По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 23934

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Риск-менеджмент
Резюме № 23934
Опубликовано: 02.03.2017 г.
Рубрика: Риск-менеджмент

Экономист

Стартовый оклад: 6000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 21.12.1986 г. (33 года )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 08.2016 по настоящее время (3 года 5 мес.)
В компании: Фінансова компанія "Фенікс" , Киев
Должность: Бухгалтер
Функциональные обязанности:
Финансова компанія займається термінальним бізнесом. Мої обов'язки полягають у формуванні виписок по р/р банків, їх розподіл по балансовим рахункам підприємства та завантаження в программу 1С 8: Бухгалтерія, а також:Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних.Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу; розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов'язаних з інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативнометодичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.


C 05.2016 по 07.2016 (2 мес.)
В компании: Міністерство оборони України , Киев
Должность: Економіст з договірних та претензійних робіт
Функциональные обязанности:
Здійснює підготовку договорів підряду з замовниками та субпідрядними організаціями, перевірку кошторисної документації на будівництво об'єктів, розрахунок вартості, облік виконаних робіт і оформлення актів. Бере участь у розгляді титульних списків. Перевіряє одержану від замовника кошторисну документацію і готує висновки про її якість. Спільно з представниками субпідрядних організацій узгоджує з проектною організацією і замовником кошториси, калькуляції вартості матеріалів, транспортні схеми тощо. Складає поетапні відомості виконання робіт. Розраховує вартість виконаних робіт і проводить нарахування лімітованих витрат. Бере участь у контрольних обмірах виконаних робіт, визначенні цін на будівельні матеріали і конструкції, транспорт, комунальне та інше обслуговування. Складає кошториси витрат коштів, не передбачених одиничними розцінками і нормами накладних витрат, узгоджує їх у разі потреби із замовниками. Виконує розрахунки економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Бере участь у підготовці необхідної документації для розгляду претензій в арбітражі. Визначає розрахункову вартість робіт, матеріалів та витрат на проведення робіт госпрозрахункових бригад. Готує матеріали для розгляду спірних питань з підрядними організаціями. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.


C 09.2015 по 02.2016 (5 мес.)
В компании: Команда ликвидации ПАТ , Киев
Должность: Главный экономист Департамента завершения операций
Функциональные обязанности:
Формирование резервов под дебиторскую задолженность; закрытие балансовых счетов банка; подготовка дел для передачи в архив; разворачивание в балансе банка депозитных сделок признанных "нікчемними"; работа с корсчётом банка; участие в собраниях по оптимизации работы в период ликвидации банка, подготовка служебных записок и распоряжений от ликвидатора.


C 09.2013 по 07.2014 (10 мес.)
В компании: ПАТ "БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ", Киев
Должность: Экономист по обслуживанию физических и юридических лиц
Функциональные обязанности:
Залучення та обслуговування фізичних осіб; Обслуговування юридичних осіб; Оформлення дебетних та пенсійних карт; Работа з зверненнями клієнтів; Виплата и відправка грошових переказів; Продаж банківских продуктів (депозити, пластикові картки, пакети, рахунки); Активний пошук, залучення та супроводження клиентів за всіма видами банківских послуг. Виконання обовязків економіста бєк-офісу відділення


C 07.2011 по 09.2013 (2 года 2 мес.)
В компании: ПАТ УКРСОЦБАНК, Киев
Должность: Головний економіст Управління моніторингу ризиків Департаменту ризиків Північного комерційного макрорегіону Блоку управління ризиками
Функциональные обязанности:
Підготовка звітів з метою контролю за строками перевірки (моніторингу) застави, страхування заставного майна, датами перегляду кредитних операцій з клієнтами. Підготовка звітів щодо клієнтів, включених до процесу моніторингу кредитних ризиків. Прийняття рішення щодо класифікації клієнта згідно наявних індикаторів кредитного ризику в рамках лімітів філії / комерційного макрорегіону. Формування та затвердження плану заходів (при класифікації клієнта „Спостереження” (WL) та контроль за їх виконанням. Виконання функціональних обов’язків менеджера з кредитних операційних ризиків.


C 07.2009 по 07.2011 (2 года )
В компании: ПАТ УКРСОЦБАНК, Киев
Должность: Економіст 1 категорії відділу супроводження активних операцій клієнтів СМБ бек-офісу бізнесів КМФ
Функциональные обязанности:
Здійснення розрахунків за кредитними операціями (нарахування, облік та погашення процентів, комісій), виконання договірного списання коштів з рахунків клієнтів для погашення заборгованості за кредитними операціями, розрахунок вільного ліміту, видача чергового траншу кредиту на підставі отриманих від фронтофісу заявок клієнтів або відмова у видачі кредитних коштів; Залучення до кредитної справи документів щодо визначення класу Позичальника, довідки щодо цільового використання кредитних коштів, документів, що підтверджують сплату страхових платежів, тощо. Занесення даних щодо перевірки застави до ОДБ „ProFix/Bank та FLEXCUB; При внесенні змін умов кредитування: перевірка відповідності проектів додаткових угод прийнятому рішенню; перевірка наявності всіх умов та правильності оформлення додаткових угод; заведення змін параметрів кредитної операції до відповідної підсистеми обліку кредитних операцій, контроль за сплатою комісійної винагороди, перевірка наявності вільного ліміту, видача траншу або відмова у перерахуванні кредитних коштів. Генерування та проведення проводок щодо списання оригіналів договорів та сум договорів забезпечення при повному погашенні заборгованості по кредиту. Закриття рахунків при повному погашенні заборгованості по кредиту. Інформування фронтофісу щодо повного виконання зобов’язань Позичальником, підготовка довідки про погашення кредиту. На підставі заяви клієнта, отриманої від менеджера фронтофісу, підготовка довідок про стан заборгованості. Зберігання та формування кредитної справи для передачі в архів при повному погашенні заборгованості або до підрозділу кредитного моніторингу при визнанні кредитної заборгованості нестандартною. Формування наглядової справи та передача по актуприйому передачі для роботи службам банку.


C 07.2007 по 07.2009 (2 года )
В компании: ПАТ УКРСОЦБАНК, Киев
Должность: Економіст 1 категорії відділу кредитного моніторингу управління кредитних ризиків КОФ
Функциональные обязанности:
Забезпечення адекватної оцінки, мінімізація та диверсифікація кредитних ризиків Отримання від кредитного експерта сформовану справу, перевірка повноти пакету документів та правильність їх оформлення Забезпечення подальшого формування кредитної справи, підготовка проектів договорів кредиту, застави, поруки і т.д. постійний контроль за повнотою та своєчасністю повернення кредитів та сплатою нарахованих відсотків, комісій передача кредитної справи по роботі з проблемною заборгованістю Забезпечення обов’язкового заповнення в (PROFIX) необхідних параметрів кредитних рахунків, рахунків застав та ін.


Образование
Учебное заведение: Государственная Академия статистики, учета и аудита
Дата окончания: 2009-06-01
Факультет: Учетно-экономический
Специальность: Учет и аудит

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Досвідчений користувач MS Windows (BIOS, встановлення ОС Windows), MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), SR BANK, FLEX CUBE, JIRA, PROFIX BANK, NEW PROFIX BANK, Документообіг, MS Internet Explorer, побудова та редагування зображення (Paint, Brays, Maya, Photoshop), сканер, принтер, тел/факс.Знання компьютера – рівень вище користувача. Активний досвід работи з ПК – 10 років.

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
ПК и передовые технологии, спорт (тренажёрный зал), нано технологии, (всевозможные), семья.
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): ПК и передовые технологии, спорт (тренажёрный зал), нано технологии, (всевозможные), семья.

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в таскомбанк начальник отделения работа в socar otp bank вакансии райффайзен банк аваль работа банк работа банк вакансии кредитный эксперт работа в кредобанк вакансии банков отп банк работа в укрсиббанке pzu украина работа для страховщиков работа альфа банк киев работа в укрэксимбанке работа в новой линии работа в киеве работа universal bank фінстафф работа в рошен работа новая почта вакансии в финансах работа для финансистов работа в банках киева работа otp bank работа в райффайзен банк аваль страховой агент работа в финансах архив вакансий работа в сильпо работа в эльдорадо вакансии банков фінстаф работа в пзу украина финстаф работа в comfy вакансии сбербанк работа в эпицентр резюме финансиста работа в softserves вакансии банков украины работа в банке банковские вакансии вакансии в банках работа в страховой компании работа в приватбанке работа в ощадбанке начальник отделения киев работа в wog универсал банк работа работа для банкиров работа в страховании пиреус банк работа в сбербанке резюме руководителей работа в банке
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!