Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 65134

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Риск-менеджмент
Резюме № 65134
Опубликовано: 19.12.2018 г.
Рубрика: Риск-менеджмент

Начальник Управління / відділу / менеджер проектів та програм / бізнес-аналітик

Стартовый оклад: 40000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 16.08.1981 г. (37 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 01.2009 по настоящее время (10 лет 4 мес.)
В компании: ПАТ “Райффайзен банк Аваль, Центральний офіс, Киев
Должность: Менеджер процесів / менеджер проекту / начальник відділу методологічного забезпечення та дотримання вимог Базель ІІ Управління аналітики, звітності та дотримання вимог Базель ІІ.
Функциональные обязанности:
Підготовка до проведення екзаменації щодо впровадження вимог IRB підходу; розробка бізнес специфікацій з індикаторів якості даних; участь у місцевій валідації рейтингової моделі для клієнтів нероздрібного сегменту; розробка звітності для автоматизації процесів взаємодії між операційними системами банку та центральною системою реєстрації клієнтів; розробка та адаптація внутрішніх документів банку згідно с вимогами Базель ІІ; розробка та адаптація внутрішнього продуктового каталогу згідно з вимогами Базель ІІ; розробка бізнесвимог до операційних систем банку згідно з вимогами Базель ІІ; контроль за своєчасністю виконання задач, дотримання бюджету та залучення необхідних ресурсів, визначених в межах Проекту з впровадження Базель ІІ; здійснення функціонального тестування (бізнестестування) програмного забезпечення згідно наданих бізнес вимог, написання тесткейсів; координація роботи структурних підрозділів / бізнесвертикалей Банку (ризикменеджмент, методологія та розвиток бізнеспроцесів, операційна підтримка, корпоративний бізнес, МСБ, роздрібний бізнес, інформаційні технології), які задіяні в проекті Базель ІІ, задля впровадження процесів, технологій, методів та процедур відповідно до вимог Базель ІІ (відповідно до Стандартів RZB); координація роботи із структурними підрозділами RZB та Raiffeisen International (RI) щодо впровадження вимог Базель ІІ задля забезпечення своєчасного та в повній мірі виконання цілей відповідно до Статуту проекту (Project Charter) впровадження вимог Базель ІІ; впровадження вимог (Стандартів) Групи RZB відповідно до Мережевих директив в частині виконання вимог Базель ІІ. За необхідності, надання рекомендацій щодо внесення змін в діючі нормативні документи / процедури / процеси задля забезпечення вимог Базель ІІ; підготовка разом із відповідними структурними підрозділами Банку та затвердження внутрішніх нормативних документів, які відповідають вимогам Мережевих директив Групи RZB; організація та проведення нарад, зустрічей, конференцзв’язку проектної команди задля виконання колективного обговорення комплексних задач, визначених в межах Проекту з впровадження Базель ІІ. Досягнення: Адаптація процесів та інструментів ризикменеджменту: рейтинги, дефолти, сегментація, застава та інше до міжнародних стандартів; Впровадження сховища даних для звітності та адаптація до бізнеспроцесів; Впровадження Базель звітності активів зважених на ризик (RWA), вимог до капіталу та інше; Впровадження системи управління заставою, а також прийнятність застави; Впровадження application та behavioral скорингових карт щодо роздрібного сегменту, адаптація рейтингових моделей Відня для корпоративного сегменту; Впровадження перевірок якості та input checks в системах щодо ризик звітності; Оптимізація вимог до капіталу; Створення набору DQI щодо перевірки якості даних, що впливають на розрахунок вимог до капіталу; Впровадження систем та тестування систем як внутрішньобанківських, так й наданих Віднем.


C 02.2007 по 12.2008 (1 год 10 мес.)
В компании: ПАТ “Райффайзен банк Аваль, Центральний офіс, Киев
Должность: Головний економіст відділу кредитної політики Управління ризиками МСБ Департаменту управління ризиків.
Функциональные обязанности:
Впровадження програм для автоматичного розрахунку рейтингу для клієнтів Малого бізнесу; впровадження програм для автоматичного прийняття рішення щодо надання грошових клієнтам Мікро бізнесу; розробка технічного завдання розробникам програмного забезпечення для автоматичного прийняття рішення щодо надання грошових коштів клієнтам Мікро бізнесу; здійснення функціонального тестування (бізнестестування) програмного забезпечення для автоматичного прийняття рішення щодо надання грошових коштів клієнтам Мікро бізнесу; розробка скорингової моделі для клієнтів Малого та Середнього бізнесу; розробка методичних вказівок та інструкцій з використання програмного забезпечення; навчання співробітників обласних дирекцій з використання програм для автоматичного прийняття рішення щодо надання грошових клієнтам Малого та Середнього бізнесу та розрахунку рейтингу для клієнтів Малого бізнесу; спілкування с обласними дирекціями щодо використання програм для автоматичного прийняття рішення щодо надання грошових клієнтам Малого та Середнього бізнесу та розрахунку рейтингу для клієнтів Малого бізнесу; слідкування за відхиленнями від Кредитної політики та Стандартів продуктів Банку при наданні кредитних коштів; відрядження до Обласних дирекцій з метою виявлення помилок у взаємодії підрозділів ризиків та менеджерів клієнтів МСБ при кредитування клієнтів.Досягнення: Впровадження та адаптація процесів та інструментів ризикменеджменту: рейтинги, дефолти та сегментація активів; Створення та адаптація методології щодо сегментації та дефолтів; Розробка бізнесвимог з APS та тестування результатів; Створення та адаптація набору продуктів у APS.


C 11.2006 по 01.2007 (2 мес.)
В компании: Київська Регіональна Дирекція ВАТ АБ “Укргазбанк”., Киев
Должность: Провідний економіст відділу корпоративних клієнт-менеджерів Управління по роботі з корпоративними клієнтами Департаменту по роботі з клієнтами.
Функциональные обязанности:
Розгляд заявок клієнтівюридичних осіб про надання кредитних коштів; спілкування з клієнтами в процесі кредитування; розгляд документів на видачу кредиту; оформлення документів при наданні кредиту (кредитний договір, договори застави, договір уступки права вимоги, договір поруки, доручення, довіреність тощо); підготовка висновку на кредитну комісію банку; відкриття кредитних, процентних, заставних та інших рахунків щодо кредитування юридичних осіб; контроль за нарахуванням та погашенням відсотків клієнтами, а також тіла кредиту; підготовка та надання розпоряджень відповідним підрозділам банку на здійснення бухгалтерських проводок із кредитування юридичних осіб; здійснення моніторингу застави, що знаходиться в забезпеченні кредиту та фінансового стану клієнтів.


C 03.2005 по 10.2006 (1 год 7 мес.)
В компании: ТОВ “Укрпромбанк”, Центральний офіс., Киев
Должность: Головний спеціаліст сектору формування управлінської звітності відділу контролю кредитних ризиків Управління кредитного аналізу.
Функциональные обязанности:
Отримання та здійснення обліку форм №604, додатків №2 до “Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”, протоколів Кредитної комісії (виписок) для розрахунку страхових резервів від філій банку; перевірка та консолідація форм №604, додатків №2 до “Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”, протоколів Кредитної комісії (виписок) для розрахунку страхових резервів на відповідність даним балансу та даними статистичної звітності; аналіз кредитного портфелю головного банку та філій; надання інформації щодо класифікації кредитного портфелю та стану формування страхового резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків для складання протоколів кредитного комітету про формування страхових резервів головним офісом та філіями банку та здійснення перевірки цих протоколів; контроль за наданням кредитів інсайдерам та пов’язаним (спорідненим) сторонам банку (юридичні особи); автоматизація задач по кредитним ризикам банку.


C 10.2003 по 02.2005 (1 год 4 мес.)
В компании: АКБ “Інтербанк”., Киев
Должность: Провідний спеціаліст БЕК-офісу Департаменту ресурсних операцій юридичних осіб.
Функциональные обязанности:
Контроль за нарахуванням і отриманням процентів за користування кредитами юридичних осіб та овердрафтом; контроль за строками повернення кредитів, процентів та інших платежів; ведення договорів та карток клієнтів в ОДБ; оформлення документів при наданні кредитів; ведення бази даних кредитного портфелю банку; розрахунок розміру відрахувань до резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку; підготовка та надання розпоряджень відповідним підрозділам банку на здійснення бухгалтерських проводок із кредитування юридичних осіб; спілкування з позичальником в процесі моніторингу кредиту; здійснення моніторингу застави, що знаходиться в забезпеченні кредиту та фінансового стану клієнтів; оформлення кредитної історії позичальника.


C 09.2002 по 10.2003 (1 год 1 мес.)
В компании: АКБ “Інтербанк”, Киев
Должность: Спеціаліст відділу валютного регулювання та документарних операцій Управління міжнародних розрахунків та документарних операцій.
Функциональные обязанности:
Прийняття від клієнтів та здійснення перевірки декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами; оформлення довідок про надходження реєстрів вантажних митних декларацій з відповідних митниць, подання запитів та надання відповідей на листи; підготовка та подання до ДПА документів клієнтів та реєстрів на купівлю іноземної валюти; ведення обліку реєстрів ВМД, обсягів купівлі та продажу клієнтами банку іноземної валюти; ведення юридичних справ клієнтів.


C 06.2001 по 09.2002 (1 год 3 мес.)
В компании: ДАСІЕБУ “Укрспецімпексбанк”., Киев
Должность: Економіст Управління корпоративних рахунків та депозитів Департаменту по роботі з рахунками клієнтів.
Функциональные обязанности:
Правове забезпечення операцій по рахунках клієнтів; відкриття/закриття поточних, депозитних, кредитних рахунків клієнтів та внутрішньобанківських рахунків; підготовка відповідей на запити правоохоронних органів, органів прокуратури, судів та податкових органів; виконання вказаних запитів; підготовка довідок для клієнтів; формування звітності щодо стану рахунків; ведення юридичних справ клієнтів.


Образование
Учебное заведение: Київський національний економічний університет.
Дата окончания: 2003-09-01
Факультет: Фінансово-економічний.
Специальность: Банківська справа.

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Принципи та оцінка системи ризик-менеджменту у банку.
Компания: Національний центр підготовки банківських кадрів.
Город: Київ Период: 3 дні Дата: 01.06.2013

Название курса/тренинга: Професійна програма по Базель ІІ.
Компания: Basel II Compliance Professionals Association (BCPA).
Город: Київ Период: 4 дні Дата: 01.08.2008

Название курса/тренинга: Тренінг по Базель II.
Компания: Zeb Company.
Город: Київ Период: 3 дні Дата: 01.07.2009

Название курса/тренинга: Oracle Database 11g: SQL Fundamentals
Компания: Компанія "Борлас Україна"
Город: Київ Период: 3 дні Дата: 01.08.2011

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Разговорный
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: эксперт
Компьютерные навыки: Офісні програми: MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access, MS Project, MS Visio, MS Outlook, Internet, Lotus Notes, Ліга Закон. Робота з інформаційно-пошуковими системами, поштовими програмами. Початковий рівень – VBA, SQL, HTML, CSS.Операційні системи банку: Система “Мёбиус”, “Scrooge”, “ИСАОД”, “БанкМастер”, “ТрансМастер”, Система по роботі із заставним майном.

Дополнительная информация
Сведения: Експерт у сфері Ризиків (також Базель ІІІ), Проектного менеджменту та Бізнес Аналітики (14 років банківського стажу, 4 на керівних посадах); Здібності до керування складними та комплексними завданнями, проектами; Націлений на професійний та особистий розвиток; Орієнтований на досягнення мети и само-мотивований; Постійно навчаюся новому. Мета: Робота в надійній компанії з хорошим колективом і адекватною оплатою праці; Застосовування набутих теоретичних та практичних навиків, отримання нових; Прагнення до розвитку, професійного росту, результату й ефективності; Реалізація себе як сильної особистості, намагання максимально проявляти свої таланти і здібності, прагнення до самовдосконалення. Особисті якості: Врівноваженість, пунктуальність, комунікабельність, тактовність, цілеспрямованість, відповідальність, уважність, легке засвоювання нової інформації, здатність швидкої адаптації до нових умов, чітке виконання інструкцій та розпоряджень керівництва, потяг до знань й самовдосконалення, аналітичні здібності.Знання нормативних документів: Закон України «Про банки і банківську діяльність»; Постанова НБУ №368 Про порядок регулювання діяльності банків; Постанова НБУ №279 Про порядок формування та використання резерву для покриття можливих втрат за кредитними операціями (зі всіма змінами та доповненнями); Постанова НБУ №369 Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства. Загальний досвід у банківській сфері: 14 років. Досвід на керівній посаді:4 роки.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в таскомбанк страховой агент работа otp bank вакансии банков работа для банкиров работа в укрэксимбанке резюме руководителей работа в банке работа в ощадбанке работа для страховщиков вакансии в банках работа в банке начальник отделения работа в сбербанке банковские вакансии работа в страховой компании фінстаф работа в socar работа в новой линии пиреус банк работа в эльдорадо начальник отделения киев работа альфа банк киев работа в приватбанке работа в райффайзен банк аваль резюме финансиста фінстафф работа universal bank вакансии сбербанк работа в киеве работа новая почта работа в пзу украина работа в сильпо работа в рошен работа в comfy финстаф работа банк универсал банк работа вакансии банков украины работа для финансистов работа в банках киева pzu украина работа в укрсиббанке работа в softserves работа в wog работа в финансах работа в страховании вакансии райффайзен банк аваль otp bank работа банк вакансии вакансии в финансах отп банк работа в кредобанк архив вакансий работа в эпицентр кредитный эксперт вакансии банков
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!