Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 11486
> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Корпоративный бизнес
Резюме № 11486
Опубликовано: 03.03.2014 г.
Рубрика: Корпоративный бизнес

Головний економіст / керівник підрозділу

Стартовый оклад: 15000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 20.10.1975 г. (46 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 02.2012 по 06.2013 (1 год 4 мес.)
В компании: АТ "ТАСКОМБАНК" , Киев
Должность: Заступник начальника управління продаж Департаменту по роботі з VIP-клієнтами
Функциональные обязанности:
Залучення на кредитування/обслуговування нових клієнтів, які відносяться до категорії VIP; Супроводження VIP-клієнтів, які закріплені безпосередньо за мною; Організація та проведенні переговорів з клієнтами з будьяких питань; Формування Індикативної пропозиції потенційним клієнтам з питань отримання кредитування; Збір та обробка пакету документів, отриманих від клієнтів – перевірка цілісності/достатності наданого пакету документів, формування запитів на служби банку щодо аналізу наданих документів, узгодження питань з відповідними службами в ході розгляду документів; Підготовка запиту на Кредитний комітет банку та в разі необхідності на Спостережну Раду, захист заявки на відповідному комітеті; Формування та передача до КАД (кредитна адміністрація) кредитної справи; Погодження текстів відповідних договорів зі службами банку та Позичальниками; Узгодження умов обслуговування клієнтів установою Банку, координуючи при цьому з різними підрозділами Банку, ініціювання перегляду умов обслуговування діючих клієнтів; Виносити на розгляд різних колегіальних органів питання щодо узгодження індивідуальних умов обслуговування та/або тарифів, при необхідності; Розрахунок фінансового класу Позичальників (через автоматизовану систему ВКР – внутрішній кредитний рейтинг); Супроводження кредитів – аналіз виконання Позичальниками умов кредитних договорів та вирішення питань пов‘язаних з її порушеннями; Залучення депозитів; Координування взаємодію між клієнтами Банку та іншими підрозділами та службами Банку з метою організації процесу залучення клієнта, обробки та аналізу наданих документів, прийняття рішення щодо співпраці з клієнтом тощо; Розробка та впровадження нових видів послуг; Надавати необхідну консультаційну допомогу Клієнтам, проводити роз’яснювальну роботу з питань кредитування, РКО клієнтів, які віднесено до категорії VIP; Складання звітів керівництву про стан виконання бізнесплану з питань кредитування; Виконувати накази, рішення та розпорядження керівництва та Голови Правління, Членів Наглядової Ради Банку; Здійснювати в Управлінні ведення діловодства відповідно до чинних в Банку інструкцій.


C 12.2010 по 12.2011 (1 год )
В компании: АТ "Дельта Банк", Киев
Должность: Начальник відділу технології кредитування малого та середнього бізнесу Управління організації та моніторингу регіональної мережі 2 Департаменту продажу та розвитку регіональної мережі.
Функциональные обязанности:
Безпосередньо керувати роботою Відділу та забезпечувати виконання покладених на нього функцій та завдань; Вносити пропозиції по покращенню роботи Відділу, удосконалювати форми обслуговування клієнтів та вносить пропозиції щодо розширення спектру банківський послуг; Проводити попередній фінансовоекономічний аналіз бізнесу позичальників та консолідувати інформацію в установлені строки для розгляду документів іншими службами та підрозділами Банку; Координувати взаємодію між клієнтами Банку та іншими підрозділами та службами Банку з метою організації процесу залучення клієнта, обробки та аналізу наданих документів, прийняття рішення щодо співпраці з клієнтом тощо; Узгоджувати умови обслуговування клієнтів установою Банку, координуючи при цьому з різними підрозділами Банку, ініціювати перегляд умов обслуговування діючих клієнтів; Ініціювати винесення питань по клієнтам на Кредитний Комітет Банку та інші колегіальні органи Банку, готувати необхідний для розгляду пакет документів, здійснювати презентацію кожного проекту існуючого та потенційного клієнту; Виносити на розгляд різних колегіальних органів питання щодо узгодження індивідуальних умов обслуговування та/або тарифів, при необхідності; Надавати необхідну консультаційну допомогу, проводити роз’яснювальну роботу з питань кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу; Організовувати та проводити навчання співробітників відділень Банку з питань кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу; Складати звіти керівництву про стан виконання бізнесплану з питань кредитування малого та середнього бізнесу; Здійснювати розрахунок дохідності клієнтів та виконання планових бюджетних показників з питань кредитування малого та середнього бізнесу; Здійснювати постійний моніторинг клієнтів яких супроводжує; Виконувати накази, рішення та розпорядження Голови Ради Директорів Банку, Членів Ради Директорів Банку; Здійснювати в Відділі ведення діловодства відповідно до чинних в Банку інструкцій; Здійснювати контроль за дотриманням трудової дисципліни працівників Відділу.


C 01.2006 по 12.2010 (4 года 11 мес.)
В компании: АКБ "Форум", Киев
Должность: Начальник відділу підготовки та супроводження кредитних рішень Управління кредитно-інвестиційного портфелю Департаменту корпоративного бізнесу
Функциональные обязанности:
Участь в групі інтеграції, участь в розробках проектів та опис бізнес процесів у банку; Складання та контроль бюджету; За мною також залишилися виконання посадових обов’язків, які були закріплені за мною на посаді головного економіста.Січень 2006 — Липень 2008Головний економіст відділу підготовки та супроводження Розгляд питань щодо кредитування юридичних осіб та проведення інших активних операцій дирекцій, філій, установ Банку; Супроводження кредитування юридичних осіб та інших активних операцій дирекцій, філій, установ Банку, а саме: розробка нових банківських продуктів та послуг; надання рекомендацій структурним підрозділам Головного банку та його установам з питань кредитування, проведення інших активних операцій, формування звітності, впровадження нових видів банківських продуктів; розгляд клопотань філіальних мереж та установ Банку щодо розгляду кредитних заявок та заявок по іншим активним операціям, якщо сума операції перевищує ліміт Кредитної Комісії та представлення їх на Кредитній комісії Головного банку; аналіз висновків інших структурних підрозділів Головного банку щодо можливості проведення активної операції; Контроль виконання установами банку планових показників; Надання інформації для аналізу кредитного портфелю, резервів, що формуються установами Банку для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку, проблемних кредитів та кредитів, виданих сільськогосподарським підприємствам та інші форми звітності за необхідністю; Надання необхідної інформації за вимогою начальника Відділу, Управління та керівництва Банку; Прийняття участі в підготовці звітів керівництву Банку про роботу Відділу та Управління в межах своєї компетенції; Формування консолідованих звітів по банку в цілому; Розробка програми факторингового обслуговування клієнтів (маю диплом про успішне закінчення курсів з факторингових операцій).


C 11.2003 по 01.2006 (2 года 2 мес.)
В компании: АКБ "Укрсоцбанк", Киев
Должность: Провідний економіст відділу розвитку корпоративного бізнесу Управління корпоративного бізнесу
Функциональные обязанности:
Прийняття та розгляд клопотань (листів), наданих філіями. Аналіз ефективності обслуговування клієнтів та клієнтської бази. Аналіз діяльності банків-конкурентів. Формування переліку vip-клієнтів банку. Аналіз ефективності роботи відділів корпоративного бізнес напрямку в розрізі філій. Підготовка та винесення питань на розгляд Тарифного комітету. Моделювання банківських процесів в розрізі банківських продуктів. Ведення інформаційної бази даних по клієнтам які віднесено до категорії vip. Формування звітів НБУ. Підготовка внутрішніх звітних даних статистичної інформації по відділу. Розробка та впровадження нових послуг, Тарифних пакетів. Розрахунок критеріїв привабливості економічних показників щодо створення нових відокремлених підрозділів банку.


C 10.2002 по 11.2003 (1 год 1 мес.)
В компании: АТ "Укрінбанк", Киев
Должность: Провідний економіст відділу міжнародних кредитів Департаменту проектного та торгівельного фінансування
Функциональные обязанности:
Прийняття на розгляд документів, наданих позичальником для отримання кредиту. Аналіз техніко-економічного обгрунтовування використання кредиту. Перевірка відповідності заповнення необхідної документації щодо оформлення кредиту позичальника. Розрахунок заборгованості позичальника перед Банком щодо сплати відсотків за користуванням кредитом. Нагляд за надходженнями коштів (повернення ссуд) та своєчасне інформування керівництва про факти порушення позичальниками платіжної дисципліни. Створення календаря сплати відсотків та повернення кредитних коштів позичальниками. Ведення інформаційної бази даних по группі клієнтів. Формування звітів НБУ. Підготовка внутрішніх звітних даних статистичної інформації по відділу. Розробка програм аналізу фінансового стану позичальника, програм по аналізу привабливості кредитного проекту (проектного фінансування понад 3 роки). Розрахунок критеріїв привабливості економічних показників щодо кожного проекту. Підготовка документів для винесення на розгляд кредитного комітету (кредитна пропозиція).


C 03.2001 по 10.2002 (1 год 7 мес.)
В компании: КФ АКБ "Полтава-банк", Киев
Должность: Економіст обліково-операційного відділу
Функциональные обязанности:
Ведення операцій по системі банк-клієнт (Безбалансові відділення). Перерахування коштів згідно зведених реестрів комунальних платежів. Реєстрація та перевірка відповідності заповнення касових документів (Чекових книжок, прибуткових та видаткових касових документів). Формування касових журналів (по надходженню, видатку, платежів від фіз осіб, вечірньої каси та штафелів). Прийняття заявок та оформлення грошових чекових книжок. Ведення позабалансових операцій. Ведення штафелів по позаболансовим рахункам. Формування звітів по проданих телефонних картках. Формування стат звітності (файли 28, 43, 54) та передача їх до НБУ. Формування внутрішньої звітності.


C 10.2000 по 03.2001 (5 мес.)
В компании: КФ АБ "Полтава-банк", Киев
Должность: Економіст відділу цінних паперів та боргових зобов‘язань
Функциональные обязанности:
Прийняття на розгляд документів, наданих кліентами. Відповідне заповнення необхідної документації по оформленню договорів. Здійснення бухгалтерських проводок по відповідній группі рахунків. Розрахунок заборгованості клиентів перед Банком. Спостереження за повернення заборгованості та своєчасне інформування керівництва про факти порушення клієнтами платіжної дисципліни. Створення календаря сплат та погашення зоборгованості клієнтами. Ведення інформаційної бази даних по группі клієнтів. Формування звітів та передача їх до НБУ чи в Головной банк (файли 84, звіт про дебіторську заборгованість, формування резерву під можливі збиткі від операцій з ЦП та дебіторську заборгованість, формування звіту про емітовані банком векселя, звіт по торгівцям ЦП). Підготовка звітних даних статистичної інформації по розрахункам з Головним банком.


C 01.1999 по 10.2000 (1 год 9 мес.)
В компании: КФ АБ "Полтава-банк", Киев
Должность: Економіст кредитно-депозитного відділу / заступник начальника кредитного відділу
Функциональные обязанности:
Прийняття на розгляд документів, наданих позичальником для отримання кредиту. Аналіз техніко-економічного обгрунтування використання кредиту. Перевірка відповідності заповнення необхідної документації щодо оформлення кредиту позичальника. Розрахунок заборгованості позичальника перед Банком щодо сплати відсотків за користуванням кредитом. Спостерігання за поверненням ссуд та своєчасне інформування керівництва про факти порушення позичальниками платіжної дисципліни. Створення календаря сплати відсотків та повернення кредитів позичальниками. Ведення інформаційної бази даних по группі клієнтів. Формування звітів та передача їх в НБУ чи в Головний банк (файли 04, 06, 11, 14, 18, 21, 22, 30, 42, 71, форма 279). Підготовка звітних даних статистичної інформації по розрахунках з Головним банком.


Образование
Учебное заведение: Київський Національний Економічний Університет (КНЕУ)
Дата окончания: 2001-01-01
Факультет: Фінанси та кредит
Специальность: Магістр з банківського менеджменту

Учебное заведение: Київський Інститут Сухопутних Військ (КІСВ)
Дата окончания: 1997-01-01
Факультет: Танковий
Специальность: Водій-механік

Учебное заведение: Київський Оптико-механічний технікум
Дата окончания: 1995-01-01
Факультет: Оптика
Специальность: Оптик-механік

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Стандарти міжнародної звітності - ifrs
Компания: Pricewaterhousecoopers
Город: Київ Период: Два дні Дата: 01.05.2008

Название курса/тренинга: Факторингові операції банків України: проблеми та перспективи
Компания: Національний центр підготовки банківських працівників України
Город: Київ Период: Два дні Дата: 01.05.2006

Иностранные языки и компьютерные навыки
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Вільне володіння наступними програмами: windows 98-2000-ХР-vista, excel, fox-pro, word, apm-3, ОДБ, СЕП.

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Найбільшим досягненням у житті вважаю створення родини та народження доньки. Щодо кар`єри: розробка та впровадження нового продукту для банка - факторингу.
Сведения: Прагнення працювати та здобувати нові навички та знання, пунктуальність, аналітичний склад розуму, вміння працювати в групі, швидко вчуся новому.
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): У вільний час іноді граю у футбол, захоплююсь формулою 1 та займаюся вихованням доньки. Щодо хоббі: моделювання військової техніки та збирання колекції авто.

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
львов тернополь славянск кропивницкий каменское павлоград кременчуг экономист хмельницкий краматорск херсон смела черновцы никополь яготин маркетолог харьков супервайзер одесса шостка касир северодонецк черкассы андеррайтер бухгалтер каменец-подольский энергодар винница аналитик кредит без справки о доходах киев житомир деньги в долг запорожье юрисконсульт белая церковь измаил операционист кредит онлайн на карту без отказа срочно миргород изюм полтава мукачево николаев александрия борисполь ровно бровары прилуки умань мариуполь мелитополь луцк чернигов ужгород кассир бердянск кривой рог бердичев бахмут все мфо днепр сумы ивано-франковск юрист
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
архив вакансий работа в таскомбанк работа в банке микрозайм без отказа вакансии банков работа в финансах работа отп банк отзывы спортбанк резюме руководителей маловідомі мфо спортбанк работа в райффайзен банк банковские вакансии неизвестные мфо кредит наличными без справки о доходах альфа банк киев мфо, которые дают всем работа в банке киев все мфо украины работа в ощадбанке работа в страховой компании рейтинг кредитов онлайн кредит готівкою без довідки про доходи кредит спортбанк точки выдачи спортбанк универсал банк работа займ на карту с автоматическим одобрением работа в укрэксимбанке вакансии банков украины кредит онлайн на карту без отказа работа в кредобанк малоизвестные мфо всі мфо україни вакансии в банках деньги в долг срочно мфо без лицензии кредитный лимит спортбанк работа universal bank кредит под 0 процентов вакансии в финансах база мфо украины работа в страховании работа в приватбанке Новые МФО Украины резюме финансиста работа в укрсиббанке альфа банк карта спортбанк
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты