Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 21784

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 21784
Опубликовано: 15.04.2019 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Керівник / заступник керівника підрозділу фінансового моніторингу

Стартовый оклад: по договоренности
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 11.11.1983 г. (35 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 12.2014 по настоящее время (4 года 7 мес.)
В компании: Банк, Киев
Должность: Начальник відділу фінансового моніторингу
Функциональные обязанности:
Основні обов’язки: Розроблення та подання на затвердження Правлінню Банку Правила та Програми здійснення фінансового моніторингу, інших внутрішніх нормативних документів з питань здійснення фінансового моніторингу; Забезпечення підготовки та навчання персоналу Банку щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначенні для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення або якщо їх учасником чи вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції; Прийняття рішення про реєстрацію та повідомлення СУО про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, прийняття рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством України відповідно до Закону; Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення), задіяних в процесі фінансового моніторингу відповідно до вимог Програми навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку з питань легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, щорічне складання та подання на затвердження Голові Правління Банку плану проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення); Управління ризиками щодо легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розробка критеріїв ризиків; вжиття застережних заходів відповідно до Програми управління комплаєнсризиком фінансового моніторингу; Здійснення перевірки діяльності будьякого структурного підрозділу Банку (відділення) та їх працівників на предмет дотримання ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу та законодавства України в сфері фінансового моніторингу; Сприяння уповноваженим представникам суб'єктів державного фінансового моніторингу у проведенні ними інспекційних перевірок діяльності Банку; Прийняття рішення про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу на запити СУО та відповідних правоохоронних органів; Забезпечення конфіденційності та збереження інформації щодо фінансового моніторингу; Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону;1 Здійснення інших функцій відповідно до законодавства України, Правил внутрішнього фінансового моніторингу, Програм здійснення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.


C 05.2014 по 12.2014 (7 мес.)
В компании: Комерціний Банк, Киев
Должность: Начальник департаменту фінансового моніторингу / в.о. відповідального працівника банку за організацію фінансового моніторингу
Функциональные обязанности:
Розроблення та подання на затвердження Правлінню Банку Правила та Програми здійснення фінансового моніторингу, інших внутрішніх нормативних документів з питань здійснення фінансового моніторингу; щорічне складання та подання на затвердження Голові Правління Банку плану проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення); забезпечення підготовки та навчання персоналу Банку (відділення) щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначенні для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції; прийняття рішення про реєстрацію та повідомлення СУО про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначенні для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції;прийняття рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством України, про фінансові операції, що пов'язані, стосуються або призначенні для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції;організацація навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення); забезпечення постійного підвищення кваліфікації працівників підпорядкованого структурного підрозділу; планування, організація та кооридинація роботи департаменту фінансового моніторингу щодо здійснення внутрішнього фінансового моніторингу; здійснення перевірки діяльності будьякого структурного підрозділу Банку (відділення) та їх працівників на предмет дотримання ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу та законодавства України; сприяння уповноваженим представникам суб'єктів державного фінансового моніторингу у проведенні ними інспекційних перевірок діяльності Банку; складання довідок про недоцільність інформування СУО про фінансову операцію, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу; прийняття рішення про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу на запити СУО та відповідних правоохоронних органів; забезпечення конфіденційності та збереження інформації щодо фінансового моніторингу;виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та таких, що можуть бути пов’язані, мати відношення бо призначені для фінансування терористичної діяльності; здійснення оцінки та аналізу ризику використання послуг Банку (відділень) для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; здійснення інших функцій відповідно до законодавства, правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм проведення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


C 07.2011 по 04.2014 (2 года 9 мес.)
В компании: АТ "ЄВРОГАЗБАНК", Киев
Должность: Начальник департаменту фінансового моніторингу
Функциональные обязанности:
Контроль за чітким та неухильним виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, всіма структурними підрозділами Банку/відділення у межах функціональних обов’язків, визначених трудовивим договорами (у посадових інструкціях, контрактах тощо);управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризиків;здійснення оцінки та аналізу ризику використання послуг Банку (відділення) для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;здійснення перевірки діяльності будьякого структурного підрозділу Банку (відділення) та їх працівників на предмет дотримання ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу, законодавства України з питань здійснення фінансового моніторингу;аналіз операцій клієнтів Банку (відділення) на предмет виявлення схем, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів;забезпечення конфіденційності та збереження інформації щодо фінансового моніторингу;планування, організація та координація роботи департаменту щодо здійснення внутрішнього фінансового моніторингу;визначення завдань безпосередньо підпорядкованим працівникам;розроблення та впроваджувати нових рішеь в поточній роботі департаменту;організація навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення), задіяних в процесі фінансового моніторингу відповідно до вимог Програми навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань фінансового моніторингу; забезпечення постійного підвищення кваліфікації працівників підпорядкованого структурного підрозділу;вжиття застережних заходів/належних заходів відповідно до Програми оцінки ризиків;вивчення законодавства України в сфері фінансового моніторингу та змін до нього, підготовка відповідних роз'яснень для працівників структурних підрозділів Банку (відділення);вивчати проектів банківських процедур на предмет їх відповідності вимогам законодавства в сфері фінансового моніторингу та розробка внутрішніх нормативних документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу та ін.


C 03.2011 по 07.2011 (4 мес.)
В компании: Комерційний Банк, Киев
Должность: Начальник відділу фінансового моніторингу
Функциональные обязанности:
Координація роботи відділу щодо здійснення внутрішнього фінансового моніторингу; організація навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення); забезпечення дотримання працівниками Банку (відділення) Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу; вжиття заходів щодо запобігання розголошенню інформації, яка надається Банком СУО та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт подання такої інформації; здійснення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнта; виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та таких, що можуть бути пов’язані, мати відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності; здійснення оцінки та аналізу ризику використання послуг Банку (відділень) для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; надання консультації працівникам Банку (відділення) щодо віднесення операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані, мати відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності та з питань виконання внутрішньобанківських Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу;здійснення перевірки діяльності будьякого структурного підрозділу Банку (відділення) та їх працівників на предмет дотримання ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу; вивчення та підготовка проектів відповідей на запити СУО з приводу надання додаткової інформації; виконання інших завдань та обов’язків.


C 12.2010 по 03.2011 (3 мес.)
В компании: Комерційний Банк, Киев
Должность: Начальник відділу аналізу фінансового стану та контролю ризиків клієнтів
Функциональные обязанности:
Координація роботи відділу щодо здійснення внутрішнього фінансового моніторингу; організація навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення);здійснення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнта; виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та таких, що можуть бути пов’язані, мати відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності; здійснення оцінки та аналізу ризику використання послуг Банку (відділень) для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; здійснення перевірки діяльності будьякого структурного підрозділу Банку (відділення) та їх працівників на предмет дотримання ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу та ін.


C 04.2007 по 11.2010 (3 года 7 мес.)
В компании: РФ ВАТ "Кредобанк", Ровно
Должность: Відповідальний працівник за фінансовий моніторинг
Функциональные обязанности:
Забезпечення здійснення фінансового моніторингу в Філії та Відділеннях; Контроль за виконанням працівниками операційнокасових підрозділів Банку та Відділень вимог законодавчих та внутрішніх нормативноправових документів з фінансового моніторингу; Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та таких, що можуть бути пов’язані, мати відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності; Формування реєстру та підготовка даних про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу для передачі інформації до Уповноваженого органу; Прийняття рішення про реєстрацію та повідомлення Уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; Формування та прийом файлівповідомлення (файлівквитанцій) по операціях, які здійснюються клієнтами Філії та Відділень; Здійснення попередньої та поточної класифікації клієнтів Філії та Відділень відповідно до критеріїв ризику здійснення ними операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму; Контроль за діяльністю Відділень з питань фінансового моніторингу; Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників задіяних в процесі фінансового моніторингу відповідно до внутрішніх вимог Банку; Надання консультацій працівникам філії та Відділень з питань фінансового моніторингу; Здійснення перевірок діяльності будьякого підрозділу філії та Відділень, їх працівників на предмет дотримання Правил та Програми здійснення фінансового моніторингу в Банку.Виконання інших завдань пов’язаних із здійсненням фінансового моніторингу.


C 06.2006 по 04.2007 (10 мес.)
В компании: РФ ВАТ «Кредобанк», Ровно
Должность: Головний спеціаліст відділу операційного обслуговування корпоративних клієнтів
Функциональные обязанности:
Обслуговування корпоративних клієнтів. Прийом і оформлення розрахункових документів: організація контролю платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, розрахункових чеків, об'явки на внесення готівки та процес їх оформлення; зарахування (списання) коштів з рахунків клієнтів.


C 12.2004 по 06.2006 (1 год 6 мес.)
В компании: ВАТ "Державний ощадний банк України", Ровно
Должность: Бухгалтер І категорії сектора обслуговування юридичних осіб ОПЕРВ
Функциональные обязанности:
Прийом і оформлення розрахункових документів: організація контролю платіжних доручень, платіжних вимогдоручень, розрахункових чеків, об'явки на внесення готівки та процес їх оформлення. Приймання заяв на одержання чекової книжки. Здійснення міжбанківських розрахунків: перевірка одержаного електронного повідомлення по системі "клієнтбанк"; зарахування (списання) коштів з рахунків клієнтів.


C 10.2002 по 12.2004 (2 года 2 мес.)
В компании: ВАТ "Державний ощадний банк України", Ровно
Должность: Контролер-касир сектору обслуговування фізичних осіб ОПЕРВ
Функциональные обязанности:
Касове обслуговування клієнтів; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній та національній валюті; обслуговування вкладних рахунків фізичних осіб; операції з валютними цінностями; купівля та продаж дорожніх чеків; обслуговування пластикових карток фізичних осіб; видача та прийом переказів в національній та іноземній валюті: Western Union, Migom; обслуговування комунальних платежів.


Образование
Учебное заведение: ТАНГ, м. Тернопіль
Дата окончания: 2005-06-01
Факультет: Фінанси
Специальность: Фінанси

Учебное заведение: РДТЕП м.Рівне
Дата окончания: 2002-06-01
Факультет: Банківська справа
Специальность: Банківська справа

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Підвищення кваліфікації за програмою фінансового моніторингу в банку з 25-29 листопада 2013р.
Компания: Національний банк України Університет банківської справи (м. Київ)
Город: Київ Период: 25-29 листопада 2013р. Дата: 01.11.2013

Название курса/тренинга: Підвищення кваліфікації працівників системи Національного банку України
Компания: Національний банк України Дирекція із забезпечення проведення навчання персоналу та організації інформаційно-бібліотечного обслуговування
Город: Київ Период: (29-30 жовтня 2012р.) Дата: 01.10.2012

Название курса/тренинга: Удосконалення професійних знань з питань організації фінансового моніторингу в установах банків
Компания: ТОВ «АДВАЙС-АУДИТ»
Город: Київ Период: 16.09.2011р. Дата: 01.09.2011

Название курса/тренинга: За програмою семінару «Актуальні питання фінансового моніторингу в банках»
Компания: Університет Банківської справи Національного банку України
Город: Київ Период: (26-27 лютого 2015р.) Дата: 01.02.2015

Название курса/тренинга: За програмою семінару «Актуальні питання фінансового моніторингу в банках»
Компания: Університет Банківської справи Національного банку України
Город: Київ Период: (24 липня 2015р.) Дата: 01.07.2015

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Разговорный
Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: Володію комп'ютерними програмами: Word, Excel, MS Office, Internet Explorer, Клієнт-банк, Статистика, АБС Б2 (операційний день), банківськими програмами та ін.

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 837307 видане Національним банком України Університетом банківської справи (м. Київ) від 29.11.2013р. реєстраційний №566. Підвищення кваліфікації за програмою фінансового моніторингу в банку з 25-29 листопада 2013р. Свідоцтво Університету Банківської справи Національного банку України видане 27.02.2015р. Навчання за програмою семінару «Актуальні питання фінансового моніторингу в банках» (26-27 лютого 2015р.). Свідоцтво Університету Банківської справи Національного банку України видане 24.07.2015р. Навчання за програмою семінару «Актуальні питання фінансового моніторингу в банках» (24 липня 2015р.).
Сведения: Ділові риси: працьовитість, наполегливість, добросовісність, відповідальність, уважність, дисциплінованість, порядність, комунікабельність, здатність до самонавчання. Вмію та бажаю працювати в команді професіоналів. До кримінальної відповідальності не притягалася.
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Туризм, в'язання гачком, музика та література, театри.

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа для финансистов работа новая почта pzu украина вакансии банков украины фінстафф банковские вакансии работа для страховщиков пиреус банк кредитный эксперт работа в кредобанк работа в укрэксимбанке страховой агент работа в comfy начальник отделения работа в эльдорадо работа в сбербанке работа в socar работа в новой линии работа в рошен вакансии сбербанк работа в softserves работа в финансах отп банк работа в страховании работа в банках киева работа universal bank вакансии райффайзен банк аваль вакансии банков финстаф работа в wog работа альфа банк киев работа в банке работа в киеве работа в страховой компании резюме руководителей резюме финансиста вакансии в банках архив вакансий работа банк вакансии работа в эпицентр работа в райффайзен банк аваль работа в банке работа в приватбанке универсал банк работа работа для банкиров вакансии банков фінстаф работа otp bank начальник отделения киев работа в пзу украина работа в сильпо работа в укрсиббанке работа в таскомбанк работа в ощадбанке otp bank вакансии в финансах работа банк
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!