Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 21496
> >
Город : Чернигов
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Средний и малый бизнес
Резюме № 21496
Опубликовано: 15.08.2016 г.
Рубрика: Средний и малый бизнес

Начальник отдела / отделения / менеджер

Стартовый оклад: 5000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Чернигов
Образование: высшее
Дата рождения: 06.08.1981 г. (41 год )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 08.2013 по 04.2016 (2 года 8 мес.)
В компании: ПАТ ДІАМАНТБАНК, Чернигов
Должность: Операційний менеджер
Функциональные обязанности:
відкриття та закриття рахунків в національній та іноземних валютах юридичним особам та фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності; розрахунковокасове обслуговування клієнтів; надання консультацій з питань відкриття рахунків та проведення безготівкових та готівкових операцій; формування юридичних справ клієнтів; виконання функції агента валютного контролю за зовнішньоекономічними операціями клієнтів Банку; здійснення контролю за зовнішньоекономічними операціями клієнтів Банку; складання звітності згідно вимог чинного законодавства стосовно зовнішньоекономічних операцій клієнтів Дирекції; проведення платежів за поточними рахунках клієнтів в національній та іноземних валютах; надання консультацій клієнтам з питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності, укладання зовнішньоекономічних угод, проведення розрахунків в іноземній валюті, тощо; надання консультацій клієнтам Банку з питань здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України (МВРУ); здійснення контролю за підготовкою довідок за Формою 01 (вивіз валюти за кордон); своєчасність заповнення, а також приведення Журналів реєстрації експортноімпортних операцій у відповідність до вимог внутрішніх нормативних документів Банку; своєчасний контроль за обов’язковим продажем повернених коштів на адресу резидента, у зв’язку з тим, що взаємні зобов’язання частково або повністю не виконані; своєчасне отримання від клієнтів додатків/ специфікацій/ інвойсів/ рахунків, які є невід’ємною частиною контрактів/ договорів, а саме, є підставою для купівлі(обміну) іноземної валюти; здійснення обліку та контролю за проведенням розрахунків за індивідуальними доз¬волами, наданими клієнтам на подовження встановлених термінів розрахунків по експортноімпортним операціям, які здійснюю¬ться на умовах відстрочки платежів або поставок згідно чинного законодавства України; здійснення контролю за підготовкою документів на купівлю/продаж, конвертацію валюти на МВРУ (підготовка заяви на суму операції, платіжного доручення). здійснення перевірки оформлення документів, що надаються клієнтами для проведення розрахунків в іноземній валюті; Листування з банками та державними органами (Державна податкова інспекція, митниця) за валютними операціями клієнтів. здійснення валютного контролю за зовнішньоекономічними операціями клієнтів Дирекції; приймання від клієнтів заявок на купівлю/продаж/обмін безготівкових коштів в іноземній валюті; приймання від клієнтів платіжних доручень на здійснення переказів в іноземній валюті; обслуговування корпоративних клієнтів за депозитними та поточними рахунками; відкриття карткових рахунків по зарплатним проектам; відкриття карткових корпоративних рахунків; обслуговування юридичних осіб за зарплатними проектами з використанням банківських платіжних карток; формування справ клієнтів за картковими рахунками; оформлення та видача грошових чекових книжок; надання клієнтам довідок, виписок, іншої інформації стосовно операцій за поточним рахунком; контроль за списання комісійної винагороди за надання банківських послуг; обробка грошоворозрахункових документів, прийнятих від клієнтів протягом операційного дня, перевірка можливості переказу або виплат коштів за наданим клієнтом грошовим документом виходячи із залишку на рахунку, з урахуванням встановленої черговості платежів; забезпечення умови конфіденційності інформації, що стала відома внаслідок виконання ним своїх обов’язків; прийом та перевірка правильності оформлення розрахунковокасових документів відповідно до вимог нормативноправових актів Національного банку України; здійснення контролю за виплатою коштів клієнтам на заробітну плату з дотриманням строків виплат (згідно з графіком) та переказів сум податків, інших обов’язкових платежів; оформлення виписок з особових рахунків клієнтів та додатків до них (в тому числі по системі “Клієнтбанк”), видача виписок клієнтам на підставі оформлених довіреностей; зберігання особового штампу, виписок з особових рахунків клієнтів, карток зразків підписів в неробочий час та на час обідньої перерви в зачинених шафах; сприяння відповідальному працівнику Банку з фінансового моніторингу у здійсненні ним своїх функцій(у межах своєї компетенції); сприяння працівникам спеціалізованого підрозділу Банку із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, іншим працівникам Банку, на яких покладені обов’язки з організації фінансового моніторингу, у виконанні ними своїх функцій, в частині виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; участь (у межах своєї компетенції) у виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом відповідно до Правил внутрішнього фінансового моніторингу Банку та Програм фінансового моніторингу Банку; здійснення ідентифікації клієнтів під час встановлення відносин з ним (у межах своєї компетенції); здійснення аналізу фінансових операцій з метою виявлення таких, що відповідно до чинного законодавства України, підлягають фінансовому моніторингу перед їх проведенням, а також у подальшому в процесі обслуговування клієнта та повідомлення про це відповідального працівника (особу яка виконує його обов’язки) (у межах своєї компетенції); інформування відповідального працівника (особу яка виконує його обов’язки) про операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, внутрішньому фінансовому моніторингу та можуть мати відношення або призначатися для фінансування терористичної діяльності (у межах своєї компетенції); здійснення кроспродажів банківських продуктів клієнтам; проведення роботи по активізації неактивних клієнтів. інші функції, що випливають із напрямків діяльності .


