Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 1824

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Делопроизводство
Резюме № 1824
Опубликовано: 27.04.2020 г.
Рубрика: Делопроизводство

Спеціаліст служби корпоративного секретаря

Стартовый оклад: 25000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 09.12.1981 г. (38 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 03.2019 по настоящее время (1 год 3 мес.)
В компании: ООО, Киев
Должность: Помічник керуючого
Функциональные обязанности:
Ведення документообігу (пошта, протоколи, органіщаційнорозпорядчі документи, статус звіти), формування і контроль відповідної звітної документації; розробка і внесення необхідних змін до нормативних актів компанії в рамках своєї компетенції;організація внутрішніх та зовнішніх зустрічей і презентацій;ділове листування з клієнтами і партнерами;контроль виконання графіків ведення проектів, координація завдань по новим та існуючим проектам; координація постановки завдань і контроль їх виконання; підготовка всієї необхідної інформації на запит керівника; забезпечення законодавчо врегульованого внутрішнього документообігу; забезпечення комунікації між структурними підрозділами підприємства (внутрішня комунікація) і материнської компанії, державними структурами;контроль своєчасної зворотного зв'язку від клієнтів, співробітників за запитами;виконання службових доручень та допомога в поточних питаннях керівнику;вирішення різних питань в рамках компетенції.


C 02.2018 по 03.2019 (1 год 1 мес.)
В компании: АТ УКРГАЗБАНК, Киев
Должность: Головний економіст (секретар колегіальних органів)
Функциональные обязанности:
Організація та інформаційне забезпечення діяльності колегіальних органів Правління; участь у підготовці засідань, включаючи розробку порядку денного, підготовку роздаткових матеріалів, проектів рішень, організацію процесу голосування; ведення внутрішньої документації, розробку проектів внутрішньокорпоративних актів, змін і доповнень до них;забезпечення зв'язку між органами управління, акціонерами та іншими зацікавленими особами шляхом надання їм документації та інформації про діяльність товариства, розгляду звернень акціонерів; забезпечення дотримання вимог корпоративного законодавства та процедур; здійснення інших організаційних заходів в рамках системи корпоративного управління;контроль за виконанням рішень, аналіз їх ефективності, надання звітності; зберігання протоколів засідань та оригіналів інших документів товариства;аналіз процесів Банку та їх вдосконалення. Додаткові функції: ведення внутрішнього документообігу підрозділи; розробка і внесення необхідних змін до нормативних актів компанії в рамках своєї компетенції. табелювання співробітників підрозділу; забезпечувала функціонал особистого асистента члена правління (заміна)


C 07.2015 по 02.2018 (2 года 7 мес.)
В компании: ПрАТ ІНГО Україна, Киев
Должность: Головний спеціаліст (корпоравний секретар)
Функциональные обязанности:
Основні обов'язки:організація інформаційного забезпечення діяльності органів товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб, регуляторних органів;участь у підготовці засідань зазначених органів, включаючи розробку порядку денного, підготовку роздаткових матеріалів, проектів форм для голосування, реалізацію прийняття рішень у вигляді опитувань, організацію процесу голосування;ведення внутрішньої документації, розробку проектів внутрішньокорпоративних актів, змін і доповнень до них, в тому числі і до статуту товариства;забезпечення зв'язку між органами управління товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами шляхом надання їм документації та інформації про діяльність товариства, розгляду звернень акціонерів;забезпечення дотримання компанією вимог корпоративного законодавства та процедур;здійснення інших організаційних заходів в рамках системи корпоративного управління;контроль за виконанням рішень наглядової ради і аналіз їх ефективності;участь у здійсненні процедур щодо усунення конфлікту інтересів посадових осіб товариства;адміністрування тендерних процедур всередині компанії.зберігання протоколів засідань органів управління суспільством і оригіналів інших документів товариства.


C 11.2014 по 05.2015 (6 мес.)
В компании: ПАТ ЕНЕРГОБАНК, Киев
Должность: Cпеціаліст Адміністртивного відділу
Функциональные обязанности:
діловодство та проведення зборів колегіальних органів Банку (Кредитний комітет, Тарифний комітет, Комітет з банківської безпеки та ризиків); контроль за виконанням рішень засідань колегіальних органів, нарад; виконання доручень керівництва Банку.Підготовка та погодження ділової документації (листи, накази,розпорядження, протоколи); реєстрація вхідної / вихідної документації; реєстрація пошти НБУ; розподіл вхідної документації по підрозділах;


C 09.2013 по 04.2014 (7 мес.)
В компании: ТЕРРА БАНК, Киев
Должность: Головний економіст Управління методології та реінженірингу
Функциональные обязанности:
Розробка нових, актуалізація діючих нормативних документів, навчальних матеріалів;підтримка та актуалізація внутрішньої нормативної бази Банку;аналіз, оптимізація існуючих і впровадження нових бізнеспроцесів і процедур в Банку, їх документування, актуалізація, створення навчальних матеріалів та доведення їх до відома структурних підрозділів;участь в розробці нових та зміна діючих внутрішніх документів Банку (регламентів, положень, інструкцій, технічних карт і т.д.) по продуктам бізнесу та супроводжувальних підрозділів Банку; розробка навчального матеріалу для співробітників Банку. участь в процесі розробки / модифікації нових банківських продуктів і послуг (управління процесом). аналіз, оптимізація існуючих і впровадження нових процесів / процедур в Банку, їх документування та доведення до відома структурних підрозділів;надання консультації з питань організації банківської діяльності, контроль та оцінка знань та навичок персоналу мережі; моніторинг змін в нормативноправових актах НБУ і законодавчих актах України.Формування та ведення документообігу підрозділу, ведення листування від імені організації з контролюючими державними органами.


C 11.2011 по 05.2013 (1 год 6 мес.)
В компании: ВТБ Банк, Киев
Должность: Спеціалист
Функциональные обязанности:
Функції спеціаліста Управління банківських технологій та організацій розрахунків Операційного департаменту: Розробка внутрішніх нормативних документів Банку (положень, інструкцій, процесів тощо). Моніторинг змін в нормативноправових актах НБУ і законодавчих актах України. Аналіз існуючої внутрішньої нормативної бази Банку та підготовка пропозицій та методологічних планів з актуалізації або розробки внутрішніх нормативних документів. Надання методичної та консультаційної допомоги підрозділам Банку. Виконання функцій секретаря колегіального органу: організація документообігу комітету, підготовка роботи колегіального органу на основі затверджених стратегій та бізнес планів організації. Розробка проектів документів,які регламентують діяльність комітету, проектів рішень комітету.Забезпечення безперебійної діяльності комітету.


C 02.2010 по 11.2011 (1 год 9 мес.)
В компании: ВТБ Банк, Киев
Должность: Спеціалист / аналітик
Функциональные обязанности:
Функції спеціалиста (аналітика) Відділу проектування та бізнесаналізу Управління інформаційних технологій Операційного департаменту: Розробка та оформлення внутрішніх нормативних та регламентуючих документів, необхідних для реалізації ІТ-проектів. Аналіз інформації щодо результатів впровадження інформаційних систем для забезпечення автоматизації діяльності Банку, формалізація потреб бізнес підрозділів Банку. Виконання функцій секретаря колегіального органу Банку: організація документообігу документів, підготовка та організація проведення засідань колегіального органу (формування пакету матеріалів, ведення та зберігання протоколів засідання Комітету, організація контролю за виконанням прийнятих рішень), підготовка звітності та відомостей щодо роботи колегіального органу у разі отримання запитів. підготовка проектів організаційно-розпорядчих документів; розробка та погодження внутрішньо регламентаційних документів.


C 06.2008 по 12.2009 (1 год 6 мес.)
В компании: Банк Надра, Киев
Должность: Провідний економіст Відділу підтримки регіональної мережі та забезпечення діяльності кредитних комітетів Департаменту кредитного аналізу та реструктуризації кредитної заборгованості
Функциональные обязанности:
Організація роботи діяльності колегіальних органів (Операційний комітет, КУАП, Правління Банку; виконання функцій секретаря Кредитних комітетів (корпоративний та роздрібний бізнес) Центрального офісу; підготовка та оформлення рішень Кредитних комітетів; контроль за виконанням рішень; консолідація роботи з різними структурними підрозділами та консультування регіональної мережі Банку в частині реструктуризації кредитної заборгованості.


C 03.2007 по 05.2008 (1 год 2 мес.)
В компании: ЧП , Белая Церковь
Должность: Менеджер з продажу
Функциональные обязанности:
Пошук клиєнтів та підрядників, ведення переговорів , продаж товарів, заключення договорних відносин, документаційне супроводження та оформлення необхідних сертифікатів для здійснення ЗЕВ, контроль за рухом продукції за державний кордон України. Ведення первинної бухгалтерії підприємства, робота з клієнтбанком.


C 08.2005 по 03.2007 (1 год 7 мес.)
В компании: КВУТДВЗШ, Киев
Должность: Викладач
Функциональные обязанности:
Викладач предметів історикофілософського напряму (історичні науки, філософія, правознавство, культурознавство) та економічних наук. Кращий молодий спеціаліст Оболонського рну м.Києва за 2005 р Розробка планів роботи на рік / семестр; Розробка методологічного матеріалу з курсів викладання; Розробка контрольних завдань і тестів, екзаменаційних білетів; Участь в розробці методик для роботи з учнями, які мають особливі фізичні (психічні) можливості (синдром Дауна, аутизм, ДЦП та інші); Організація виховної роботи навчального закладу.


Образование
Учебное заведение: Національний університет Державної податкової служби України
Дата окончания: 2009-04-01
Факультет: Заочний
Специальность: Державні фінанси, економіка підприємства

Учебное заведение: Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова
Дата окончания: 2004-06-01
Факультет: Історичний
Специальность: Історія

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Вивчення іноземної мови
Компания: Школа вивчення іноземних мов у Києві " Друзі" (2018-2020)
Город: Киев Период: Рік Дата: 01.07.2020

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Технический
Испанский: Базовый
Болгарский: Разговорный
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Вільний користувач «Міcrosoft office» (mc.office: access, excel, info poth, power point, word, visio. project), 1:С, система електронного документообігу IBM Lotus Notes.

Дополнительная информация
Сведения: Не маю складнощів під час спілкування з людьми будь-якого статусу, досвід роботи в непростих умовах, відповідальна, легко адаптуюся до різних умов праці, у своїй роботі передбачаю кілька варіантів досягнення результату.
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Хобі - подорожі, етнологія, історичне моделювання, садівництво, програмування.

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в wog работа в страховой компании резюме руководителей работа альфа банк киев работа в comfy вакансии банков украины работа в новой линии работа банк вакансии работа в сильпо работа для страховщиков работа в приватбанке работа в эльдорадо работа в банке банковские вакансии работа в укрэксимбанке otp bank работа в финансах работа банк работа в socar фінстафф фінстаф работа в сбербанке работа в страховании работа в таскомбанк работа в пзу украина вакансии в финансах резюме финансиста работа в эпицентр начальник отделения финстаф онлайн кредит на банковскую карту работа в кредобанк страховой агент работа в райффайзен банк аваль работа в укрсиббанке pzu украина работа в киеве универсал банк работа вакансии в банках работа для финансистов вакансии сбербанк начальник отделения киев работа новая почта пиреус банк архив вакансий вакансии банков работа в рошен вакансии банков работа universal bank работа в softserves работа в ощадбанке работа для банкиров работа в банке работа в банках киева отп банк работа otp bank кредитный эксперт
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!