Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 1824
> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Делопроизводство
Резюме № 1824
Опубликовано: 22.01.2021 г.
Рубрика: Делопроизводство

Спеціаліст служби корпоративного секретаря

Стартовый оклад: 25000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 09.12.1981 г. (39 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 08.2020 по настоящее время (1 год 2 мес.)
В компании: ТОВ МЦ, Киев
Должность: Менеджер Організаційно- метологічного відділу
Функциональные обязанности:
Ведення документообігу товариства; організація документообігу діяльності органів управління (протоколи, витяги, контроль дорученнь тощо)координація робочого календаря керівництва; робота з первинною документацією, контрактами, тощо; ведення реєстрів та баз даних документів, їх архівування, зберігання та облік; розробка та внесення необхідних змін до нормативноправових актів компанії; ділове листування з клієнтами та партнерами (банки, страхові компанії, агенції, державні установи, тощо); відстеження та координація підготовки документів до тендерних процедур; ведення переговорів з партнерами, підготовка документів в межах своєї компетенції; контроль працівників АХД; забезпечення травєл підтримки керівництва; виконання дорученнь керівництва.


C 03.2019 по 08.2020 (1 год 5 мес.)
В компании: ООО ЮФС, Киев
Должность: Помічник керуючого з адміністративних питань
Функциональные обязанности:
Ведення документообігу (пошта, протоколи, органіщаційнорозпорядчі документи, статус звіти), формування і контроль відповідної звітної документації; розробка і внесення необхідних змін до нормативних актів компанії в рамках своєї компетенції; організація внутрішніх та зовнішніх зустрічей і презентацій; ділове листування з клієнтами і партнерами; контроль виконання графіків ведення проектів, координація завдань по новим та існуючим проектам; координація постановки завдань і контроль їх виконання; підготовка всієї необхідної інформації на запит керівника; забезпечення законодавчо врегульованого внутрішнього документообігу; забезпечення комунікації між структурними підрозділами підприємства (внутрішня комунікація) і материнської компанії, державними структурами; контроль своєчасної зворотного зв'язку від клієнтів, співробітників за запитами; виконання службових доручень та допомога в поточних питаннях керівнику; вирішення різних питань в рамках компетенції.


C 02.2018 по 03.2019 (1 год 1 мес.)
В компании: АТ УКРГАЗБАНК, Киев
Должность: Головний економіст (секретар колегіальних органів)
Функциональные обязанности:
Організація та інформаційне забезпечення діяльності колегіальних органів Правління; участь у підготовці засідань, включаючи розробку порядку денного, підготовку роздаткових матеріалів, проектів рішень, організацію процесу голосування; ведення внутрішньої документації, розробку проектів внутрішньокорпоративних актів, змін і доповнень до них;забезпечення зв'язку між органами управління, акціонерами та іншими зацікавленими особами шляхом надання їм документації та інформації про діяльність товариства, розгляду звернень акціонерів; забезпечення дотримання вимог корпоративного законодавства та процедур; здійснення інших організаційних заходів в рамках системи корпоративного управління;контроль за виконанням рішень, аналіз їх ефективності, надання звітності; зберігання протоколів засідань та оригіналів інших документів товариства;аналіз процесів Банку та їх вдосконалення. Додаткові функції: ведення внутрішнього документообігу підрозділи; розробка і внесення необхідних змін до нормативних актів компанії в рамках своєї компетенції. табелювання співробітників підрозділу; забезпечувала функціонал особистого асистента члена правління (заміна)


C 07.2015 по 02.2018 (2 года 7 мес.)
В компании: ПрАТ ІНГО Україна, Киев
Должность: Головний спеціаліст (корпоравний секретар)
Функциональные обязанности:
Організація інформаційного забезпечення діяльності органів товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб, регуляторних органів; участь у підготовці засідань зазначених органів, включаючи розробку порядку денного, підготовку роздаткових матеріалів, проектів форм для голосування, реалізацію прийняття рішень у вигляді опитувань, організацію процесу голосування;ведення внутрішньої документації, розробку проектів внутрішньокорпоративних актів, змін і доповнень до них, в тому числі і до статуту товариства; забезпечення зв'язку між органами управління товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами шляхом надання їм документації та інформації про діяльність товариства, розгляду звернень акціонерів;забезпечення дотримання компанією вимог корпоративного законодавства та процедур; здійснення інших організаційних заходів в рамках системи корпоративного управління; контроль за виконанням рішень наглядової ради і аналіз їх ефективності; участь у здійсненні процедур щодо усунення конфлікту інтересів посадових осіб товариства; адміністрування тендерних процедур всередині компанії.зберігання протоколів засідань органів управління суспільством і оригіналів інших документів товариства.


C 11.2014 по 05.2015 (6 мес.)
В компании: ПАТ ЕНЕРГОБАНК, Киев
Должность: Cпеціаліст Адміністртивного відділу
Функциональные обязанности:
діловодство та проведення зборів колегіальних органів Банку (Кредитний комітет, Тарифний комітет, Комітет з банківської безпеки та ризиків); контроль за виконанням рішень засідань колегіальних органів, нарад; виконання доручень керівництва Банку.Підготовка та погодження ділової документації (листи, накази,розпорядження, протоколи); реєстрація вхідної / вихідної документації; реєстрація пошти НБУ; розподіл вхідної документації по підрозділах;


C 09.2013 по 04.2014 (7 мес.)
В компании: ТЕРРА БАНК, Киев
Должность: Головний економіст Управління методології та реінженірингу
Функциональные обязанности:
Розробка нових, актуалізація діючих нормативних документів, навчальних матеріалів;підтримка та актуалізація внутрішньої нормативної бази Банку;аналіз, оптимізація існуючих і впровадження нових бізнеспроцесів і процедур в Банку, їх документування, актуалізація, створення навчальних матеріалів та доведення їх до відома структурних підрозділів;участь в розробці нових та зміна діючих внутрішніх документів Банку (регламентів, положень, інструкцій, технічних карт і т.д.) по продуктам бізнесу та супроводжувальних підрозділів Банку; розробка навчального матеріалу для співробітників Банку. участь в процесі розробки / модифікації нових банківських продуктів і послуг (управління процесом). аналіз, оптимізація існуючих і впровадження нових процесів / процедур в Банку, їх документування та доведення до відома структурних підрозділів;надання консультації з питань організації банківської діяльності, контроль та оцінка знань та навичок персоналу мережі; моніторинг змін в нормативноправових актах НБУ і законодавчих актах України.Формування та ведення документообігу підрозділу, ведення листування від імені організації з контролюючими державними органами.


C 11.2011 по 05.2013 (1 год 6 мес.)
В компании: ВТБ Банк, Киев
Должность: Спеціалист
Функциональные обязанности:
Функції спеціаліста Управління банківських технологій та організацій розрахунків Операційного департаменту: Розробка внутрішніх нормативних документів Банку (положень, інструкцій, процесів тощо). Моніторинг змін в нормативноправових актах НБУ і законодавчих актах України. Аналіз існуючої внутрішньої нормативної бази Банку та підготовка пропозицій та методологічних планів з актуалізації або розробки внутрішніх нормативних документів. Надання методичної та консультаційної допомоги підрозділам Банку. Виконання функцій секретаря колегіального органу: організація документообігу комітету, підготовка роботи колегіального органу на основі затверджених стратегій та бізнес планів організації. Розробка проектів документів,які регламентують діяльність комітету, проектів рішень комітету.Забезпечення безперебійної діяльності комітету.


C 02.2010 по 11.2011 (1 год 9 мес.)
В компании: ВТБ Банк, Киев
Должность: Спеціалист / аналітик
Функциональные обязанности:
Функції спеціалиста (аналітика) Відділу проектування та бізнесаналізу Управління інформаційних технологій Операційного департаменту: Розробка та оформлення внутрішніх нормативних та регламентуючих документів, необхідних для реалізації ІТ-проектів. Аналіз інформації щодо результатів впровадження інформаційних систем для забезпечення автоматизації діяльності Банку, формалізація потреб бізнес підрозділів Банку. Виконання функцій секретаря колегіального органу Банку: організація документообігу документів, підготовка та організація проведення засідань колегіального органу (формування пакету матеріалів, ведення та зберігання протоколів засідання Комітету, організація контролю за виконанням прийнятих рішень), підготовка звітності та відомостей щодо роботи колегіального органу у разі отримання запитів. підготовка проектів організаційно-розпорядчих документів; розробка та погодження внутрішньо регламентаційних документів.


C 06.2008 по 12.2009 (1 год 6 мес.)
В компании: Банк Надра, Киев
Должность: Провідний економіст Відділу підтримки регіональної мережі та забезпечення діяльності кредитних комітетів Департаменту кредитного аналізу та реструктуризації кредитної заборгованості
Функциональные обязанности:
Організація роботи діяльності колегіальних органів (Операційний комітет, КУАП, Правління Банку; виконання функцій секретаря Кредитних комітетів (корпоративний та роздрібний бізнес) Центрального офісу; підготовка та оформлення рішень Кредитних комітетів; контроль за виконанням рішень; консолідація роботи з різними структурними підрозділами та консультування регіональної мережі Банку в частині реструктуризації кредитної заборгованості.


C 03.2007 по 05.2008 (1 год 2 мес.)
В компании: ЧП , Белая Церковь
Должность: Менеджер з продажу
Функциональные обязанности:
Пошук клиєнтів та підрядників, ведення переговорів , продаж товарів, заключення договорних відносин, документаційне супроводження та оформлення необхідних сертифікатів для здійснення ЗЕВ, контроль за рухом продукції за державний кордон України. Ведення первинної бухгалтерії підприємства, робота з клієнтбанком.


C 08.2005 по 03.2007 (1 год 7 мес.)
В компании: КВУТДВЗШ, Киев
Должность: Викладач
Функциональные обязанности:
Викладач предметів історикофілософського напряму (історичні науки, філософія, правознавство, культурознавство) та економічних наук. Кращий молодий спеціаліст Оболонського рну м.Києва за 2005 р Розробка планів роботи на рік / семестр; Розробка методологічного матеріалу з курсів викладання; Розробка контрольних завдань і тестів, екзаменаційних білетів; Участь в розробці методик для роботи з учнями, які мають особливі фізичні (психічні) можливості (синдром Дауна, аутизм, ДЦП та інші); Організація виховної роботи навчального закладу.


Образование
Учебное заведение: Національний університет Державної податкової служби України
Дата окончания: 2009-04-01
Факультет: Заочний
Специальность: Державні фінанси, економіка підприємства

Учебное заведение: Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова
Дата окончания: 2004-06-01
Факультет: Історичний
Специальность: Історія

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Вивчення іноземної мови
Компания: Школа вивчення іноземних мов у Києві " Друзі" (2018-2020)
Город: Киев Период: Рік Дата: 01.07.2020

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Технический
Испанский: Базовый
Болгарский: Разговорный
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Вільний користувач «Міcrosoft office» (mc.office: access, excel, info poth, power point, word, visio. project), 1:С, система електронного документообігу IBM Lotus Notes.

Дополнительная информация
Сведения: Не маю складнощів під час спілкування з людьми будь-якого статусу, досвід роботи в непростих умовах, відповідальна, легко адаптуюся до різних умов праці, у своїй роботі передбачаю кілька варіантів досягнення результату.
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Хобі - подорожі, етнологія, історичне моделювання, садівництво, програмування.

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
киев мукачево луцк кропивницкий запорожье энергодар каменец-подольский миргород бровары бердянск краматорск павлоград мелитополь львов прилуки днепр деньги в долг изюм касир кременчуг черновцы юрист кредит без справки о доходах николаев тернополь житомир сумы белая церковь ивано-франковск харьков умань александрия супервайзер шостка юрисконсульт винница мариуполь экономист ровно бердичев кредит онлайн на карту без отказа срочно хмельницкий измаил маркетолог бухгалтер борисполь полтава бахмут яготин каменское кривой рог херсон аналитик чернигов все мфо андеррайтер смела ужгород одесса кассир никополь операционист славянск северодонецк черкассы
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
рейтинг кредитов онлайн кредит спортбанк карта спортбанк работа в укрэксимбанке отзывы спортбанк вакансии в финансах микрозайм без отказа кредит готівкою без довідки про доходи точки выдачи спортбанк мфо, которые дают всем работа в страховой компании работа в приватбанке работа в банке работа в укрсиббанке маловідомі мфо деньги в долг срочно альфа банк киев резюме финансиста работа в райффайзен банк кредитный лимит спортбанк работа в банке киев вакансии банков украины всі мфо україни спортбанк банковские вакансии работа в финансах займ на карту с автоматическим одобрением архив вакансий кредит наличными без справки о доходах вакансии банков база мфо украины кредит онлайн на карту без отказа работа в ощадбанке кредит под 0 процентов работа отп банк резюме руководителей работа universal bank работа в таскомбанк альфа банк малоизвестные мфо мфо без лицензии все мфо украины работа в страховании неизвестные мфо универсал банк работа работа в кредобанк вакансии в банках Новые МФО Украины
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты