Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 23934
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Ризик-менеджмент
Резюме № 23934
Опубліковано: 02.03.2017 р.
Рубрика: Ризик-менеджмент

Экономист

Стартова зарплата: 6000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 21.12.1986 г. (37 років )
Стать: Чоловіча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, дітей немає
Досвід роботи
C 08.2016 по теперішній час (7 років 10 міс.)
В компанії: Фінансова компанія "Фенікс" , Київ
Посада: Бухгалтер
Функціональні обов'язки:
Финансова компанія займається термінальним бізнесом. Мої обов'язки полягають у формуванні виписок по р/р банків, їх розподіл по балансовим рахункам підприємства та завантаження в программу 1С 8: Бухгалтерія, а також:Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних.Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу; розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов'язаних з інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативнометодичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.


C 05.2016 по 07.2016 (2 міс.)
В компанії: Міністерство оборони України , Київ
Посада: Економіст з договірних та претензійних робіт
Функціональні обов'язки:
Здійснює підготовку договорів підряду з замовниками та субпідрядними організаціями, перевірку кошторисної документації на будівництво об'єктів, розрахунок вартості, облік виконаних робіт і оформлення актів. Бере участь у розгляді титульних списків. Перевіряє одержану від замовника кошторисну документацію і готує висновки про її якість. Спільно з представниками субпідрядних організацій узгоджує з проектною організацією і замовником кошториси, калькуляції вартості матеріалів, транспортні схеми тощо. Складає поетапні відомості виконання робіт. Розраховує вартість виконаних робіт і проводить нарахування лімітованих витрат. Бере участь у контрольних обмірах виконаних робіт, визначенні цін на будівельні матеріали і конструкції, транспорт, комунальне та інше обслуговування. Складає кошториси витрат коштів, не передбачених одиничними розцінками і нормами накладних витрат, узгоджує їх у разі потреби із замовниками. Виконує розрахунки економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Бере участь у підготовці необхідної документації для розгляду претензій в арбітражі. Визначає розрахункову вартість робіт, матеріалів та витрат на проведення робіт госпрозрахункових бригад. Готує матеріали для розгляду спірних питань з підрядними організаціями. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.


C 09.2015 по 02.2016 (5 міс.)
В компанії: Команда ликвидации ПАТ , Київ
Посада: Главный экономист Департамента завершения операций
Функціональні обов'язки:
Формирование резервов под дебиторскую задолженность; закрытие балансовых счетов банка; подготовка дел для передачи в архив; разворачивание в балансе банка депозитных сделок признанных "нікчемними"; работа с корсчётом банка; участие в собраниях по оптимизации работы в период ликвидации банка, подготовка служебных записок и распоряжений от ликвидатора.


C 09.2013 по 07.2014 (10 міс.)
В компанії: ПАТ "БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ", Київ
Посада: Экономист по обслуживанию физических и юридических лиц
Функціональні обов'язки:
Залучення та обслуговування фізичних осіб; Обслуговування юридичних осіб; Оформлення дебетних та пенсійних карт; Работа з зверненнями клієнтів; Виплата и відправка грошових переказів; Продаж банківских продуктів (депозити, пластикові картки, пакети, рахунки); Активний пошук, залучення та супроводження клиентів за всіма видами банківских послуг. Виконання обовязків економіста бєк-офісу відділення


C 07.2011 по 09.2013 (2 роки 2 міс.)
В компанії: ПАТ УКРСОЦБАНК, Київ
Посада: Головний економіст Управління моніторингу ризиків Департаменту ризиків Північного комерційного макрорегіону Блоку управління ризиками
Функціональні обов'язки:
Підготовка звітів з метою контролю за строками перевірки (моніторингу) застави, страхування заставного майна, датами перегляду кредитних операцій з клієнтами. Підготовка звітів щодо клієнтів, включених до процесу моніторингу кредитних ризиків. Прийняття рішення щодо класифікації клієнта згідно наявних індикаторів кредитного ризику в рамках лімітів філії / комерційного макрорегіону. Формування та затвердження плану заходів (при класифікації клієнта „Спостереження” (WL) та контроль за їх виконанням. Виконання функціональних обов’язків менеджера з кредитних операційних ризиків.


C 07.2009 по 07.2011 (2 роки )
В компанії: ПАТ УКРСОЦБАНК, Київ
Посада: Економіст 1 категорії відділу супроводження активних операцій клієнтів СМБ бек-офісу бізнесів КМФ
Функціональні обов'язки:
Здійснення розрахунків за кредитними операціями (нарахування, облік та погашення процентів, комісій), виконання договірного списання коштів з рахунків клієнтів для погашення заборгованості за кредитними операціями, розрахунок вільного ліміту, видача чергового траншу кредиту на підставі отриманих від фронтофісу заявок клієнтів або відмова у видачі кредитних коштів; Залучення до кредитної справи документів щодо визначення класу Позичальника, довідки щодо цільового використання кредитних коштів, документів, що підтверджують сплату страхових платежів, тощо. Занесення даних щодо перевірки застави до ОДБ „ProFix/Bank та FLEXCUB; При внесенні змін умов кредитування: перевірка відповідності проектів додаткових угод прийнятому рішенню; перевірка наявності всіх умов та правильності оформлення додаткових угод; заведення змін параметрів кредитної операції до відповідної підсистеми обліку кредитних операцій, контроль за сплатою комісійної винагороди, перевірка наявності вільного ліміту, видача траншу або відмова у перерахуванні кредитних коштів. Генерування та проведення проводок щодо списання оригіналів договорів та сум договорів забезпечення при повному погашенні заборгованості по кредиту. Закриття рахунків при повному погашенні заборгованості по кредиту. Інформування фронтофісу щодо повного виконання зобов’язань Позичальником, підготовка довідки про погашення кредиту. На підставі заяви клієнта, отриманої від менеджера фронтофісу, підготовка довідок про стан заборгованості. Зберігання та формування кредитної справи для передачі в архів при повному погашенні заборгованості або до підрозділу кредитного моніторингу при визнанні кредитної заборгованості нестандартною. Формування наглядової справи та передача по актуприйому передачі для роботи службам банку.


C 07.2007 по 07.2009 (2 роки )
В компанії: ПАТ УКРСОЦБАНК, Київ
Посада: Економіст 1 категорії відділу кредитного моніторингу управління кредитних ризиків КОФ
Функціональні обов'язки:
Забезпечення адекватної оцінки, мінімізація та диверсифікація кредитних ризиків Отримання від кредитного експерта сформовану справу, перевірка повноти пакету документів та правильність їх оформлення Забезпечення подальшого формування кредитної справи, підготовка проектів договорів кредиту, застави, поруки і т.д. постійний контроль за повнотою та своєчасністю повернення кредитів та сплатою нарахованих відсотків, комісій передача кредитної справи по роботі з проблемною заборгованістю Забезпечення обов’язкового заповнення в (PROFIX) необхідних параметрів кредитних рахунків, рахунків застав та ін.


Освіта
Навчальний заклад: Государственная Академия статистики, учета и аудита
Дата закінчення: 2009-06-01
Факультет: Учетно-экономический
Спеціальність: Учет и аудит

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Базова
Украинский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: Досвідчений користувач MS Windows (BIOS, встановлення ОС Windows), MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), SR BANK, FLEX CUBE, JIRA, PROFIX BANK, NEW PROFIX BANK, Документообіг, MS Internet Explorer, побудова та редагування зображення (Paint, Brays, Maya, Photoshop), сканер, принтер, тел/факс.Знання компьютера – рівень вище користувача. Активний досвід работи з ПК – 10 років.

Додаткова інформація
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
ПК и передовые технологии, спорт (тренажёрный зал), нано технологии, (всевозможные), семья.
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо): ПК и передовые технологии, спорт (тренажёрный зал), нано технологии, (всевозможные), семья.

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
измаил бровары кредит онлайн на карту нові мфо україна мелитополь борисполь краматорск павлоград кассир миргород каменское мфо україна житомир прилуки чернигов кредит під 0 херсон кредит онлайн на карту без отказа срочно кропивницкий киев славянск касир сумы николаев ивано-франковск александрия бердичев мариуполь львов деньги в долг бердянск кредит без справки о доходах юрисконсульт полтава яготин шостка операционист юрист бахмут северодонецк запорожье одесса экономист всі мфо бухгалтер энергодар ужгород ровно луцк мукачево нові мфо аналитик все мфо кредит без довідки про доходи невідомі мфо україни тернополь гроші в борг терміново каменец-подольский белая церковь харьков днепр черновцы кременчуг черкассы смела хмельницкий маловідомі мфо україни рейтинг кредитов никополь умань изюм кривой рог винница
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
невідомі мфо работа в финансах все мфо украины кредит онлайн на картку без відмови терміново Новые МФО Украины работа в страховании база мфо украины малоизвестные мфо работа в банке киев кредит під 0 відсотків кредит наличными киев вакансии в банках микрозайм без отказа вакансии банков украины кредит готівкою київ неизвестные мфо альфа банк кредит готівкою без довідки про доходи банковские вакансии отзывы спортбанк работа в банке деньги в долг срочно рейтинг кредитов онлайн всі мфо україни вакансии в финансах точки выдачи спортбанк мфо без лицензии спортбанк кредит спортбанк список rss кредит онлайн на карту без отказа альфа банк киев займ на карту с автоматическим одобрением позика на картку з автоматичним схваленням гроші в борг Нові МФО України вакансии банков карта спортбанк кредит под 0 процентов кредит наличными без справки о доходах маловідомі мфо кредитный лимит спортбанк архив вакансий мфо, которые дают всем
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты