Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 38141

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Розничный бизнес
Резюме № 38141
Опубликовано: 24.02.2019 г.
Рубрика: Розничный бизнес

Начальник Управління

Стартовый оклад: по договоренности
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 20.02.1985 г. (34 года )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 08.2018 по настоящее время (10 мес.)
В компании: ПАТ Промінвестбанк, Киев
Должность: Керівник напрямку підтримки продажів Управління продажів та регіональної мережі Департаменту роздрібного бізнесу
Функциональные обязанности:
Розробка та внесення пропозицій керівництву щодо оптимізації процесів роздрібного бізнесу; робота з співробітниками відділень по технікам продаж та розширенням каналів продажу; формування баз відділенням для дзвінків, написання скриптів, котроль та аналіз роботи з базами; розробка навчань та тестувань для співробітників; розробка акцій для клієнтів та співробітників; розробка та внесення змін до діючих ВНД банку; взаємодія з іншими підрозділами та партнерами Банку.


C 10.2016 по 07.2018 (1 год 9 мес.)
В компании: ПАТ Промінвестбанк, Киев
Должность: Керуючий відділенням №1
Функциональные обязанности:
Забезпечення, управління та контроль продаж у відділенні; виконання плану продажів відділенням та контроль використання персоналом відділення інструментів продажів; здійснення продажів банківських продуктів ВІП клієнтам роздрібного бізнесу; аналіз роботи відділення; взаємодія з іншими працівниками/підрозділами Банку; організація операційної роботи та внутрішній контроль операцій Відділення; контроль виконання персоналом Відділення вимог нормативноправових актів, внутрішніх нормативних документів Банку; забезпечення збереження касових та матеріальних цінностей; формування та надання керівництву звітності.


C 09.2013 по 09.2016 (3 года )
В компании: ПАТ «Промінвестбанк», Киев
Должность: Керуючий відділенням №3
Функциональные обязанности:
Організація, управління та контроль продаж у Відділенні; забезпечення виконання плану продажів Відділенням та здійснення продажів банківських продуктів клієнтам роздрібного бізнесу; контроль використання персоналом Відділення інструментів продажів; взаємодія з іншими працівниками/підрозділами Банку; організація і контроль роботи персоналу Відділення; організація операційної роботи та внутрішній контроль операцій Відділення; контроль виконання персоналом Відділення нормативноправових актів та внутрішніх нормативних документів Банку; забезпечення збереження касових та матеріальних цінностей; формування та надання керівництву звітності; забезпечення правильного застосування норм чинного законодавства України, внутрішніх нормативних і організаційнорозпорядчих документів Банку в своїй безпосередній діяльності.


C 02.2013 по 09.2013 (7 мес.)
В компании: ПАТ «Альфа-Банк», Киев
Должность: Провідний спеціаліст Відділу реструктуризації кредитів Управління заставного стягнення та реструктуризації кредитів Департаменту стягнення кредитів.
Функциональные обязанности:
Робота згідно концепції врегулювання простроченої заборгованості окремих позичальників:Погодження зі структурними підрозділами заявок (направлення запитів для отримання висновків служб : безпека, оцінка); взаємодія зі співроботіниками в регіонах щодо проведення реструктуризацій кредитів; підготовка та погодження пакету документів для проведення реструктуризації; проведення розрахунків та надання висновків по кредитам; підготовка розпоряджень та складення Схем реалізації програм реструктуризації кредитів; підготовка додаткових угод до кредитних договорів, договорів факторинга; договорів відступного; договорів про передачу прав вимоги за іпотечними договорами для підписання зі сторони банку; підготовка листів клієнтам (гарантійні листи, листипропозиції, листи повідомлення в податкову); проведення та контроль за проведденням угод; підготовка Меморандумів (розрахунків) по списанню пені; винесення заявок на розгляд колегіальних органів (Робоча Група/ Підкомітети КК/ Кредитний Комітет/ Правління); надання методичної та практичної допомоги стуктурним підрозділам Банку по питанням, які входять до компетенцій Відділу; консолідація звітів по реструктуризації.


C 10.2012 по 01.2013 (3 мес.)
В компании: ТОВ «Баядера Логістик», Киев
Должность: Агент торговельний
Функциональные обязанности:
Продаж товару в точку; продаж товару з точки; адміністрування; виконання плану продаж (в грошовому та товарному еквіваленті); виконання стандартів присутності торгових марок в торгових точках, контроль за своєчасним забезпеченням товаром ТТ; контроль та зменшення дебіторської заборгованості; розширення клієнтської бази; мерчандайзинг.


C 02.2012 по 09.2012 (7 мес.)
В компании: ПАТ "Сведбанк", Киев
Должность: Головний спеціаліст Управління по роботі з кредитним портфелем
Функциональные обязанности:
аналіз та супровід кредитного портфелю; моніторинг кредитного портфеля: контроль рівня простроченої заборгованості, здійснення заходів щодо зниження рівня простроченої заборгованості; пропозиція клієнтам програм реструктуризації, оформлення необхідних документів та виконання необхідних операцій в процесі реструктуризації кредиту; контроль своєчасності перестрахування предмету застави, підтвердження доходів і фінансового стану позичальника/поручителів; надання довідок про стан розрахунків за кредитними договорами, копій платіжних документів за запитом клієнтів; реструктуризація проблемної заборгованості; моніторинг заставного майна ; формування звітності; робота з заставними.


C 09.2011 по 02.2012 (5 мес.)
В компании: ПАТ , Киев
Должность: Головний експерт з продажу продуктів Роздрібного бізнесу
Функциональные обязанности:
Контроль дотримання стандартів обслуговування приватних клієнтів та норм виконання бізнес процесу. Організація та контроль виконання планів продаж роздрібного бізнесу та проведення заходів з продажу продуктів роздрібного бізнесу (телефонні дзвінки, зустрічі, презентації, крос спродажі). Залучення нових клієнтів та забезпечує підтримання відносин з існуючими клієнтами Банку. Здійснення персонального обслуговування клієнтів сегментів VIP та Affluen та продаж додаткових продуктів. Реструктуризація заборгованості фізичних осіб (іпотека, авто, кредити під заставу нерухомості. Здійснення фінансового моніторингу на первинному етапі обслуговування клієнтів, контроль та ідентифікація клієнтів; Обслуговування банкоматів (завантаження та розвантаження); та земельної ділянки); Рефінансування кредитної заборгованості; Контроль операцій, які проводяться іншим працівниками та перевірка первинних документів, на підставі яких здійснюються операції. Формування та надання керівництву звіти, які стосуються роботи.


C 10.2010 по 09.2011 (11 мес.)
В компании: ПАТ "Сведбанк", Киев
Должность: Експерт з продажу продуктів Роздрібного бізнесу
Функциональные обязанности:
надання консультацій клієнтам та потенційним клієнтам з питань здійснення банківських операцій: валютні операції, депозитні, порядку відкриття/закриття поточних та карткових рахунків, переказів; відкриття та обслуговування депозитних рахунків; відкриття та РКО поточних рахунків; відкриття та обслуговування карткових рахунків, випуск особистих платіжних карток, пенсійних, зарплатних; перекази SWIFT; здійснення фінансового моніторингу на первинному етапі обслуговування клієнтів, контроль та ідентифікація клієнтів; реструктуризація заборгованості фізичних осіб (іпотека, авто, кредити під заставу нерухомості та земельної ділянки);


C 08.2008 по 10.2010 (2 года 2 мес.)
В компании: ВАТ «Сведбанк, Киев
Должность: Провідний спеціаліст Управління обслуговування приватних клієнтів Лівобережного відділення
Функциональные обязанности:
надання консультацій клієнтам та потенційним клієнтам з питань здійснення банківських операцій: валютні операції, депозитні, порядку відкриття/закриття поточних та карткових рахунків, переказів; відкриття та обслуговування депозитних рахунків ; відкриття та РКО поточних рахунків; відкриття та обслуговування карткових рахунків, випуск особистих платіжних карток, пенсійних, зарплатних; здійснення фінансового моніторингу на первинному етапі обслуговування клієнтів, контроль та ідентифікація клієнтів; кредитування фізичних осіб (готівкові кредити);


C 04.2007 по 08.2008 (1 год 4 мес.)
В компании: АКБ “ТАС-Комерцбанк” (ВАТ «Сведбанк»), Киев
Должность: Старший касир Лівобережного відділення
Функциональные обязанности:
приймання та видача готівки; валюто-обмінні операції; прийом платежів від населення користь юридичних та фізичних осіб; пакування та інкасація готівки; внутрішньо-системні перекази, перекази WU; закриття та відкриття сховища; формування документів дня; обслуговування банкоматів (завантаження та розвантаження);


Образование
Учебное заведение: МАУП
Дата окончания: 2008-04-01
Факультет: Економіка праці та управління персоналом
Специальность: Економіст, менеджер з персоналу

Учебное заведение: Кіровоградський технікум механізації сільського господарства
Дата окончания: 2003-06-01
Факультет: Бухгалтерський облік
Специальность: Бухгалтер

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Академія менеджера
Компания: ПАТ Промінвестбанк
Город: Київ Период: 5 днів Дата: 01.10.2013

Уровень владения компьютером: пользователь

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в финансах страховой агент работа в приватбанке банковские вакансии работа в новой линии пиреус банк работа в таскомбанк работа в райффайзен банк аваль работа в рошен otp bank работа в киеве вакансии банков украины работа в эльдорадо работа в пзу украина фінстафф работа в сильпо работа в банке фінстаф работа в укрсиббанке вакансии сбербанк работа universal bank работа альфа банк киев работа банк работа в сбербанке работа для банкиров финстаф работа в wog работа в ощадбанке работа в эпицентр работа в страховой компании работа в банках киева начальник отделения работа в кредобанк вакансии банков работа в банке архив вакансий работа в укрэксимбанке работа в comfy работа в softserves pzu украина отп банк резюме руководителей вакансии в банках вакансии в финансах универсал банк работа работа для страховщиков работа otp bank работа новая почта вакансии банков работа для финансистов работа в страховании работа в socar резюме финансиста начальник отделения киев вакансии райффайзен банк аваль кредитный эксперт работа банк вакансии
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!