Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 68500

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Риск-менеджмент
Резюме № 68500
Опубликовано: 27.08.2018 г.
Рубрика: Риск-менеджмент

Аудитор / риск-менеджер

Стартовый оклад: 20000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 17.02.1978 г. (40 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 01.2018 по 04.2018 (3 мес.)
В компании: Аудиторська фірма «Актив-Аудит», Киев
Должность: Аудитор
Функциональные обязанности:
Аудит активних операцій банків.


C 02.2011 по 03.2017 (6 лет 1 мес.)
В компании: ПАТ «Укрсоцбанк», Киев
Должность: Начальник відділу аналізу операційних ризиків / головний економіст
Функциональные обязанности:
За напрямом управління операційними ризиками: Організація і контроль формування звітності банку про операційні ризики. Адміністрування, координація роботи співробітників банку щодо збору, підготовки та реєстрації звітності про операційних події. Контроль якості даних звітності про операційних події.Контроль виконання ліміту банку під операційний ризик. Проведення аналізу впливу операційного ризику при впровадженні бізнес-інновацій. Розробка пропозицій щодо впровадження заходів обмеження операційного ризику. Організація роботи постійної робочої групи і комітету з операційних та репутаційних ризиків. Підготовка стратегії банку щодо обмеження операційних ризиків. Проведення сценарних аналізів, впровадження та супроводження ризикіндикаторів. Підготовка звітності для комітету з операційних та репутаційних ризиків. Розробка внутрішніх нормативних документів за напрямком управління операційними ризиками. Консультація співробітників банку за напрямком операційних ризиків.Розробка програм навчання, тренінгів за напрямком управління операційним ризиком для персоналу банку.


C 12.2007 по 02.2010 (2 года 2 мес.)
В компании: ПАТ «Альфа-Банк», Киев
Должность: Начальник управління аудиту мережі банку Департаменту внутрішнього аудиту
Функциональные обязанности:
За напрямом аудиту:Планування проведення аудиторських перевірок, керівництво проведенням перевірок, документальне оформлення результатів аудиту.Проведення аналізу та оцінки банківських процесів на предмет наявності ризиків для банку.Проведення перевірок систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління банком, оцінка їх ефективності та адекватності, відповідності даних систем і процесів вимогам законодавства, в тому числі нормативноправовим актам НБУ, внутрішнім положенням банку.Оцінка надійності, ефективності та цілісності управління процесами банку.Проведення аудиторських перевірок за напрямками: кредитні операції; операції з цінними паперами; розрахунковокасове обслуговування клієнтів; депозитні операції; касові операції та інкасація грошових коштів та ін. цінностей; операції з банкоматами, POSтерміналами; операції з платіжними картками; валютні операції, в т.ч. валютний контроль; виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму; формування доходів і витрат банку; внутрішньобанківські господарські операції та ін.Перевірка правильності і достовірності бухгалтерського обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, їх повноти та своєчасності формування.Оцінка виконання керівниками і співробітниками вимог законодавства, в тому числі нормативноправових актів НБУ, внутрішніх положень банку; виявлення та аналіз фактів порушень співробітниками банку вимог законодавства, внутрішніх положень банку; своєчасності усунення недоліків, виявлених контролюючими органами.Виявлення та перевірка випадків перевищення повноважень посадовими особами банку, виникнення конфлікту інтересів банку.Проведення службових розслідувань.Надання в межах банку консультацій, пов'язаних із здійсненням контролю за діяльністю банку.Розробка рекомендацій, спрямованих на зниження ризиків, підвищення ефективності роботи системи управління ризиками, вдосконалення системи внутрішнього контролю, підвищення ефективності процесів, діяльності підрозділів банку.Складання та узгодження з менеджментом банку аудиторських звітів.Моніторинг виконання заходів за результатами аудиторських перевірок, перевірка ефективності проведених банком заходів щодо виявлених аудитом порушень та недоліків.Складання для керівництва банку звітності за результатами аудиторських перевірок та розслідувань.Розробка та впровадження процесів і контрольних процедур внутрішнього аудиту, внутрішніх нормативних документів за напрямком внутрішнього аудиту.Навчання персоналу підрозділів внутрішнього аудиту.Супровід перевірок зовнішніх контролюючих органів.


C 08.2006 по 12.2007 (1 год 4 мес.)
В компании: ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк», Киев
Должность: Начальник відділу виїзного аудиту Служби внутрішнього аудиту
Функциональные обязанности:
За напрямом аудиту:Планування проведення аудиторських перевірок, керівництво проведенням перевірок, документальне оформлення результатів аудиту.Проведення аналізу та оцінки банківських процесів на предмет наявності ризиків для банку.Проведення перевірок систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління банком, оцінка їх ефективності та адекватності, відповідності даних систем і процесів вимогам законодавства, в тому числі нормативноправовим актам НБУ, внутрішнім положенням банку.Оцінка надійності, ефективності та цілісності управління процесами банку.Проведення аудиторських перевірок за напрямками: кредитні операції; операції з цінними паперами; розрахунковокасове обслуговування клієнтів; депозитні операції; касові операції та інкасація грошових коштів та ін. цінностей; операції з банкоматами, POSтерміналами; операції з платіжними картками; валютні операції, в т.ч. валютний контроль; виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму; формування доходів і витрат банку; внутрішньобанківські господарські операції та ін.Перевірка правильності і достовірності бухгалтерського обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, їх повноти та своєчасності формування.Оцінка виконання керівниками і співробітниками вимог законодавства, в тому числі нормативноправових актів НБУ, внутрішніх положень банку; виявлення та аналіз фактів порушень співробітниками банку вимог законодавства, внутрішніх положень банку; своєчасності усунення недоліків, виявлених контролюючими органами.Виявлення та перевірка випадків перевищення повноважень посадовими особами банку, виникнення конфлікту інтересів банку.Проведення службових розслідувань.Надання в межах банку консультацій, пов'язаних із здійсненням контролю за діяльністю банку.Розробка рекомендацій, спрямованих на зниження ризиків, підвищення ефективності роботи системи управління ризиками, вдосконалення системи внутрішнього контролю, підвищення ефективності процесів, діяльності підрозділів банку.Складання та узгодження з менеджментом банку аудиторських звітів.Моніторинг виконання заходів за результатами аудиторських перевірок, перевірка ефективності проведених банком заходів щодо виявлених аудитом порушень та недоліків.Складання для керівництва банку звітності за результатами аудиторських перевірок та розслідувань.Розробка та впровадження процесів і контрольних процедур внутрішнього аудиту, внутрішніх нормативних документів за напрямком внутрішнього аудиту.Навчання персоналу підрозділів внутрішнього аудиту.Супровід перевірок зовнішніх контролюючих органів.


C 02.2002 по 08.2006 (4 года 6 мес.)
В компании: ЗАТ «Райффайзен Банк Аваль», Киев
Должность: Аудитор, провідний аудитор, головний фахівець відділу виїзного аудиту Служби внутрішнього аудиту
Функциональные обязанности:
За напрямом аудиту:Планування проведення аудиторських перевірок, керівництво проведенням перевірок, документальне оформлення результатів аудиту.Проведення аналізу та оцінки банківських процесів на предмет наявності ризиків для банку.Проведення перевірок систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління банком, оцінка їх ефективності та адекватності, відповідності даних систем і процесів вимогам законодавства, в тому числі нормативноправовим актам НБУ, внутрішнім положенням банку.Оцінка надійності, ефективності та цілісності управління процесами банку.Проведення аудиторських перевірок за напрямками: кредитні операції; операції з цінними паперами; розрахунковокасове обслуговування клієнтів; депозитні операції; касові операції та інкасація грошових коштів та ін. цінностей; операції з банкоматами, POSтерміналами; операції з платіжними картками; валютні операції, в т.ч. валютний контроль; виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму; формування доходів і витрат банку; внутрішньобанківські господарські операції та ін.Перевірка правильності і достовірності бухгалтерського обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, їх повноти та своєчасності формування.Оцінка виконання керівниками і співробітниками вимог законодавства, в тому числі нормативноправових актів НБУ, внутрішніх положень банку; виявлення та аналіз фактів порушень співробітниками банку вимог законодавства, внутрішніх положень банку; своєчасності усунення недоліків, виявлених контролюючими органами.Виявлення та перевірка випадків перевищення повноважень посадовими особами банку, виникнення конфлікту інтересів банку.Проведення службових розслідувань.Надання в межах банку консультацій, пов'язаних із здійсненням контролю за діяльністю банку.Розробка рекомендацій, спрямованих на зниження ризиків, підвищення ефективності роботи системи управління ризиками, вдосконалення системи внутрішнього контролю, підвищення ефективності процесів, діяльності підрозділів банку.Складання та узгодження з менеджментом банку аудиторських звітів.Моніторинг виконання заходів за результатами аудиторських перевірок, перевірка ефективності проведених банком заходів щодо виявлених аудитом порушень та недоліків.Складання для керівництва банку звітності за результатами аудиторських перевірок та розслідувань.Розробка та впровадження процесів і контрольних процедур внутрішнього аудиту, внутрішніх нормативних документів за напрямком внутрішнього аудиту.Навчання персоналу підрозділів внутрішнього аудиту.Супровід перевірок зовнішніх контролюючих органів.


Образование
Учебное заведение: Київський національний економічний університет
Дата окончания: 2001-06-01
Факультет: Облік і аудит в управлінні банками
Специальность: Магістр з обліку і аудиту в управлінні банками

Учебное заведение: Київський національний економічний університет
Дата окончания: 2017-10-01
Факультет: Правознавство
Специальность: Магістр з правознавства

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Certificate of completed Intermediate Level of English
Компания: A.B.C. World Languages Center
Город: Київ Период: 2 роки Дата: 01.05.2014

Название курса/тренинга: Курс навчання за напрямом «Управління ризиками»
Компания: Ризик-академія UniCredit
Город: Київ Период: 1 рік Дата: 01.03.2013

Название курса/тренинга: Сертифікат про закінчення курсу «Ефективна робота в Access 2010»
Компания: Центр навчання і розвитку персоналу «H&S»
Город: Київ Период: 2 місяці Дата: 01.12.2012

Название курса/тренинга: Certificate of Completion Internal Auditing Within Financial Institutions
Компания: MIS Training Institute
Город: Київ Период: 1 тиждень Дата: 01.09.2009

Название курса/тренинга: Іntensive training «Internal Control and Internal Audit»
Компания: Аcademy of Business Ernst & Young
Город: Київ Период: 1 тиждень Дата: 01.08.2008

Название курса/тренинга: Курси навчання «Управління часом», «Мотивація персоналу», «Ефективне делегування»
Компания: ПАТ «Альфа-Банк»
Город: Київ Период: 1 рік Дата: 01.12.2009

Название курса/тренинга: Тренінг «Організаційний менеджмент: Управління по цілям»
Компания: Компанія «Мейнстрім»
Город: Київ Период: 1 тиждень Дата: 01.08.2008

Название курса/тренинга: Семінари на тему «Внутрішній контроль та аудит»
Компания: ЗАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Город: Київ Период: 2 тижні (щорічно протягом 2002–06 р.р.) Дата: 01.01.2006

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Разговорный
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Володіння комп'ютером: на рівні досвідченого користувача (MS Office (Word, Excel, Power Point, Access), Internet, Liga та ін.).

Дополнительная информация
Сведения: Мета: робота за напрямом аудиту, управління ризиками. Реалізація досвіду і знань, отримання можливості професійного розвитку, внесення вкладу в розвиток та процвітання компанії.Особисті якості: відповідальність, цілеспрямованість, аналітичне мислення, організаторські здібності, комунікабельність, вміння працювати в команді, здатність швидко освоювати нове.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа otp bank работа в банках киева работа в укрсиббанке работа в эльдорадо работа в сбербанке работа альфа банк киев работа банк работа банк вакансии работа для банкиров работа в таскомбанк вакансии банков украины работа в comfy работа новая почта резюме руководителей вакансии в финансах otp bank работа для страховщиков работа в банке работа в страховой компании работа в эпицентр работа в укрэксимбанке работа universal bank фінстафф вакансии в банках работа в рошен фінстаф работа в socar архив вакансий работа в страховании начальник отделения киев работа в банке начальник отделения вакансии банков работа в wog работа в ощадбанке работа в финансах pzu украина вакансии сбербанк резюме финансиста работа в киеве работа в кредобанк работа в softserves пиреус банк работа для финансистов работа в приватбанке райффайзен банк аваль финстаф банковские вакансии отп банк страховой агент вакансии банков работа в пзу украина работа в новой линии кредитный эксперт универсал банк работа работа в сильпо
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!