Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 71080

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Платежные карты
Резюме № 71080
Опубликовано: 24.09.2020 г.
Рубрика: Платежные карты

Головний / провідний економіст / спеціаліст

Стартовый оклад: 17000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 30.07.1975 г. (45 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 11.2018 по 04.2020 (1 год 5 мес.)
В компании: ВТБ БАНК ЛІКВІДАЦІЯ, Киев
Должность: Головний спеціаліст відділу розрахунків з платіжними системами, головний економіст відділу супроводження банківських операцій
Функциональные обязанности:
Відображення операцій в АБС Б2 по погашенню карткових кредитів,нарахування та перенесення відсотків по кредитам на просрочену заборгованість, перевірка кредитної заборгованості клієнтів, виконання процедури накладання/зняття арешту на/з клієнтських рахунків,робота з юридичними справами клієнтів, формування документів дня, участь в інвентаризіції каси та інвентаризації в розрізі банківських рахунків.


C 12.2017 по 11.2018 (11 мес.)
В компании: ТОВ «ТАС Лінк» , Киев
Должность: Головний фахівець відділу управління проектами
Функциональные обязанности:
Обробка та перевірка файлів зарахувань за картрахунками клієнтів точок продажу. Щоденне відображення та контроль за надходженням платежів на картрахунки в АБС Банку. Здійснення взаєморозрахунків з точками продажу за операціями з платіжними картками. Проведення розрахунків з іншими організаціями. Щоденне формування звітів про стан картрахунків клієнтів для подальшого відображення трансакцій клієнтів в АБС Банку. Щоденне відображення та ведення картрахунків клієнтів в АБС Банку. Здійснення файлового обміну з процесинговим центром з метою обробки операцій, здійснених з використанням платіжних карток клієнтами Банку. Проведення розрахункового циклу за картрахунками клієнтів Банку в ПЗ IsCard. Відкриття/закриття операційного дня в ПЗ IsCard. Відображення на відповідних рахунках в АБС доходів та витрат Банку таких нарахувань: плати за користування кредитною лінією, плати за несанкціонований овердрафт, плати за прострочений кредит, процентів на кредитовий залишок за картрахунками, інших комісійних винагород. Списання трансакцій за картрахунками клієнтів Банку. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з платіжними картками. Ведення рахунків, на яких обліковуються суми лімітів кредитування, несанкціонованих овердрафтів в АБС Банку. Облік руху коштів у банкоматах та ПОС–терміналах Банку. Облік руху коштів за спірними операціями, облік коштів на рахунках надлишків/нестач за банкоматами. Контроль списання/зарахування коштів ручних платежів ПЗ Iscard. Проведення розрахунків з точками продажу Банку за операціями з грошовими переказами. Здійснення операцій з зарахування в доходи Банку комісійної винагороди за виплату переказів за міжнародними системами грошових переказів. Оформлення та передача до Відділу обліку внутрішньобанківських операцій Управління обліку та звітності первинних документів для формування та звірки документів дня Банку.


C 06.2009 по 12.2017 (8 лет 6 мес.)
В компании: ВТБ БАНК, Киев
Должность: Головний спеціаліст, провідний спеціаліст відділу розрахунків з платіжними системами Управління платіжних систем Операційного департаменту
Функциональные обязанности:
Обробка та перевірка файлів зарахувань за картрахунками клієнтів точок продажу. Щоденне відображення та контроль за надходженням платежів на картрахунки в АБС Банку. Здійснення взаєморозрахунків з точками продажу за операціями з платіжними картками. Проведення розрахунків з іншими організаціями. Проведення взаєморозрахунків з клієнтами в рамках реалізації проектів торгового еквайрингу, Інтернетеквайрингу, Інтернетбанкінгу. Щоденне формування звітів про стан картрахунків клієнтів для подальшого відображення трансакцій клієнтів в АБС Банку. Щоденне відображення та ведення картрахунків клієнтів в АБС Банку. Здійснення файлового обміну з процесинговим центром з метою обробки операцій, здійснених з використанням платіжних карток клієнтами Банку. Проведення розрахункового циклу за картрахунками клієнтів Банку в ПЗ IsCard. Відкриття/закриття операційного дня в ПЗ IsCard. Відображення на відповідних рахунках в АБС доходів та витрат Банку таких нарахувань: плати за користування кредитною лінією, плати за несанкціонований овердрафт, плати за прострочений кредит, процентів на кредитовий залишок за картрахунками, інших комісійних винагород. Списання трансакцій за картрахунками клієнтів Банку. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з платіжними картками. Ведення рахунків, на яких обліковуються суми лімітів кредитування, несанкціонованих овердрафтів в АБС Банку. Облік руху коштів у банкоматах та ПОС–терміналах Банку. Облік руху коштів за спірними операціями, облік коштів на рахунках надлишків/нестач за банкоматами. Облік платіжних карток та ПІНконвертів, страхових полісів, сервісних карток. Контроль списання/зарахування коштів ручних платежів ПЗ Iscard. Здійснення розрахунків банкамикореспондентамиn за операціями з грошовими переказами міжнародних систем грошових переказів ( MoneyGram,Blizko, Юністрім, Анелік, Золота Корона) Проведення розрахунків з точками продажу Банку за операціями з грошовими переказами. Здійснення операцій з зарахування в доходи Банку комісійної винагороди за виплату переказів за міжнародними системами грошових переказів. Оформлення та передача до Відділу обліку внутрішньобанківських операцій Управління обліку та звітності первинних документів для формування та звірки документів дня Банку. Підготовка функціональних вимог та постановка задач щодо автоматизації банківських процесів по обслуговуванню платіжних карток/ процесів обробки операцій за платіжними картками. Проведення тестування функціональних можливостей програмного забезпечення відповідно до вимог бізнеспідрозділів та підготовка звітів за результатами тестування в рамках компетенції Управління. Взаємодія з Управлінням інформаційних технологій та іншими структурними підрозділами Банку з питань реалізації технічних проектів, пов’язаних з роботою Управління. Участь у розробці внутрішніх нормативних та організаційнорозпорядчих документів, роз’яснювальнорекомендаційних, інформаційних листів тощо з питань, що належать до компетенції відділу. Погодження проектів внутрішніх нормативних та організаційнорозпорядчих документів, роз’яснювальнорекомендаційних, інформаційних листів, розроблених структурними підрозділами (робочими групами) Банку в частині питань, що належать до компетенції відділу. Подання інформації Управлінню фінансового моніторингу стосовно операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Банку. Надання інформації на вимогу підрозділів Банку та контролюючих органів з питань, що відносяться до компетенції відділу Участь спільно з працівниками інших підрозділів Банку в планових та тематичних перевірках діяльності точок продажу Банку, в межах компетенції відділу. Виконання інших функцій відповідно до внутрішніх нормативних та організаційнорозпорядчих документів Банку. Вивчення нормативноправової документації, що безпосередньо відноситься до діяльності відділу.


C 11.2003 по 12.2008 (5 лет 1 мес.)
В компании: КРУ ТОВ «Укрпромбанк» , Киев
Должность: Заступник начальника ревізійного відділу, заступник начальника відділення (виконувала обов’язки начальника відділення), провідний економіст відділення, економіст відділення , фінансовий менеджер відділення .
Функциональные обязанности:
На посаді заступника начальника ревізійного відділу Ревізійна перевірка відділень КРУ ТОВ «Укрпромбанк (54 відділення). Ревізія каси, перевірка порядку збереження грошових коштів та цінностей в касах відділень. Перевірка операційної діяльності відділень: грошові перекази, розрахунково касове обслуговування, валютообмінних операціїй на відповідність ВНД банку та вимогам НБУ Перевірка ведення спеціальних книг та журналів. Перевірка відкриття /закриття клієнтських рахунків фізичних та юридичних осіб( поточні, депозитні, перевірка формування юридичних справ клієнтів Перевірка касових та меморіальних документів дня відділень. Оформлення актів, довідок за результатами перевірок.на посаді заступника начальника відділення(виконувала обов’язки начальника відділення), провідний економіст відділення, економіст відділення , фінансовий менеджер відділення: Як заступник начальника відділення організація та контроль діяльності відділення.Як економіст відділення: Відкриття /закриття , ведення клієнтських рахунків депозитних, поточних, карткових, кредитних в національній та іноземній валюті. Формування юридичних справ клієнтів відділення Проведення операцій (відправка, виплата) за системами грошових переказів «Анелік» «Western Union» «Юністрім», «Аверс» та іншим Проведення валютообмінних операціїй Проведення операцій за кредитами. Проведення операцій за платежами населення від фізичних осіб на користь юридичних Формування первинної звітності відділення


C 03.1997 по 01.2003 (5 лет 10 мес.)
В компании: Дніпровське відділення 7989 Ощадбанку України , Киев
Должность: Старший контролер-касир операційної частини, контролер-касир операційної частини
Функциональные обязанности:
Дніпровськевідділення 7989 Ощадбанку України: Відкриття /закриття , ведення клієнтських рахунків депозитних, поточних. Формування юридичних справ клієнтів відділення Проведення валютообмінних операціїй Проведення операцій за платежами населення від фізичних осіб на користь юридичних Проведення касових оперцій.


Образование
Учебное заведение: МАУП
Дата окончания: 2008-06-01
Факультет: БухОбліку та аудит
Специальность: Облік та аудит

Учебное заведение: ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Дата окончания: 1997-07-01
Факультет: АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ
Специальность: АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІИРОБНИЦТВ

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Не владею
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: пользователь

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
otp bank работа в socar работа для банкиров работа в новой линии финстаф работа новая почта вакансии банков фінстафф отп банк работа в кредобанк работа в финансах работа в райффайзен банк аваль работа universal bank работа otp bank работа в comfy работа в укрсиббанке работа банк вакансии работа банк онлайн кредит на банковскую карту работа в банках киева работа в приватбанке альфа банк в черкассах работа для страховщиков работа в эпицентр работа в банке пиреус банк работа в softserves pzu украина страховой агент вакансии банков украины работа в рошен работа в киеве кредитный эксперт вакансии в финансах работа в страховой компании начальник отделения работа в сбербанке работа в пзу украина резюме финансиста резюме руководителей работа в укрэксимбанке банковские вакансии работа в сильпо работа в эльдорадо универсал банк работа работа в таскомбанк архив вакансий начальник отделения киев вакансии сбербанк вакансии в банках онлайн кредит в херсоне работа в страховании вакансии банков работа в банке работа в ощадбанке работа альфа банк киев фінстаф работа в wog работа для финансистов
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!