C 08.2011 по 08.2013 (2 года )
В компании: ПАТ Кредобанк, Чернигов
Должность: Менеджер-аналітик
Функциональные обязанности:
залучення і консультація потенційних клієнтів щодо кредитування клієнтів мікробізнесу; розробка оптимальних умов кредитування з урахуванням можливостей Банку й інтересів позичальника; аналіз наданих позичальником документів для оцінки його кредитоспроможності, джерел погашення кредиту, наданого забезпечення, розгляд заявок; підготовка пакету документів для відправки на Головний банк для затвердження рішення комісії філії на Кредитному комітеті Банку; проведення перевірок застави, цільового використання кредиту; контроль за своєчасним перерахуванням клієнтом комісії, страхових платежів, своєчасним та повним погашенням заборгованості по кредитам


C 11.2010 по 08.2011 (9 мес.)
В компании: ПАТ Райффайзен Банк Аваль, Чернигов
Должность: Експерт відділу мікрокредитування
Функциональные обязанности:
залучення і консультація потенційних клієнтів щодо кредитування клієнтів мікробізнесу; розробка оптимальних умов кредитування з урахуванням можливостей Банку й інтересів позичальника; аналіз наданих позичальником документів для оцінки його кредитоспроможності, джерел погашення кредиту, наданого забезпечення, розгляд заявок; підготовка пакету документів для відправки на Головний банк для затвердження рішення комісії філії на Кредитному комітеті Банку; проведення перевірок застави, цільового використання кредиту; контроль за своєчасним перерахуванням клієнтом комісії, страхових платежів, своєчасним та повним погашенням заборгованості по кредитам; робота з “проблемними” кредитами.


C 07.2007 по 06.2010 (2 года 11 мес.)
В компании: ВАТ КБ Надра, Чернигов
Должность: Менеджер /керівник центру розвитку малого та середньго бізнесу
Функциональные обязанности:
Керівництво роботою центру щодо виконання поставлених планів по: перестрахуванню заставного майна; своєчасністю проведення обстеження об’єктів застави; проведенню реструктуризації простроченої заборгованості; залученню готівкових і безготівкових надходжень суб’єктів малого та середнього бізнесу. Обслуговування кредитного портфелю. залучення і консультація потенційних клієнтів щодо кредитування малого та середнього бізнесу; розробка оптимальних умов кредитування з урахуванням можливостей Банку й інтересів позичальника; аналіз наданих позичальником документів для оцінки його кредитоспроможності, джерел погашення кредиту, наданого забезпечення, розгляд заявок; передача пакету документів юридичному відділу, службі банківської безпеки для проведення аналізу Позичальника, розгляд заявок і винесення матеріалів на розгляд кредитної комісії філії ВАТ КБ “Надра” Чернігівське РУ. При необхідності – підготовка пакету документів для відправки на Головний банк для затвердження рішення комісії філії на Кредитному комітеті Банку; здійснення відкриття рахунків та проведення операцій по перерахуванню кредитних коштів по зазначених реквізитах або на касу; облік забезпечення і суми кредиту/кредитної лінії та суми поруки; проведення перевірок застави, цільового використання кредиту; контроль за своєчасним перерахуванням клієнтом комісії, страхових платежів, своєчасним та повним погашенням заборгованості по кредитам; робота з “проблемними” кредитами. Розробка і реалізація програми повернення “проблемного” кредиту.


C 03.2003 по 06.2007 (4 года 3 мес.)
В компании: ГГоловне Управління Державного казначейства у Чернігівській області, Чернигов
Должность: Спеціалиіст 1 категории / головний казначей
Функциональные обязанности:
Забезпечення контролю, аналіз та оцінка роботи програмного комплексу АС “Казна-доходи” на всіх етапах проходження та обробки початкових та відповідних електронних документів; встановлення програмного забезпечення АС “Казна-доходи“ та у разі необхідності його оновлення на робочих станціях користувачів системи; надання необхідної методичної допомоги співробітникам у виконанні завдань та доручень, у разі необхідності надавати консультації користувачам системи з питань обміну файлами у ВПС ДКУ; слідкування за чітким виконанням користувачами ВПС технологічного регламенту роботи; ведення розробки пропозицій, комплексних заходів по вдосконаленню роботи підрозділу, приймати участь в підготовці перспективних планів роботи відділу.


Образование
Учебное заведение: Черниговский Институт Экономики и Управления
Дата окончания: 2003-06-01
Факультет: Финансы
Специальность: Финансы

Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
харьков ивано-франковск бердичев северодонецк каменец-подольский кременчуг херсон александрия мариуполь бахмут кропивницкий смела прилуки сумы изюм черновцы бровары одесса мукачево белая церковь черкассы касир кассир никополь тернополь павлоград ровно бердянск шостка винница аналитик полтава хмельницкий николаев львов операционист чернигов днепр ужгород измаил киев каменское юрисконсульт житомир юрист деньги в долг кредит онлайн на карту без отказа срочно кредит без справки о доходах яготин запорожье мелитополь славянск краматорск экономист кривой рог борисполь все мфо бухгалтер миргород умань энергодар луцк
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
Новые МФО Украины работа в кредобанк работа в укрсиббанке невідомі мфо рейтинг кредитов онлайн работа в райффайзен банк точки выдачи спортбанк альфа банк кредит готівкою без довідки про доходи всі мфо україни работа в банке киев работа в укрэксимбанке работа universal bank кредитный лимит спортбанк деньги в долг срочно работа в финансах спортбанк кредит под 0 процентов микрозайм без отказа маловідомі мфо мфо, которые дают всем кредит спортбанк малоизвестные мфо карта спортбанк кредит наличными без справки о доходах вакансии в банках резюме руководителей работа в банке кредит онлайн на карту без отказа работа в страховой компании работа в таскомбанк вакансии в финансах альфа банк киев работа отп банк резюме финансиста неизвестные мфо все мфо украины займ на карту с автоматическим одобрением мфо без лицензии работа в страховании вакансии банков украины работа в ощадбанке универсал банк работа банковские вакансии отзывы спортбанк вакансии банков архив вакансий работа в приватбанке база мфо украины
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты