Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 1814
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Аудит
Резюме № 1814
Опубліковано: 06.02.2019 р.
Рубрика: Аудит

Керівник відділу / старший експерт / методолог / технолог бізнес-процесів

Стартова зарплата: 45000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 06.12.1985 г. (38 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, дітей немає
Досвід роботи
C 11.2018 по теперішній час (5 років 7 міс.)
В компанії: ПАТ НАК , Київ
Посада: Керівник відділу оцінки ризиків
Функціональні обов'язки:
Проведення аналізу та оцінки ефективності та адекватності роботи системи управління ризиками в Компанії та на підприємствах Компанії; Оцінки системи управління ризиками, фінансового контролю та Комплаєнс функції в Компанії та на підприємствах Компанії; Проведення аналізу та оцінки ризиків діяльності Компанії, підприємств Компанії за результатами проведених аудиторських перевірок; Проведення аналізу та оцінки ефективності та адекватності роботи системи управління ризиками в Компанії та на підприємствах Компанії, відповідність цих систем стандартам управління ризиками, внутрішнім документам Компанії та чинному законодавству; Проведення тестування заходів з управління ризиками, системи внутрішніх контролів та документування результатів тестування, за результатами проведених аудиторських перевірок; Проведення оцінки ефективності процесів управління ризиками та сприяння їх удосконаленню за результатами проведених аудиторських перевірок; Проведення періодичної та поточної оцінки якості виконання аудиторських завдань внутрішніми аудиторами за попереднім розпорядженням керівника; Організація, контроль та участь з командою внутрішнього аудиту в аудиторських перевірках (аудитах) Компанії, відокремлених структурних підрозділів Компанії та підприємств Компанії; Організація та координація роботи відповідних працівників служби з підготовки звітів та планів заходів щодо виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Компанії; Організація та проведення аудиторських перевірок, перевірок оцінки ефективності системи внутрішнього контролю, перевірок якості виконання обов'язків, покладених на працівників підрозділів Компанії; Контроль за: Підготовкою звітів з впровадження програм забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту, до яких входить інформація щодо результатів проведення поточної оцінки якості внутрішнього аудиту, опитування внутрішніх клієнтів підрозділів, що перевірялися, розрахунку КПЕ; Складанням та/або актуалізацією плану заходів за результатами проведеної самооцінки внутрішнього аудиту; Виконанням затвердженого плану оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту та підготовкою звітів про виконання даного плану; Моніторингом плану заходів за результатами проведеної самооцінки внутрішнього аудиту та здійсненням моніторингу його виконання; Проведенням внутрішньої оцінки якості діяльності підрозділів внутрішнього аудиту; Контроль за реєстрацією, обліком та зберіганням робочих документів внутрішнього аудиту.


C 01.2017 по 11.2018 (1 рік 10 міс.)
В компанії: ПАТ НАК "Нафтогаз України" , Київ
Посада: Старший експерт Служби внутрішнього аудита
Функціональні обов'язки:
Розроблення внутрішніх документів, що визначають права, повноваження, функції, порядок роботи, звітності та взаємодії внутрішнього аудиту з іншими структурними та відокремленими підрозділами; розроблення методологічних документів що визначають порядок ризикорієнтованого планування аудиторських перевірок (аудитів) в короткостроковому та довгостроковому періоді; розроблення методології планування аудиту та супроводження складання планів структурних підрозділів внутрішнього аудиту; розроблення типових форм документів для оформлення аудиторського завдання; розроблення та впровадження програми оцінки та вдосконалення якості внутрішнього аудиту. Розроблення та впровадження процесів забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Компанії, що затверджуються керівником Служби внутрішнього аудиту з урахуванням вимог міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту. Проведення внутрішніх семінарів, тренінгів та навчань працівників служби з питань щодо процесів внутрішнього аудиту. Надання інформаційної та методологічної підтримки працівникам внутрішнього аудиту з питань проведення аудиторських перевірок (аудитів), використання нормативноправової бази за різними напрямами діяльності Компанії та з інших питань. Надання пропозицій/рекомендацій для включення до програм планових та позапланових аудиторських перевірок (аудитів), що проводяться структурними підрозділами внутрішнього аудиту компанії. Надання консультацій працівникам внутрішнього аудиту щодо застосування затверджених методологічних документів внутрішнього аудиту; Складання ризикорієнтованого плану аудиторських перевірок; Організація та координація роботи з підготовки звітів та планів заходів щодо виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Компанії та забезпечення їх подання керівнику Служби внутрішнього аудиту для звітування. Впровадження нових підходів, вивчення досвіду кращих практик з питань проведення внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту та внесення пропозицій щодо покращення процесів внутрішнього аудиту. Підготовка пропозицій щодо удосконалення системи внутрішнього контролю Компанії, внутрішніх положень, з метою мінімізації ризиків;


C 11.2013 по 04.2014 (5 міс.)
В компанії: ТОВ "Нова Пошта", Київ
Посада: Технолог бізнес-процесів Відділу логістичних виключень Департаменту розвитку та досліджень
Функціональні обов'язки:
Робота з логістичними виключеннями та форсмажорними ситуаціями; Автоматизація та оптимізація технологічних процесів; Розробка, узгодження та впровадження BPMN схем для інформаційної системи;Розробка та написання нових нормативних документів, звітів в інформаційній системі, та опис бізнес процесів;Документування архітектури бізнес процесів компанії; Забезпечення аналізу, опису та моделювання бізнес процесів компанії;Створення та представлення презентацій, проектів; Дослідження ринку та компаній конкурентів для покращення, оновлення та введення інновацій в існуючі процеси компанії. Виявлення «слабких місць» в процесі. Розробка покращення та оперативне вирішення питань; Розробка ефективних підходів до оцінки стану бізнеспроцесів;Дотримання дисципліни у відношенні ведення документації.


C 08.2013 по 10.2013 (2 міс.)
В компанії: Райффайзен Банк Аваль , Київ
Посада: Головний експертУправління організаційного менеджменту та методології процесів
Функціональні обов'язки:
Наповнення та постійне оновлення (внесення змін) до моделей організаційної структури Банку; Здійснення методологічної підтримки та документального внесення змін в організаційну структуру підрозділів Банку; Здійснення ефективної оцінки організаційних змін в Банку: оцінка доцільності створення організаційної одиниці, її структури, відповідності стандартній чисельності одиниць управління, аналіз; розробка та підтримка в актуальному стані нормативних документів, які регулюють процедуру внесення змін в організаційну структуру Банку та принципи її побудови; Надання структурним підрозділам Банку всебічних консультацій з питань, що належать до компетенції Відділу; Розробка та підтримка в актуальному стані нормативних документів, які регулюють процедуру внесення змін в організаційну структуру Банку та принципи її побудови; Надання структурним підрозділам Банку всебічних консультацій з питань, що належать до компетенції Відділу.


C 05.2010 по 07.2013 (3 роки 2 міс.)
В компанії: Райффайзен Банк Аваль, Київ
Посада: Провідний аудитор відділу методологічного та дистанційного аудиту Служби внутрішнього аудиту
Функціональні обов'язки:
Надання інформаційної, аналітичної та методологічної підтримки структурним підрозділам;Збір інформації від відповідних структурних підрозділів Банку та координація процесу передачі такої інформації під час проведення аудиторських перевірок Банку підрозділом аудиту RI/RZB Group Audit (Груповий Аудит) та НБУ;Збір інформації, необхідної для планування і проведення дистанційного аудиту;Аналіз фінансової, управлінської та іншої звітності, що генерується підрозділами Банку;Участь у складанні плану перевірок, заснованого на аналізі ризиків;Підготовка аудиторських звітів по результатах аудиторських перевірок;Забезпечення повноти документування аудиторських перевірок, виявлених фактів, оформлення результатів перевірок;Надання рекомендацій щодо усунення порушень та недоліків, виявлених аудиторськими перевірками;Надання рекомендацій щодо внесення змін до діючих внутрішньобанківських нормативних документів з метою приведення їх у відповідність до вимог законодавчих та нормативних актів;Участь у перевірках структурних підрозділів банку у складі аудиторської команди, в тому числі виїзні перевірки;Консультаційна підтримка працівників Служби внутрішнього аудиту з питань проведення перевірок, використання нормативноправової бази по різних напрямках банківських операції;Виконання складних і великих розрахунків масивів даних.


C 05.2008 по 05.2010 (2 роки )
В компанії: Райффайзен Банк Аваль, Київ
Посада: Економіст 1-ї категорії Центр верифікації та андеррайтингу Управління кредитного андеррайтингу Департамент роздрібних операцій
Функціональні обов'язки:
Мінімізація ризиків, зменшення кількості не повернених кредитів в кредитному портфелі банку; Обробка заяв (анкет) на отримання кредитів; Перевірка правильності та повноти заповнення анкети у відповідному ПЗ; Аналіз наданої інформації заявником, а саме анкетних даних для виявлення логічної послідовності інформації – відповідності віку, освіти, стажу роботи, сфери діяльності та доходів заявника. Аналіз фінансового стану позичальника; Верифікація наданих заявником телефонів підтвердження або спростування наданої інформації; Визначення необхідності запиту додаткових документів; Прийняття рішення щодо надання кредиту згідно затверджених процедур та у межах наданих повноважень; Інформаційна та консультаційна підтримка експертів – верифікаторів; Зв'язок з відділенням банку для з'ясування додаткової інформації та уточнення існуючої (за необхідністю); Аналіз кредитних ризиків фізичних осіб; Проведення реструктуризації заборгованості за кредитами фізичних осіб, а саме за такими програмами: Зміна схеми погашення кредиту зі стандартної на ануїтет; Пролонгація; Рефінансування кредиту; Встановлення «Кредитних канікул»; Зниження відсоткової ставки. Перевірка поручителів (фізичних осіб) та правильності заповнення інформації по іпотечним кредитам в ПЗ по діючим кредитам (іпотечні кредити з порукою та забезпеченням, грошові кредити з порукою та забезпеченням). Приймала участь У тестуванні нового та існуючого ПЗ та навчанні персоналу. У складанні статистики роботи центру.


C 08.2007 по 03.2008 (7 міс.)
В компанії: ТОВ " КБ Дельта", Київ
Посада: Кредитний менеджер відділу кредитування физічних осіб Департамент роздрібних операцій
Функціональні обов'язки:
Кредитування фізичних осіб (СПД, наймані працівники, пенсіонери); Підготовка кредитних договорів; Формування кредитних справ; Продаж продуктів Банку та залучення клієнтів на обслуговування; Ініціювання проведення рекламних заходів з ціллю залучення клієнтів та збільшення обсягу продажу банківських продуктів; Збір та аналіз необхідних документів від клієнтів, необхідних для надання кредитів, розміщення депозитів, оформлення гарантійних операцій тощо; Підготовка депозитних, кредитних договорів, договорів застави, договорів про зміни та доповнення; Проведення аналізу фінансового стану клієнтів; Контроль за обслуговуванням боргу та формування резервів під кредитні ризики; Проведення заходів по попередженню виникнення та за погашенням клієнтами простроченої та проблемної заборгованості; Підготовка необхідної звітності, в т.ч. обов’язкової статистичної звітності.


C 11.2006 по 06.2007 (7 міс.)
В компанії: АКБ "Правекс - Банк", Київ
Посада: Менеджер зі споживчого кредитування
Функціональні обов'язки:
Кредитування фізичних осіб (СПД, наймані працівники, пенсіонери та інш.); Підготовка кредитних договорів; Формування кредитних справ; Продаж продуктів Банку та залучення клієнтів на обслуговування; Ініціювання проведення рекламних заходів з ціллю залучення клієнтів та збільшення обсягу продажу банківських продуктів; Збір та аналіз необхідних документів від клієнтів, необхідних для надання кредитів, розміщення депозитів, оформлення гарантійних операцій тощо; Підготовка депозитних, кредитних договорів, договорів застави, договорів про зміни та доповнення; Проведення аналізу фінансового стану клієнтів; Контроль за обслуговуванням боргу та формування резервів під кредитні ризики; Проведення заходів по попередженню виникнення та за погашенням клієнтами простроченої та проблемної заборгованості; Підготовка необхідної звітності, в т.ч. обов’язкової статистичної звітності.


C 08.2004 по 05.2006 (1 рік 9 міс.)
В компанії: ТОВ "А.С-МаксиБуд", Київ
Посада: Секретарь - офис менеджер
Функціональні обов'язки:
Первична документация; составление личного графика директора; составление строительных смет расходов и приходов; первичная бухгалтерия, и сдача бухгалтерских отчетов; оформление приказов; прием и увольнение сотрудников на работу; прием и обработка входящей корреспонденции, прием посетителей; подготовка и организация деловых встреч; прием звонков их переадресация и отправка факсов; обеспечение жизнедеятельности офиса; подготовка и организация банкетов.


Освіта
Навчальний заклад: Київський Національно Економічний Універсітет імені Вадима Гетьмана
Дата закінчення: 2010-02-01
Факультет: Фінансово-Економічний
Спеціальність: Финансы

Курси та тренінги
Назва курсу/тренінгу: Тренінги ініційовані ВАТ „Райффазен Банк Аваль” для підвищення кваліфікації працівників. «Єфективні телефонні комунікації»; «Інформаційна безпека»; «Кодекс професійної поведінки»; «Керування конфліктами»; «Інформаційна безпека» «Управління кредитного анде
Компанія: ВАТ " Райффайзен Банк Аваль"
Місто: Київ Період: З 08.2008р та на протязі 2009р. Дата: 01.09.2009

Назва курсу/тренінгу: Програма підготовки Уповноважених, вдповідальних за запобігання корупції (комплаєнс-офіцерів) "Антикорупційний комплаєнс"
Компанія: Украинский институт корпоративного управления
Місто: Киев Період: 40 ч Дата: 01.02.2018

Назва курсу/тренінгу: Внутрішній контроль в рамках проекту трансформації структури корпоративного управління Групи Нафтогаз
Компанія: E&Y Academy of Business
Місто: Киев Період: 8ч Дата: 01.04.2017

Назва курсу/тренінгу: Внутрішній контроль і можливі шляхи оптимізації
Компанія: PricewaterhouseCoopers
Місто: Киев Період: 16 Дата: 01.03.2018

Назва курсу/тренінгу: Програма забезпечення та підвищення якості функції внутрішнього аудиту
Компанія: Інститут внутрішніх аудиторів України – IIA Ukraine
Місто: Киев Період: 16 Дата: 01.04.2018

Назва курсу/тренінгу: Внутрішній аудит організації та управління інформаційними технологіями
Компанія: Інститут внутрішніх аудиторів України – IIA Ukraine
Місто: Киев Період: 8ч Дата: 01.05.2017

Назва курсу/тренінгу: CIA "Дипломований внутрішній аудитор"
Компанія: PricewaterhouseCoopers
Місто: Киев Період: В процесі (заліки екзаменів) Дата: 01.12.2019

Назва курсу/тренінгу: Управление проектами и Изменениями в организации
Компанія: ChangeImpulse
Місто: Киев Період: 16 Дата: 01.11.2018

Назва курсу/тренінгу: Форензик/Розслідування
Компанія: Grant Thornton Unitreu Advisory GmbH
Місто: Киев Період: 24 Дата: 01.12.2018

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Розмовна
Болгарский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: Досвідчений користувач microsoft office (word, excel, power point, internet ), lotus notes. програмне забезпечення ACLта інш. програмне забезпечення банку. Visual Basic (SQL)/Водійскі права (В)

Додаткова інформація
Відомості: Характер спокійний, урівноважена, доброзичлива, комунікабельна, дисциплінована, пунктуальна, вмію аналізувати та логічно мислити, завжди досягаю своєї цілі, швидко навчаюсь, та відповідально відношусь до своїх обов’язків та завдань.
Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
ивано-франковск нові мфо україна ровно маловідомі мфо україни гроші в борг терміново харьков николаев житомир сумы смела бердичев кассир умань юрисконсульт все мфо нові мфо павлоград шостка ужгород запорожье рейтинг кредитов прилуки измаил всі мфо северодонецк мариуполь белая церковь кредит без справки о доходах невідомі мфо україни тернополь львов яготин каменец-подольский изюм мукачево кредит онлайн на карту черкассы киев операционист краматорск никополь бровары черновцы одесса бердянск кредит під 0 мфо україна касир чернигов миргород борисполь александрия энергодар кропивницкий юрист днепр полтава славянск херсон кредит без довідки про доходи экономист аналитик кривой рог бахмут бухгалтер кременчуг деньги в долг винница луцк каменское мелитополь хмельницкий кредит онлайн на карту без отказа срочно
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
список rss карта спортбанк работа в банке киев кредит готівкою київ вакансии банков украины кредит наличными без справки о доходах кредит наличными киев займ на карту с автоматическим одобрением всі мфо україни работа в страховании неизвестные мфо невідомі мфо гроші в борг кредит под 0 процентов банковские вакансии кредитный лимит спортбанк рейтинг кредитов онлайн мфо, которые дают всем альфа банк киев альфа банк работа в банке маловідомі мфо база мфо украины деньги в долг срочно архив вакансий точки выдачи спортбанк вакансии в банках Нові МФО України все мфо украины малоизвестные мфо вакансии банков работа в финансах Новые МФО Украины отзывы спортбанк кредит під 0 відсотків кредит спортбанк мфо без лицензии кредит готівкою без довідки про доходи кредит онлайн на картку без відмови терміново спортбанк вакансии в финансах позика на картку з автоматичним схваленням кредит онлайн на карту без отказа микрозайм без отказа
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты