Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 20687
> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Бухучет и отчетность
Резюме № 20687
Опубликовано: 29.06.2011 г.
Рубрика: Бухучет и отчетность

Главный экономист / заместитель начальника отдела / начальник отдела

Стартовый оклад: 5000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 16.06.1980 г. (41 год )
Пол: Женский
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 05.2010 по настоящее время (11 лет 5 мес.)
В компании: Штат ліквідатора Банк , Киев
Должность: Головний економіст відділу бухгалтерського обліку банківських, міжбанківських операцій та статистичної звітності
Функциональные обязанности:
Формування балансу банка(01 файл); закриття філій(бух.облік); форми статистичної звітності: №1-ПВ, №3-ПВ; закриття рахунків; здійснення бух .обліку кредитних, торгових, гарантійних, розрахункових, комісійних та інших операцій, що проводяться Кредитним управлінням через рахунки НБУ. формування реєстру кредиторів «ВАТ Банк « БІГ Енергія » закриття філій


C 08.2008 по 05.2010 (1 год 9 мес.)
В компании: ВАТ Банк «БІГ Енергія», Киев
Должность: Начальник відділу бух. обліку банківських та міжбанківських операцій
Функциональные обязанности:
Організація роботи для якісного проведення бухгалтерського обліку банківських операцій з іноземною валютою та міжбанківських розрахунків, підготовки та надання фінансової звітності, якісного обслуговування клієнтів та філій Банку. проведення операцій з іноземною валютою та міжбанківських розрахунків керівництво відділом, організація його роботи та забезпечення ефективного виконання завдань, покладених на Відділ; здійснення щоденного контролю правильності проведення бухгалтерського обліку операцій, контроль наявності та правильності оформлення первинних документів ; щоденний контроль за станом консолідованого балансу Банку в іноземних валютах та валютної позиції; організація роботи, спрямованої на підвищення кваліфікації співробітників Відділу, інших структурних підрозділів Банку, філій, з питань, що входять до його компетенції; контроль за підготовкою та складанням форм звітності Національному банку України, Державній податковій адміністрації, Пенсійному фонду, статистичним органам, іншим користувачам інформації; участь в розробці методологічних документів , що стосуються бухгалтерського обліку та фінансової звітності; Перевірка формування та консолідації файлів та форм : №39,27,26,Е2,D4, E0,F1,E1, №1-ПБ, №3-4-ПБ контроль тотожності залишків на технічних рахунках відкритої валютної позиції в щоденному консолідованому балансі банку; надання консультації працівникам філій Банку з питань обліку та звітності по операціях в іноземній валюті, приймає участь в перевірках роботи філій з цих питань; контроль за формуванням бухгалтерських документів Відділу.


C 02.2008 по 08.2008 (6 мес.)
В компании: ВАТ Банк "БІГ ЭНЕРГІЯ", Киев
Должность: Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку банківських операцій
Функциональные обязанности:
Облік операцій купівлі-продажу, конверсії валюти на МВР за заявками клієнтів, філій в іноземній валюті; нарахування, перерахування та облік обов’язкового збору до Пенсійного фонду з операцій купівлі-продажу іноземної валюти за заявами клієнтів Банку; облік активних та пасивних операцій в іноземній валюті по рахунках юридичних осіб – клієнтів банку та філій; формування та надання статистичних форм звітності Національному банку України; формування та відправлення виписок по рахунках філій; підготовка інформації для складання внутрішньої банківської звітності; бухгалтерський облік операцій, що здійснюються Управлінням міжнародних розрахунків, кореспондентських відносин та документарних операцій та іншими структурними підрозділами Банку за відповідними рахунками; облік операцій по зарахуванню та сплаті комісій клієнтами Банку. підготовку та складання форм звітності Національному банку України, Державній податковій адміністрації, статистичним органам, іншим користувачам інформації та в Пенсійний фонд; декларування в ДПА та НБУ валютних цінностей, доходів та майна, що належать банку; відкриття та закриття кореспондентських та внутрішньобанківських рахунків в ОДБ Банку; підготовку документів на запити ДПА та інших органів; виконання розпоряджень відповідних органів про зупинення(арешт) руху коштів по клієнтських рахунках; облік операцій купівлі-продажу іноземної валюти, конверсії валюти на МВР для власних потреб Банку; облік операцій пов’язаних з купівлею - продажем цінних паперів, та інших операцій з цінними паперами та операцій Зберігача; нарахування, перерахування та облік обов’язкового збору до Пенсійного фонду з операцій купівлі-продажу іноземної валюти; облік реалізованих та нереалізованих результатів від проведення торгових операцій з іноземною валютою; бухгалтерський облік операцій конверсії валюти на Міжбанківському валютному ринку;


C 03.2007 по 02.2008 (11 мес.)
В компании: ВАТ Банк « БІГ Енергія », Киев
Должность: Головний економіст відділу обліку активних операцій
Функциональные обязанности:
Взаємодія з відділами Управління бухгалтерського обліку і звітності, Департаментом цінних паперів, Кредитним управлінням, Відділом карткових програм, ОПЕРУ, Службою внутрішнього аудиту, філіями. Здійснення бух .обліку кредитних, торгових, гарантійних, розрахункових, комісійних та інших операцій, що проводяться Департаментом цінних паперів та Кредитним управлінням; відкриття та закриття, ведення необхідних аналітичних рахунків; проведення в ОДБ документів дня по кредитним операціям та операціям з цінними паперами здійснення амортизації дисконту (премії) та нарахування відсотків за цінними паперами в портфелях банку; нарахування процентних (комісійних) доходів та витрат за операціями, що проводяться Департаментом цінних паперів та Кредитним управлінням; своєчасність сплати за надані послуги клієнтам банку по операціям з цінними паперами і кредитним операціям та винесення, в разі прострочки, заборгованості за такими наданими послугами на відповідні рахунки прострочених нарахованих доходів банку; проведення інвентаризації балансових та позабалансових рахунків банку; надання статистичної звітності до НБУ в установленні терміни.


C 03.2003 по 03.2007 (4 года )
В компании: КРУ ТОВ „ УКРПРОМБАНК „, Киев
Должность: Провідний / головний економіст безбалансового відділення
Функциональные обязанности:
Досвід розвитку та постановки роботи відділення «з нуля»; Щоденне формування документів дня та звітної інформації, фінансовий моніторинг. Комплексне облуговування фізичних та юридичних осіб банку. Оформлення документів по строкових вкладах та пенсійних рахунках,виплата та нарахування відсотків. Виплата та відправка грошових переказів по системі „Western Union ”,”Аnelik”, ”Unistream”, ”VMT”. супровід поточних рахунків фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, залучення нових клієнтів Надання консультацій та розрахунків щодо кредитування та страхування. Знання нормативних документів НБУ та внутрішніх положень банку, використання їх на практиці. Організація та контроль повного відображення роботи відділення Банку супровід поточних рахунків ф.о. - підприємців та юридичних осіб , провед платеж по системі «Клієнт - Банк». щоденне формування документів дня та звітної інформації по балансу, фінансовий моніторинг. прийом заяв, відкриття та повне обслуговування кредитних рахунків.


Образование
Учебное заведение: КНУТД
Дата окончания: 2003-04-01
Факультет: Экономика предриятия
Специальность: Экономист

Учебное заведение: КТЛП
Дата окончания: 1999-03-01
Факультет: Технология пошива
Специальность: Технолог

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Володію такими програмами: Outlook Express, Internet Explorer, Excel , Word , «SR_BANK», «Scrooge», «MC _ kasa », «MC_ klient», «+СБОН», АРМ ”Физлица”, ОДБ” Мебіус -Банк”, FAR, Комунальна програма, Програми переказів : „Western Union ”,Аnelik”,”Unistream”, NEW_STAT, « Клієнт - банк», NEWSTAT, АSPLA «Валютні операції».

Дополнительная информация
Сведения: Присутня ініціатива у вивченні нових нормативних документів та банківських продуктів, підтримання високої якості обслуговування клієнтів, постійно підвищую свою кваліфікацію, проводжу якісне стажування економістів. Дуже наполеглива, чемна із клієнтами, доброзичлива, цілеспрямована, пунктуальна та уважна, вміння приймати самостійно рішення, які виникають у нестандартних ситуаціях.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
бердичев мариуполь винница прилуки северодонецк борисполь юрисконсульт никополь миргород луцк каменское кассир кредит без справки о доходах херсон бердянск кропивницкий изюм измаил юрист кредит онлайн на карту без отказа срочно бухгалтер мукачево умань кривой рог каменец-подольский черкассы сумы ивано-франковск мелитополь черновцы краматорск смела полтава харьков андеррайтер маркетолог энергодар чернигов хмельницкий кременчуг шостка николаев днепр супервайзер все мфо белая церковь запорожье аналитик бахмут павлоград львов яготин ужгород киев бровары касир одесса деньги в долг житомир тернополь экономист александрия ровно славянск операционист
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
вакансии в банках работа в таскомбанк малоизвестные мфо спортбанк кредит спортбанк точки выдачи спортбанк работа отп банк работа в кредобанк все мфо украины резюме руководителей кредит под 0 процентов архив вакансий работа в страховой компании работа в ощадбанке работа в страховании мфо без лицензии неизвестные мфо карта спортбанк вакансии банков украины работа в укрсиббанке кредитный лимит спортбанк альфа банк киев банковские вакансии кредит онлайн на карту без отказа резюме финансиста работа в укрэксимбанке всі мфо україни база мфо украины работа universal bank мфо, которые дают всем альфа банк работа в банке работа в финансах отзывы спортбанк кредит готівкою без довідки про доходи универсал банк работа работа в банке киев кредит наличными без справки о доходах маловідомі мфо деньги в долг срочно вакансии в финансах вакансии банков займ на карту с автоматическим одобрением работа в приватбанке микрозайм без отказа Новые МФО Украины работа в райффайзен банк рейтинг кредитов онлайн
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты