По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 70527

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый анализ и планирование
Резюме № 70527
Опубликовано: 08.10.2019 г.
Рубрика: Финансовый анализ и планирование

Начальник финансово-бюджетного управления

Стартовый оклад: 30000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 10.08.1971 г. (48 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 04.2019 по настоящее время (10 мес.)
В компании: ПАТ КБ НАДРА, Киев
Должность: Начальник відділу аналітики та звітності Управління бухгалтерського обліку та звітності Департаменту операційного супроводження та бухгалтерського обліку
Функциональные обязанности:
Підготовка збір, консолідація, перехресний аналіз регулярної звітності до ФГВФО та НБУ; Формування щомісячних та щотижневих Баланси Банку (#01 файл, #02 файл. Підготовка інформації про: балансовий рух коштів для форм звітності (щомісячно); балансові дані, на звітну дату для звітності ФГВФО (щотижнево, щомісячно); структуру оціночної вартості для форм звітності (щомісячно); Формування щомісячного звіт про ліквідаційну масу банку з врахуванням зменшення оціночної вартості на реалізовані активи банку та повністю погашені активи; Аналіз та перевірка даних встановленої регулярної звітності з аналітичними даними ОДБ «БАРС» для надання звітності для Фонду. Підготовка звіту про динаміку сформованої ліквідаційної маси за період з дати початку ліквідації банку; Щоквартальний розрахунок та надання звітів «Звіт про фінансовий стан (Баланс)» та «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід» для забезпечення пакету податкової звітності; Аналіз відхилення у звітності у порівнянні з показниками за попередній період; Виконання розрахунків, підготовка та надання Звіту щодо стану виконання планів врегулювання до ФГВФО; Забезпечення підготовки та консолідації іншої звітності та додаткової інформації щодо діяльності банку на запити структурних підрозділів ФГВФО, НБУ; Контроль надання іншими структурними підрозділами банку інформації для достовірного формування звітів.


C 02.2015 по 03.2019 (4 года 1 мес.)
В компании: ПАТ КБ НАДРА, Киев
Должность: Начальник Управління бюджетування та контролю закупівель та витрат Фінансово-бюджетного департаменту
Функциональные обязанности:
Підготовка обов’язкової звітності для ФГВФО. Формування щомісячних та щотижневих звітів про виконання кошторису банка. Планування кошторису банка. Збір прогнозних надходжень та витрат підрозділів банку для планування кошторису. Аналіз відхилень порівняно з плановими та фактичними витратами за попередній період. Аналіз та контроль виконання кошторису. Узгодження платежів, рахунків та інших первинних документів, на основі яких здійснюється оплати. Перевірка документів на відповідність затвердженого кошторису витрат банку. Підготовка інформації про: щоденні залишки на рахунках високоліквідних активів банку; надходжень та витрат банка у вигляді грошового потоку. Збір та узагальнення інформації від структурних підрозділів банку, що містять обгрунтовані пропзиції з придбання товарів, рабіт та послуг в розрізі найменувань предметів закупівлі, очікуваної вартості, орієнтовного терміну придбання на кожен квартал. Узгодження документів від структурних підрозділів банку на здійснення закупівлі, підготовка проектів документів відповідно до нормативних документів банку та інструкційї про організацію закупівель товарів, робіт і послуг Фондом. Контроль за процедурою закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства, нормативними документами Фонду і банку. Розрахунок окремих розділів Паспорту Банку і окремих Форм регулярної звітності, що подаються до Фонду. Розрахунок звіту про надлишок грошових коштів банку.


C 11.2014 по 02.2015 (3 мес.)
В компании: ПАТ КБ НАДРА, Киев
Должность: Начальник Управління фінансового аналізу та контролінгу витрат Департаменту фінансів
Функциональные обязанности:
Підготовка обов’язкової звітності для ФГВФО. Формування щомісячних та щотижневих звітів про виконання кошторису банка. Планування кошторису банка. Збір прогнозних надходжень та витрат підрозділів банку для планування кошторису. Аналіз відхилень порівняно з плановими та фактичними витратами за попередній період. Аналіз та контроль виконання кошторису. Узгодження платежів, рахунків та інших первинних документів, на основі яких здійснюється оплати. Перевірка документів на відповідність затвердженого кошторису витрат банку. Підготовка інформації про: щоденні залишки на рахунках високоліквідних активів банку; надходжень та витрат банка у вигляді грошового потоку. Збір та узагальнення інформації від структурних підрозділів банку, що містять обгрунтовані пропзиції з придбання товарів, робіт та послуг в розрізі найменувань предметів закупівлі, очікуваної вартості, орієнтовного терміну придбання на кожен квартал. Узгодження документів від структурних підрозділів банку на здійснення закупівель, підготовка проектів документів відповідно до нормативних документів банку та інструкційї про організацію закупівель товарів, робіт і послуг Фондом. Контроль за процедурою закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства, нормативними документами Фонду і банку. Розрахунок окремих розділів Паспорту Банку і окремих Форм регулярної звітності, що подаються до Фонду


C 09.2013 по 11.2014 (1 год 2 мес.)
В компании: ПАТ КБ НАДРА, Киев
Должность: Заступник директора Департаменту Фінансів
Функциональные обязанности:
Моніторинг і аналіз виконання бюджету, ключових показників, стратегічного плану. Аналіз фінансового результату банку, центрів прибутку, площадок продажів. Планування, моніторинг та контроль інвестиційних та операційних витрат Банку. Розрахунок алокацій витрат за центрами прибутку. Розрахунок прогнозного фінансового результату діяльності Банку. Супровід процесу ціноутворення, розрахунок прибутковості. Аналіз та узгодження планової фінансової моделі при відкритті нового відділення Банку Аналіз і формування звітності за показниками виконання бізнесплану в розрізі клієнтських сегментів, банківських продуктів, площадок продажів. Побудова управлінської звітності про діяльність Банку. Підготовка матеріалів до засідань колегіальних органів Банку


C 10.2010 по 09.2013 (2 года 11 мес.)
В компании: ПАТ КБ НАДРА, Луганск
Должность: Начальник Відділення №1224 в м. Луганськ
Функциональные обязанности:
Організація роботи відділення. Забезпечення виконання планових показників, залучення нових клієнтів, збільшення обсягу продажу банківських продуктів та послуг. Консультація клієнтів щодо фінансових питань, банківських продуктів та послуг. Підготовка аналітичної та статистичної звітності. Підбір та адаптація персоналу відділення.


C 01.2010 по 09.2010 (8 мес.)
В компании: ПАТ КБ НАДРА, Киев
Должность: Начальник Управління планування та моніторингу ефективності бюджету Департаменту фінансів
Функциональные обязанности:
Організація процесу планування, моніторингу та контролю бюджету неопераційних та інвестиційних витрат Банку в розрізі бюджетних статей та Регіональних Управлінь. Аналіз та підготовка звітів по неопераційних та інвестиційних витрат Банку. Проведення взаєморозрахунків з Регіональними Управліннями. Узгодження платіжних документів Банку, згідно із затвердженим бюджетом Банку. Розрахунок алокацій. Розробка методик і правил з питань, пов’язаних з роботою Управління. Виконання функцій Секретаря Тендерного Комітету Банку.


C 06.2007 по 01.2010 (2 года 7 мес.)
В компании: ПАТ КБ НАДРА, Луганск
Должность: Керівник аналітичного підрозділу
Функциональные обязанности:
Планування виробничих показників, бюджету, фінансової моделі і контроль їх виконання. Управлінський фінансовий результат РУ та відділень, прогнозний фінансовий результат, управління активно пасивними операціями, ліміти каси. Контроль списання коштів з коррахунку, Тарифи банку. Розрахунок ефективності відкриття відділення. Надання оперативної інформації.


C 02.2006 по 06.2007 (1 год 4 мес.)
В компании: ПАТ КБ НАДРА, Луганск
Должность: Головний економіст аналітичного відділу
Функциональные обязанности:
Планування виробничих показників, бюджету, фінансової моделі і контроль їх виконання. Управлінський фінансовий результат РУ та відділень, прогнозний фінансовий результат, управління активно пасивними операціями, ліміти каси. Контроль списання коштів з коррахунку, Тарифи банку. Розрахунок ефективності відкриття відділення. Надання оперативної інформації.


C 08.2003 по 02.2006 (2 года 6 мес.)
В компании: ПАТ КБ НАДРА, Луганск
Должность: Головний спеціаліст аналітичного відділу
Функциональные обязанности:
Планування виробничих показників, бюджету, фінансової моделі і контроль їх виконання. Управлінський фінансовий результат РУ та відділень, прогнозний фінансовий результат, управління активно пасивними операціями, ліміти каси. Контроль списання коштів з коррахунку, Тарифи банку. Розрахунок ефективності відкриття відділення. Надання оперативної інформації.


C 10.2001 по 08.2003 (1 год 10 мес.)
В компании: ПАТ КБ НАДРА, Луганск
Должность: Головний спеціаліст з аналізу банківської діяльності
Функциональные обязанности:
Планування виробничих показників, бюджету, фінансової моделі і контроль їх виконання. Управлінський фінансовий результат РУ та відділень, прогнозний фінансовий результат, управління активно пасивними операціями, ліміти каси. Контроль списання коштів з коррахунку, Тарифи банку. Розрахунок ефективності відкриття відділення. Надання оперативної інформації.


C 07.1999 по 09.2001 (2 года 2 мес.)
В компании: ПАТ КБ НАДРА, Луганск
Должность: Економіст 1-ої категорії операційного відділу
Функциональные обязанности:
Функції АРМ бухгалтера, обробка платежів через Систему електронних платежів, звірка залишків по кор.рахунках з філіями Банку, формування меморіальних документів дня. .


C 03.1994 по 07.1999 (5 лет 4 мес.)
В компании: «Углепрогресбанк» (реорганізовано у філію ВАТ «КБ «НАДРА» Луганське РУ), Луганск
Должность: Економіст
Функциональные обязанности:
Обслуговування клієнтів фізичних осіб та юридичних осіб, нарахування відсотків за вкладами, кредитами, МФК, МБК, контроль та надання звітності по касовим оборотам та залишкам ...


Образование
Учебное заведение: ВУГУ
Дата окончания: 1993-01-01
Факультет: АПП
Специальность: Инженер

Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: MS Excel , курсы SQL - в процессе прохождения

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
универсал банк работа работа банк вакансии работа в укрсиббанке работа в страховой компании работа новая почта архив вакансий работа в укрэксимбанке вакансии банков фінстафф работа в кредобанк работа в райффайзен банк аваль финстаф работа в приватбанке работа в comfy пиреус банк работа в softserves работа universal bank работа в ощадбанке работа в сильпо работа в страховании вакансии в финансах pzu украина работа в таскомбанк вакансии в банках страховой агент работа в финансах начальник отделения банковские вакансии фінстаф работа в эльдорадо кредитный эксперт работа в сбербанке вакансии райффайзен банк аваль работа альфа банк киев работа в рошен работа в банке работа для банкиров вакансии сбербанк резюме финансиста резюме руководителей начальник отделения киев вакансии банков украины otp bank работа в wog работа в эпицентр отп банк работа otp bank работа в киеве работа в новой линии работа в пзу украина работа в socar работа для страховщиков работа в банках киева работа банк альфа банк отделения в запорожье вакансии банков работа в банке работа для финансистов
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!