи компанії; навчання та консультування співробітників з питань забезпечення інформаційної безпеки; володіння українською нормативною базою з питань захисту інформації, та міжнародними стандартами ; знання ринку ІТ-технологій (комп’ютерна та телекомунікаційна техніка); глибокі навики роботи з комп’ютерним та телекомунікаційним обладнанням, програмним забезпеченням;навики з проектування, розгортання та налагодження комплексних систем захисту інформації; укладання договорів пов'язаних з організацією безпеки компанії.

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
тернополь смела юрист яготин винница мфо україна мариуполь маловідомі мфо україни нові мфо україна кропивницкий бахмут кредит онлайн на карту днепр черкассы краматорск луцк борисполь харьков умань аналитик одесса мукачево сумы измаил невідомі мфо україни северодонецк запорожье экономист изюм ужгород кременчуг хмельницкий касир кредит без довідки про доходи деньги в долг никополь прилуки александрия славянск черновцы херсон львов рейтинг кредитов бухгалтер николаев бердичев каменское шостка житомир полтава белая церковь кредит онлайн на карту без отказа срочно ивано-франковск операционист все мфо каменец-подольский киев бровары бердянск всі мфо кривой рог кассир кредит без справки о доходах гроші в борг терміново павлоград мелитополь юрисконсульт нові мфо кредит під 0 миргород ровно энергодар чернигов
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
вакансии банков украины вакансии банков мфо без лицензии кредит готівкою київ работа в страховании микрозайм без отказа альфа банк киев невідомі мфо кредит під 0 відсотків кредит под 0 процентов кредит готівкою без довідки про доходи база мфо украины кредит онлайн на карту без отказа займ на карту с автоматическим одобрением альфа банк вакансии в финансах работа в банке киев список rss позика на картку з автоматичним схваленням точки выдачи спортбанк неизвестные мфо гроші в борг кредитный лимит спортбанк работа в банке рейтинг кредитов онлайн работа в финансах маловідомі мфо спортбанк Нові МФО України деньги в долг срочно кредит наличными без справки о доходах банковские вакансии мфо, которые дают всем все мфо украины карта спортбанк всі мфо україни отзывы спортбанк архив вакансий кредит спортбанк малоизвестные мфо кредит наличными киев кредит онлайн на картку без відмови терміново вакансии в банках Новые МФО Украины
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты