Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 50857

> >
Город : Хмельницкий
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Операционное сопровождение
Резюме № 50857
Опубликовано: 08.03.2015 г.
Рубрика: Операционное сопровождение

Економіст / керівник підрозділу з обслуговування клієнтів / валютного контролю

Стартовый оклад: 4000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Хмельницкий
Образование: высшее
Дата рождения: 06.11.1976 г. (44 года )
Пол: Женский
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 04.2014 по 12.2014 (8 мес.)
В компании: Комерційний Банк, Хмельницкий
Должность: Начальник відділу операційного супроводження клієнтських операцій
Функциональные обязанности:
Консультування клієнтів та продаж продуктів банку; Відкриття та обслуговування поточних та депозитних рахнків юридичним та фізичним особам; Облік неторговельних операцій(готівкові платежі, перекази ч/з МПС, вал/обм); Здійснення операцій з купівлі/продажу готівки між банками; Операції з інкасації операційної каси; Здійснення обліку по позабалансових рахунках;Зведення та формування документів дня відділення.


C 11.2012 по 12.2013 (1 год 1 мес.)
В компании: АБ Укргазбанк , Хмельницкий
Должность: Головний економіст відділу організації операційної діяльності та касової роботи дирекції
Функциональные обязанности:
Валютний контроль клієнтських операцій: здійснення функцій агента валютного контролю щодо валютних операцій клієнтів підпорядкованих відділень; ведення досьє за валютними операціями клієнтів, журналів контролю за імпортними, експортними операціями клієнтів відділень; супроводження та контроль операцій з купівлі/продажу іноземної валюти клієнтів на МВРУ; перевірка на відповідність валютному законодавству документів, що є підставою для купівлі та перерахування іноземної валюти, перевірка на санкції (ф.98); визначення джерел надходжень безготівкової іноземної валюти на користь клієнтів, запит необхідних документів, їх перевірка; опрацювання реєстрів МД; контроль за термінами розрахунків; контроль за своєчасністю перерахування та цільовим використанням купленої валюти, своєчасністю зарахування надходжень; повідомлення ДПС у встановлених законодавством випадках, листування з іншими банками, митними органами щодо валютних операцій клієнтів; контроль за проставленими параметрами проводок необхідних для формування звітів за валютними операціями (ф.555, ф.552, ф.538, ф.1ПБ); формування та надання до ГУ даних по області для звіту ф.531; консультування працівників відділень та клієнтів щодо проведення валютних операцій; супроводження та контроль операцій фізичних осіб з перерахування коштів через систему SWIFT. Операційна діяльність та касова робота: підготовка розпоряджень з операційної діяльності (надання доступів до сховищ цінностей, призначення відповідальних осіб сховищ, проведення ревізій, встановлення лімітів на залишки готівки в касах, тощо.); заключення та супроводження договорів на касове обслуговування з обласними територіальним управлінням НБУ; прийняття заліків у касирів на знання нормативних документів НБУ та актів внутрішнього регулювання (у тому числі при прийомі на роботу); доведення до точок продажів нормативноправових актів, актів внутрішнього регулювання, процедур та змін до них; збирання, консолідація даних та забезпечення відділень бланками суворої звітності, зразками гривень, плакатами, буклетами тощо; контроль за лімітами залишків операційних кас та лімітами завантажень банкоматів; погодження операцій з підкріплення (вивезення) операційних кас відділень; здійснення раптових виїзних перевірок будьякого відділення підпорядкованого регіону (перерахунок готівки та інших цінностей, контроль відповідності залишків каси даним бухгалтерського обліку, перевірка обов’язкової інформації, що міститься на вікнах касового вузла); здійснення перевірок касових документів, окремих процедур виконання касових операцій (наприклад: здійснення ідентифікації, повнота обов'язкових реквізитів документів); здійснення контролю документів анульованих касових операцій; контроль за своєчасним та коректним формуванням касових документів дня в національній та іноземній валюті; контроль за повнотою, своєчасністю та правильністю оформлення касових книг, журналів, тощо; контроль за відповідністю касових символів до призначення платежів підпорядкованих відділень;контроль за виконанням плану заходів відділеннями дирекції після проведення перевірок служби аудиту, НБУ, тощо. Фінансове супроводження господарської діяльності дирекції: ініціювання проектів договорів в ПК “Парус” з повною розбивкою на послуги згідно управлінського обліку та по підрозділам, на які підуть дані витрати; контроль за закінченням терміну дії договору, вчасним заведенням та погодженням додаткових угод на продовження/закриття договору; отримання від інших структурних підрозділів дирекції рахунків/актів, їх аналіз на предмет правильності заповнення та ініціювання в ПК “Парус”; здійснення оплат по рахунках, договорах, укладених дирекцією в межах наявних повноважень; супроводження дебіторської/кредиторської заборгованості по дирекції; закриття дебіторської заборгованості по господарських операціях; відображення в обліку видачі працівникам авансу на відрядження, контроль за своєчасним наданням та повнотою необхідних підтверджуючих документів та закриття дебіторської заборгованості.


C 10.2007 по 10.2012 (5 лет )
В компании: АБ Укргазбанк , Хмельницкий
Должность: Завідувач валютного сектора відділу забезпечення банківських операцій
Функциональные обязанности:
Валютний контроль операцій юридичних та фізичних осіб.Відкриття/закриття сховища цінностей.Звіряння залишків грошових коштів та інших цінностей відповідно даним бухгалтерського обліку.Купівля/продаж готівкових коштів за безготівкові (укладання договорів з іншими банками, відображення в обліку, ведення журналів реєстрації).Контроль за здійсненням валютно обмінних операцій. Контроль за здійсненням операцій з продажу банківських металів через касу. Контроль за додержанням встановлених лімітів неторговельної валютної позиції. Відображення в обліку фінансового результату від купівліпродажу іноземної валюти та банківських металів.Відображення в обліку операцій з переміщення готівки та ін.цінностей.Відображення в обліку операцій за позабалансовими рахунками.Зарахування валютних надходжень з розподільчих рахунків на поточні рахунки клієнтів.Контроль за здісненням переказів фізичними особами через МПС та виплати цих переказів (Leader, Contact, Western Union, Money Gram, Avers Золота Корона).Контроль за правильністю відображення касових символів.Загальне зведення документів дня відділення.


C 08.2007 по 10.2007 (2 мес.)
В компании: АБ Факторіал - Банк, Хмельницкий
Должность: Головний економіст відділу обслуговування рахунків корпоративних клієнтів
Функциональные обязанности:
Продаж банківських продуктів (РКО, депозити); Відкриття та закриття поточних, депозитних рахунків в національній та іноземній валютах юридичним особам, формування справ; РКО поточних, депозитних рахунків юридичних осіб в національній та іноземній валютах; Ведення рахунку 3720 «Кредитові суми до з'ясування»; Здійснення обліку операцій по позабалансових рахунках; Ведення електронної бази відкритих рахунків та здійснення тарифного контролю; Заключення та супроводження договорів з юридичними особами про прийом готівкових платежів від населення на користь юридичних осіб; Послідуючий контроль правильності оформлення касових документів та перерахування з транзитних рахунків коштів прийнятих від клієнтів через САКР; Формування та відправка реєстрів прийнятих договірних готівкових платежів отримувачам платежів.


C 02.2006 по 08.2007 (1 год 6 мес.)
В компании: АБ Факторіал - Банк, Хмельницкий
Должность: Провідний економіст валютного відділу
Функциональные обязанности:
Прожаж банківських продуктів (РКО, депозити, неторговельні операції); Валютний контроль за операціями юридичних осіб; РКО поточних рахунків юридичних осіб в іноземній валюті; Облік за технічними кор/рахунками балансової філії; Підготовка необхідної інформації Головному банку, файлів статистичної звітності, що подаються до НБУ (ф.555, ф. 552, ф.531, ф538, ф. 1ПБ та ін.) ; Виплата та відправка переказів через МПС, ведення журналів за цими операціями, відображення їх в обліку; Зведення та формування документів дня підрозділу.


C 10.2004 по 02.2006 (1 год 4 мес.)
В компании: АБ Факторіал - Банк, Хмельницкий
Должность: Старший касир
Функциональные обязанности:
Проведення прибуткових та видаткових операцій з готівкою та ін. цінностями; Проведення операцій з підкріплення/вивезення готівки та інших цінностей між підрозділами банку, НБУ, іншими банками; Проведення валютно обмінних операцій; Приймання та виплата готівки за системами грошових переказів; Формування та пакування готівки; Виконання обов'язків начальника відділу касових операцій та касирів універсальних кас в період їх відсутності; Зведення та формування касових документів дня підрозділу.


Образование
Учебное заведение: Хмельницький технологічний університет «Поділля»
Дата окончания: 2000-09-01
Факультет: Економічний факультет
Специальность: Облік та аудит

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: MS Office, SCROOGE, АБС Б2, Internet, Outlook Express, ПЗ СЕД «ДокС», ПК Парус, Ліга Закон

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
резюме финансиста работа в райффайзен банк аваль работа в укрсиббанке работа в банках киева работа в softserves работа в ощадбанке начальник отделения киев работа в приватбанке работа в страховой компании работа в таскомбанк вакансии в банках работа в финансах вакансии банков работа банк работа в банке работа новая почта кредитный эксперт вакансии банков украины работа для банкиров работа в сильпо работа в укрэксимбанке альфа банк в черкассах работа в банке работа для финансистов вакансии сбербанк работа в socar работа банк вакансии страховой агент работа в кредобанк начальник отделения универсал банк работа работа альфа банк киев вакансии банков работа universal bank онлайн кредит в херсоне работа в эльдорадо фінстаф работа в киеве фінстафф работа в пзу украина архив вакансий otp bank отп банк финстаф онлайн кредит на банковскую карту работа в эпицентр работа в страховании работа в comfy пиреус банк банковские вакансии pzu украина работа в новой линии работа в сбербанке работа в рошен резюме руководителей вакансии в финансах работа для страховщиков работа otp bank работа в wog
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!