Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 71854
> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Розничный бизнес
Резюме № 71854
Опубликовано: 13.09.2021 г.
Рубрика: Розничный бизнес

Економіст

Стартовый оклад: 25000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 04.07.1984 г. (37 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 12.2015 по настоящее время (5 лет 10 мес.)
В компании: АБ "Укргазбанк", Киев
Должность: Головний економіст відділу контролю та забезпечення процесу кредитування фізичних осіб управління супроводження кредитних операцій операційного департаменту
Функциональные обязанности:
Перевірка отриманих договорів (кредитний, іпотеки, застави, поруки тощо) за кредитними операціями фізичних осіб на їх відповідність затвердженим типовим договорам та рішенням уповноважених колегіальних органів; перевірка відповідності електронного договору, заведеного в операційний день банку, даним копій підписаних договорів та рішенням колегіальних органів; нарахування процентних та комісійних доходів за кредитними операціями; амортизація дисконту/премії; контроль за повнотою заведення параметрів електронного договору в ОДБ; розподіл коштів з транзитних рахунків 3739, відкритих під кредитні договори; облік кредитних договорів, прийнятих на обслуговування Банком; облік зобов’язань на позабалансових рахунках (коригування лімітів); списання забезпечення; супроводження операцій клієнтів Банку в частині створення додаткових угод на припинення нарахування процентів, на поновлення нарахування процентів; відкриття та закриття аналітичних рахунків і угод; зміна умов кредитного договору, перерахування платіжного календаря. Підготовка документів на вимогу юридичних підрозділів Банку за позовами до суду та у відповідь на запити структурних підрозділів Банку за кредитними операціями: розрахунок заборгованості по кредиту, процентах та пені, підготовка виписок по рахунках.


C 11.2014 по 12.2015 (1 год 1 мес.)
В компании: АБ ", Киев
Должность: Начальник відділу роздрібних продажів відділення КОД
Функциональные обязанности:
За напрямком заставного, споживчого (беззаставного) кредитування : пошук та налагодження відносин з автосалонами, забудовниками, ріелторами, нотаріусами, підприємствами, організаціями, фізичними особамипідприємцями з метою збільшення обсягів кредитування, в разі необхідності збір повного пакету документів та акредитації, узгодження нотаріуса на оформлення договору застави/іпотеки, якщо такий не акредитований, укладання агентських угод; збір повного пакету документів для кредитування, аналіз пакету документів та клієнта на відповідність вимогам Банку, підготовка та направлення кредитної заявки до відповідного структурного підрозділу Дирекції/головної установи Банку для отримання рішення про можливість кредитування; отримання витягу з протоколу відповідного колегіального органу банку, щодо можливості кредитування та доведення рішення до клієнта; підготовка всіх необхідних документів для оформлення кредиту та заведення клієнта та кредитної угоди до Програмних комплексів Банку, згідно вимог Банку;забезпечення підписання договорів (кредитного, поруки, застави, страхування тощо) та ініціювання внесення відомостей про предмети застави/іпотеки(в разі наявності), переданих в якості забезпечення Банку, до відповідних державних реєстрів; організація дій зі сплати позичальником всіх необхідних комісій та платежів; формування кредитної справи згідно вимог Банку для подальшої її передачі згідно встановленого в Банку порядку; передачі оригіналів документів для оприбуткування в касу згідно вимог актів внутрішнього регулювання Банку; перевірка цільового використання суми кредиту у випадках, передбачених умовами кредитного договору/ актами внутрішнього регулювання Банку; здійснення інших дій, безпосередньо пов’язаних з наданням кредитних коштів та виконанням інших вимог в процесі супроводження кредиту передбачених договорами (кредитним, застави, поруки, тощо); проведення всіх необхідних заходів у разі зміни умов кредитування (подовження строку кредиту, збільшення його суми, зміни умов забезпечення, зміни графіку погашення, зміни відсоткової ставки, інше). За напрямком роботи з депозитними продуктами банку та поточними рахунками: пошук клієнтів, робота з базами даних для залучення нових клієнтів для оформлення нових депозитів, депозитних сертифікатів, відкриття поточних рахунків; контроль за відкриттям та веденням поточних рахунків фізичним особам, в національній та іноземній валюті; контроль підписання депозитного договору, формування справи Клієнта, справи з юридичного оформлення рахунку; контроль за правильністю проведення планової/позапланової ідентифікації та верифікації клієнтів; взаємодія з відповідними структурними підрозділами Банку під час часткового/повного повернення депозиту на підставі додаткової угоди та/або заяви клієнта; моніторинг договорів, по яким закінчується строк дії та проведення переговорів щодо продовження строку дії договору; оформлення довіреностей та заповідальних розпоряджень клієнтів Банку, оформлення заяв по зверненням спадкоємців з приводу отримання у спадщину коштів, що зберігалися в Банку третьою особою; правильність та своєчасність встановлення ознаки арешту та проставлення сум лімітів, що необхідно арештувати; отримання від клієнта фізичної особи .За напрямком роботи з картковими продуктами банку: продаж та крос – продаж дебетних, дебетнокредитних, кредитних карткових продуктів та інших додаткових карткових послуг роздрібним клієнтам Банку, прийом заяв на додаткові послуги; продаж карткових продуктів преміального класу; консультування клієнтів з питань користування електронними платіжними засобами; ідентифікація, верифікація та вивчення власників поточних рахунків для здійснення операцій з використанням електронного платіжного засобу, збір та перевірка необхідних документів для відкриття карткового рахунку, підписання з клієнтами заяванкет на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування/укладання договорів на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки; робота в Програмних комплексах Банку в частині: відкриття карткових рахунків, формування пакетів з клієнтськими даними для відкриття карткових рахунків в рамках зарплатних проектів, перегляд залишків за картковими рахунками, зміна добових лімітів за платіжними картками, проведення інвентаризації карткових рахунків, формування заявки на закриття недіючих карткових рахунків; контроль за сплатою комісії за відкриття карткового рахунку; реєстрація договорів, формування та зберігання справ з юридичного оформлення карткового рахунку.Робота з системами переказів (в тому числі з міжнародними системами переказів), обслуговування зарплатних проектів, продажу продуктів партнерів Банку, роботи зі сховищем для індивідуальних сейфів.


C 11.2013 по 07.2014 (8 мес.)
В компании: ПАБ «Банк Форум»., Киев
Должность: Головний економіст роздрібного бізнесу
Функциональные обязанности:
Основні обов’язки: пошук та залучення нових клієнтів роздрібного бізнесу на обслуговування (кредитні картки, кредити на купівлю авто та нерухомості, депозити, перекази, пенсійні картки та інші). Пошук партнерів та налагодження партнерських відносин з третіми організаціями з метою продажу продуктів роздрібного бізнесу. Робота із закріпленим клієнтським портфелем щодо продажу продуктів роздрібного бізнесу у відповідності до правил, визначених внутрішніми нормативними документами Банку. Проведення кредитних операцій роздрібного бізнесу.


C 07.2013 по 10.2013 (3 мес.)
В компании: АТ «ІМЕКСБАНК», Киев
Должность: Начальник відділення
Функциональные обязанности:
Основні обов’язки: Виконання планових показників відділення, пошук і залучення фізичних та юридичних осіб. Формування робочого дня працівників, контроль по виконанню поставлених завдань. Поточне обслуговування клієнтів (відкриття депозитних, картковий, поточних рахунків фізичним особам; відкриття депозитних та поточних рахунків юридичним особам, перекази, продаж металів та монет). Зведення каси, контроль за її операційною діяльністю.


C 05.2007 по 07.2013 (6 лет 2 мес.)
В компании: АБ "Укргазбанк", Киев
Должность: Економіст, провідний економіст, головний економіст,Завідувач сектору продажів фізичним особам відділу роздрібних продажів.
Функциональные обязанности:
Обов’язки : виконання функцій по обслуговуванню клієнтів при здійсненні ними операцій по поточних, карткових та інших рахунках, та операціях пов’язаних без відкриття рахунку;Відкриття та оформлення депозитних ,поточних та карткових рахунків фізичним особам; введення параметрів угод рахунків та контроль за їх правильністю; відправка та отримання міжнародних переказів (Контакт, Золотая Корона, Юністрім, Вестерн Юніон, Велсенд). Кредитування фізичних осіб (Авто, іпотека, кредити на купівлю житла, овердрафт). Консультування,збір документів,отримання висновків служб, видача кредиту, та супровід кредитних справ. Відкриття поточних та депозитних рахунків юридичним особам. Поточне обслуговування юридичних осіб.Робота з перехресними продажами. Забезпечення безперебійної роботи відділення по обслуговуванню фізичних та юридичних осіб.


C 11.2006 по 04.2007 (5 мес.)
В компании: Кредитна спілка “Центр фінансових послуг” , Киев
Должность: Економіст
Функциональные обязанности:
Консультування клієнтів, оформлення кредитів, депозитних договорів, перевірка на правильність оформлення кредитної справи іншими регіонами. Консультування співробітників регіонів. Заведення угод до програмного комплексу. Формування та ведення кредитних справ.


Образование
Учебное заведение: Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ).
Дата окончания: 2006-01-01
Факультет: Економіка і підприємництво
Специальность: Банківський менеджмент

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Працюю в програмі Scrooge, WEBBANK, BczCard, Б2, IS-Card, Лотус, SharePoint, BCZ. Впевнений користувач ПК, ОС Windows (MS Office, Internet Explorer та інші прикладні програми).

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
белая церковь харьков винница сумы аналитик кропивницкий маркетолог все мфо николаев луцк одесса львов каменец-подольский касир ужгород краматорск юрисконсульт бахмут черкассы северодонецк прилуки энергодар мариуполь днепр смела измаил бровары житомир юрист экономист яготин шостка бердянск изюм павлоград деньги в долг операционист никополь мукачево тернополь бердичев борисполь умань ровно каменское херсон кредит онлайн на карту без отказа срочно супервайзер александрия ивано-франковск запорожье кривой рог киев хмельницкий славянск кассир чернигов черновцы андеррайтер миргород кременчуг кредит без справки о доходах полтава мелитополь бухгалтер
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
кредитный лимит спортбанк резюме руководителей кредит наличными без справки о доходах деньги в долг срочно отзывы спортбанк работа отп банк рейтинг кредитов онлайн Новые МФО Украины спортбанк работа в таскомбанк альфа банк киев универсал банк работа карта спортбанк работа в банке работа в укрсиббанке работа в кредобанк вакансии банков украины архив вакансий мфо, которые дают всем малоизвестные мфо работа в ощадбанке работа в райффайзен банк займ на карту с автоматическим одобрением неизвестные мфо кредит готівкою без довідки про доходи кредит онлайн на карту без отказа альфа банк кредит под 0 процентов кредит спортбанк работа в страховании вакансии в финансах работа в финансах работа в укрэксимбанке работа в приватбанке работа в банке киев все мфо украины банковские вакансии точки выдачи спортбанк микрозайм без отказа резюме финансиста мфо без лицензии база мфо украины всі мфо україни вакансии в банках работа в страховой компании маловідомі мфо работа universal bank вакансии банков
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты