Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 72679
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Ризик-менеджмент
Резюме № 72679
Опубліковано: 01.04.2024 р.
Рубрика: Ризик-менеджмент

Заступник керівника управління комплаєнс / департаменту внутрішнього аудиту Банку

Стартова зарплата: за домовленістю
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 17.03.1982 г. (42 роки )
Стать: Чоловіча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 11.2023 по теперішній час (6 міс.)
В компанії: АТ "РВС БАНК", Київ
Посада: Заступник начальника управління комплаєнс-контролю
Функціональні обов'язки:
Організація контролю за дотриманням Банком норм законодавства, внутрішньобанківських документів та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк. Здійснення моніторингу змін у законодавстві та відповідних стандартах професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк, та здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та процедури, запроваджені в Банку, а також забезпечення контролю за імплементацією відповідних змін у внутрішньобанківські документи. Участь в управлінні ризиками, пов'язаними з конфліктом інтересів. Організація контролю за дотриманням Банком норм щодо своєчасності та достовірності фінансової та статистичної звітності. Здійснення на регулярній основі контролю за відсутністю конфлікту інтересів між керівниками Банку та суб'єктом оціночної діяльності. Надання роз'яснень, консультацій керівникам Банку на їх запити з питань контролю за дотриманням Банком законодавства України та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк. Участь в проведенні навчання та обізнаності працівників Банку щодо дотримання норм законодавства, відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк, культури управління ризиками, ураховуючи кодекс поведінки (етики). Сприяння функціонуванню системи управління ризиками шляхом здійснення своєчасного виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування і надання рекомендацій щодо пом'якшення комплаєнсризику. Організація контролю за відповідністю процесів щодо управління проблемними активами законодавству України та внутрішньобанківським документам. Контроль за дотриманням Банком норм щодо визначення переліку пов'язаних з Банком осіб для забезпечення цілісності та повноти процесу ідентифікації пов'язаних з Банком осіб і контролю за операціями з ними. Підготовка висновків щодо комплаєнсризику, який притаманний новим продуктам та значним змінам у діяльності Банку, до моменту їх упровадження для прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень. Підготовка висновків стосовно комплаєнсризику для ухвалення кредитних рішень щодо кредитів пов'язаним із Банком особам. Контроль за відповідністю системи компенсацій та відшкодування, що запроваджена в Банку, а також процедур притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Банку, вимогам законодавства України. Участь в обчисленні профілю комплаєнсризику Банку. Участь у дослідженні подій внутрішнього та зовнішнього шахрайства. Контроль за усуненням недоліків, виявлених за результатами перевірок підрозділів Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державної податкової служби, інших державних та регуляторних органів. Здійснення заходів з виявлення негативної інформації або фейкової інформації, що за своїм характером (зміст інформації, обсяг аудиторії, шляхи розповсюдження) може нанести репутаційні втрати Банку, його клієнтам та діловим партнерам.


C 03.2021 по 11.2023 (2 роки 8 міс.)
В компанії: АТ "РВС БАНК", Київ
Посада: Заступник начальника відділу внутрішнього аудиту
Функціональні обов'язки:
Складання ризику орієнтованого плану роботи внутрішнього аудиту на поточний рік. Участь у тематичних аудиторських перевірках відповідно до плану роботи відділу (фінансвоий моніториг, система внутрішнього контролю, комплаєнс, колегіальні органи і т.д.). Моніторинг виконання рекомендацій, наданих за результатами аудиторських перевірок.


C 10.2017 по 03.2021 (3 роки 5 міс.)
В компанії: Kreston GCG, Київ
Посада: Керівник відділу Банківського аудиту департаменту Консалтингу
Функціональні обов'язки:
Побудова відділу з початкового етапу заснування та подальший розвиток. Проведення зустрічей та презентацій із безпосередніми замовниками. Координація проектів за напрямком «forensic» Банків. Аналіз операцій, що вплинули на платоспроможність Банку. Участь у розслідуваннях фінансової діяльності Банків з метою виявлення операцій, які завдали шкоди Банку або вплинули на ліквідність. Безпосередній аналіз: фінансових показників діяльності Банку; міжбанківських операцій; операцій з цінними паперами; Дебіторську/кредиторську заборгованість; господарських операцій; інвестицій Банку; ліквідності Банку; кредитних операцій; депозитних операцій; операцій із запозичення Банком ресурсів на умовах субординованого боргу; аналіз витрат Банку. Складання та написання комплексного аудиторського звіту за результатами аналізу. Узгодження результатів із замовником. Аудит підприємств. Проведення аудиту фінансової звітності підприємств. Оформлення результатів аудиту.


C 05.2017 по 10.2017 (5 міс.)
В компанії: ПАТ «ТАСКОМБАНК», Київ
Посада: Старший аудитор
Функціональні обов'язки:
Участь у перевірках: аудит вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (фінансовий моніторинг), аудит управління ринковим ризиком та його вплив на надходження та економічну вартість капіталу Банку, організація процесу запровадження системи інформаційної безпеки (СУІБ) Банку


C 08.2016 по 05.2017 (9 міс.)
В компанії: ПАТ «ОТП Банк», Київ
Посада: Аудитор
Функціональні обов'язки:
Участь у перевірках: аудит вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (фінансовий моніторинг), аудит управління ринковим ризиком та його вплив на надходження та економічну вартість капіталу Банку, організація процесу запровадження системи інформаційної безпеки (СУІБ) Банку


C 10.2015 по 08.2016 (10 міс.)
В компанії: ПАТ «ФІДОБАНК», Київ
Посада: Старший аудитор
Функціональні обов'язки:
Участь у перевірках: аудит вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (фінансовий моніторинг), аудит управління ринковим ризиком та його вплив на надходження та економічну вартість капіталу Банку, організація процесу запровадження системи інформаційної безпеки (СУІБ) Банку


C 07.2011 по 02.2014 (2 роки 7 міс.)
В компанії: ПАТ «ПУМБ» , Київ
Посада: Провідний аудитор відділу координації аудиту мережі
Функціональні обов'язки:
Участь та супроводження перевірок: кредитних операцій фізичних та юридичних осіб, повноти та правильності формування резервів під кредитні операції, перевірка казначейських операцій та операцій процесінгового центру, валютних операцій, операцій з платіжними картками, касових операцій, операцій з банкоматів


C 02.2008 по 07.2011 (3 роки 5 міс.)
В компанії: ПАТ «ПУМБ», Київ
Посада: Заступник начальника відділу виїзного аудиту
Функціональні обов'язки:
Участь та супровід перевірок: кредитних операцій фізичних та юридичних осіб, повноти та правильності формування резервів під кредитні операції, перевірка казначейських операцій та операцій процесінгового центру, валютних операцій, операцій з платіжними картками, касових операцій, операцій з банкоматів


C 09.2006 по 02.2008 (1 рік 5 міс.)
В компанії: ПАТ «ПУМБ», Київ
Посада: Провідний аудитор
Функціональні обов'язки:
Участь у виїзних перевірках: кредитних операцій фізичних та юридичних осіб, повноти та правильності формування резервів під кредитні операції, перевірка казначейських операцій та операцій процесінгового центру, валютних операцій, операцій з платіжними картками, касових операцій, операцій з банкоматів


C 02.2006 по 09.2006 (7 міс.)
В компанії: ВАТ «Універсальний Банк Розвитку та Партнерства» , Київ
Посада: Начальник Віддлення
Функціональні обов'язки:
Управління віділенням. Контроль в частині надання спектру комплексу послуг клієнтам Банку. А саме відкриття поточних, депозитних, карткових рахунків клієнтам. Залучення корпоративних клієнтів на обслуговування – відкриття рахунків (розрахунковокасове обслуговування), розміщення депозитів, надання кредитів, відкриття зарплатних проектів, поточне супроводження по іншим питанням.


C 07.2005 по 02.2006 (7 міс.)
В компанії: АКБ «УкрСиббанк» , Київ
Посада: Провідний спеціаліст відділу розвитку Індивідуального бізнесу
Функціональні обов'язки:
Кредитування клієнтів фізичних осіб, співпраця з автосалонами та агентствами нерухомості з питань залучення покупців в частині кредитування. Страхування рухомого та нерухомого майна позичальників. Відкриття рахунків клієнтам фізичним особам. Оформлення кредитних карток. Виконання бізнес показників відділу.


C 11.2004 по 06.2005 (7 міс.)
В компанії: АКБ «УкрСиббанк» , Київ
Посада: Менеджер відділу корпоративних клієнтів
Функціональні обов'язки:
Залучення корпоративних клієнтів на обслуговування – відкриття рахунків (розрахунковокасове обслуговування), розміщення депозитів, надання кредитів, відкриття зарплатних проектів, поточне супроводження по іншим питанням діяльності. Виконання бізнес показників відділу.


C 07.2004 по 09.2004 (2 міс.)
В компанії: АКБ «Укрсоцбанк» , Київ
Посада: Економіст відділу корпоративних клієнтів
Функціональні обов'язки:
Залучення корпоративних клієнтів (юридичних осіб) на обслуговування – відкриття рахунків (РКО), розміщення депозитів, надання кредитів, відкриття зарплатних проектів.


Освіта
Навчальний заклад: Європейський університет фінансів інформаційних систем, менеджменту та бізнесу
Дата закінчення: 2003-05-01
Факультет: Банківська справа
Спеціальність: Магістр з Банківської справи

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Технічна
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: Word, Excel, PowerPoint, Access, InternetLiga, LotusБанківські програми: ISAOD, PROFIX, SAP, Midas, B2, SR-bankПрограми обліку підприємств 1С 7-8 версіїАудиторські програми: CASEWARE

Додаткова інформація
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо): Політика, економіка, банківська система України та її функціонування, автомеханіка, розвиток та застосування альтернативних відновлюваних джерел енергії, інвестиційний бізнес, розвиток ринків цифрових валют

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
львов павлоград нові мфо україна все мфо сумы энергодар киев касир харьков прилуки хмельницкий нові мфо мфо україна бердичев ровно борисполь бровары гроші в борг терміново мелитополь умань аналитик александрия кредит онлайн на карту ивано-франковск одесса кредит онлайн на карту без отказа срочно кропивницкий экономист николаев юрисконсульт кассир кредит під 0 изюм ужгород житомир днепр миргород невідомі мфо україни яготин краматорск кредит без справки о доходах мукачево всі мфо кременчуг винница шостка кривой рог каменец-подольский деньги в долг мариуполь белая церковь северодонецк тернополь херсон бухгалтер никополь черкассы операционист бахмут смела маловідомі мфо україни полтава чернигов измаил каменское юрист запорожье бердянск рейтинг кредитов славянск черновцы луцк кредит без довідки про доходи
 
 
Посилання
точки выдачи спортбанк работа в страховании кредит наличными без справки о доходах кредит готівкою київ кредит онлайн на карту без отказа неизвестные мфо работа в финансах Новые МФО Украины микрозайм без отказа займ на карту с автоматическим одобрением все мфо украины список rss гроші в борг работа в банке киев работа в банке кредитный лимит спортбанк мфо, которые дают всем деньги в долг срочно кредит під 0 відсотків вакансии банков украины кредит спортбанк карта спортбанк кредит онлайн на картку без відмови терміново вакансии в банках Нові МФО України малоизвестные мфо спортбанк позика на картку з автоматичним схваленням база мфо украины вакансии банков банковские вакансии невідомі мфо альфа банк киев рейтинг кредитов онлайн отзывы спортбанк мфо без лицензии кредит наличными киев вакансии в финансах всі мфо україни маловідомі мфо кредит готівкою без довідки про доходи кредит под 0 процентов архив вакансий альфа банк
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты