Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 27166

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Платежные карты
Резюме № 27166
Опубликовано: 01.08.2012 г.
Рубрика: Платежные карты

Начальник отдела сопровождения операций по карточным счетам / начальник отдела платежных карт

Стартовый оклад: 12000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 03.11.1981 г. (38 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 08.2011 по настоящее время (8 лет 10 мес.)
В компании: АТ «Єврогазбанк», Киев
Должность: В.о. керівника Відділу операцій за платіжними картками Управління платіжних карт
Функциональные обязанности:
Обов`язки:керівництво діяльністю Відділом,забезпечення повсякденного контролю за його діяльністю; розробка облікової політики діяльності відділу; контроль за правильним відображенням операцій з використанням ПК в операційному дні Банку; супроводження зарплатних проектів підприємств (перевірка файлів та відомостей, контроль за сплатою РКО по зарплатному проекту та зарахування коштів на рахунки фізичних осіб в модулі емісії BczCard+); проведення клірингових розрахунків з розрахунковими банками; перевірка відповідності залишків на клієнтських рахунках в операційному дні банку з даними балансів клієнтських рахунків в модулі емісії; перевірка достовірності розрахункової інформації за платіжними картками, що надходить від платіжних систем та Процесингового центру; перевірка оборотів та залишків за кореспондентськими рахунками в балансі Банку з виписками банків – кореспондентів; відображення операцій, здійснених з використанням платіжних карток у вигляді бухгалтерських проводок в АБС Б2 (на підставі розрахункової інформації, що надійшла від Процесингового центру та платіжних систем); контроль та ведення правильного та своєчасного документообігу внутрішніх документів Відділу; нараховування процентів за залишками на картрахунках, використаними овердрафтами; формування звітів по операціям з платіжними картками в модулі емісії BczCard+; обробка заявок від відділень щодо операцій з платіжними картками; проведення регламентних робіт в модулі емісії платіжних карток BczCard+: формування та відправка файлів Refresh; обробка реверсів згідно файлу Extract; врегулювання залишків на рахунках в BczCard+ згідно звіту V 41; здійснення обліку операцій по картковим рахункам клієнтів – фізичних та юридичних осіб згідно звіту V41; формування звітів D300D (Збільшення-зменшення заборгованості за кредитними рахунками за період) в системі BczCard+ для відображення в АБС Б2 за рахунками 2605*, 2625*, 2627*, 2628*, 9129* та в модулі емісії BczCard+ за рахунками 2605*, 2625*, 2627*, 2628* отриманих та погашених кредитів у формі овердрафт по платіжним карткам згідно договорів клієнтів; виконання необхідних налаштувань в модулі емісії при введенні в дію нових карткових продуктів (відкриття типових договорів, введення тарифних груп в модулі емітенту тощо) за існуючими стандартними процедурами.


C 09.2010 по 07.2011 (10 мес.)
В компании: АТ "БМ Банк", Киев
Должность: Керівник Відділу супроводу операцій за картковими рахунками Управління обліку банківських операцій та міжнародних розрахунків
Функциональные обязанности:
Керівництво діяльністю Відділом, забезпечення повсякденного контролю за його діяльністю; Контроль за правильним відображенням операцій з використанням ПК в операційному дні Банку; Контроль ведення позабалансового обліку бланків платіжних карток та ПІН- конвертів; Контроль організації та ведення обліку операцій за платіжними картками; Перевірка відповідності залишків на клієнтських рахунках в операційному дні Банку (АБС Б2) з даними балансів клієнтських рахунків в системі емісії (Is-Card). Контроль оборотів та залишків на кореспондентських рахунках в операційному дні Банку (АБС Б2) з виписками банків – кореспондентів; Контроль за правильним та своєчасним нарахування процентів за залишками на картрахунках, використаними кредитними лініями та овердрафтами; Контроль встановлення курсів іноземних валют в системі емісії (Is-Card) при відкритті операційного дня; Перевірка достовірності розрахункової інформації за платіжними картками, що надходить від платіжних систем та Процесингового центру; Контроль проведення розрахунків із розрахунковими банками та платіжними системами за операціями з платіжними картками Банку та операціями, проведеними в еквайринговій мережі Банку в рамках членства Банку в міжнародних платіжних системах; Контроль відображення операцій, здійснених з використанням платіжних карток, у вигляді бухгалтерських проводок в операційному дні банку (АБС Б2) (на підставі розрахункової інформації, що надійшла від Процесингового центру та платіжних систем); відображення операцій еквайрингу (торговий еквайринг, операції в банкоматах Банку) в операційному дні Банку (АБС Б2); Контроль відображення операцій з поповнення/списання коштів з карткових рахунків в системі емісії (Is-Card) та АБС Б2; Контроль функціонування карткових продуктів з дотриманням чинного законодавства, а також положень, регламентів та тарифів Банку; Перевірка та оброблення вхідних файлів пакетного поповнення карткових рахунків та формування файлів зарахувань для Процесингового центру; Забезпечення виконання завдань керівництва Банку у встановлені строки; Розробка і затвердження Актів внутрішнього регулювання діяльності Банку, що стосуються діяльності Відділу; Контроль своєчасної передачі на зберігання до архіву Банку документів Відділу згідно Актів внутрішнього регулювання діяльності Банку.


C 08.2009 по 08.2010 (1 год )
В компании: АТ «БАНК «ТАВРИКА», Киев
Должность: Начальник відділу супроводження операцій за платіжними картками Управління карткового бізнесу
Функциональные обязанности:
організація роботи відділу; супроводження операцій в ПТК Is-Card за платіжними картками: зарахування коштів на карткові рахунки; списання коштів з карткових рахунків; списання комісій з карткових рахунків згідно тарифів; супроводження операцій в ОДБ MebiusBank за платіжними картками: формування касових документів для зарахування та видачі готівкових коштів по карткових рахунках; списання комісій за поповнення та видачу коштів по карткових рахунках; списання комісій за відкриття карткових рахунків та видачу платіжних карт; списання комісій за обслуговування платіжних карт; нарахування відсотків по залишках на карткових рахунках; супроводження зарплатних проектів підприємств (перевірка файлів та відомостей, контроль за сплатою РКО по зарплатному проекту та зарахування коштів на рахунки фізичних осіб в ПТК Is-Card); відображення операцій по карткових рахунках ОДБ MebiusBank після закриття операційної дати в ПТК Is-Card та зведення балансу; обробка файлів-звітів платіжної системи та Процесингового центру (Visanet settlement service; Report for banks VSS net position; Report for clearing member; VISA Shipment report; Detailed Report on Clearing Transactions, Report By RAW data file, Звіт по транзакціях приватних та корпоративних клієнтів); відображення виданих коштів і поповнення карткових рахунків через POS-термінали та ПТКС в ОДБ MebiusBank; проведення розрахунків через РКР з Банком-спонсором; відображення надлишків по ПТКС в ОДБ MebiusBank та зарахування на карткові рахунки клієнтів після проведення розслідування; відображення в ОДБ MebiusBank виникнення рекламацій (Chargeback); обслуговування клієнтів: відкриття карткових рахунків в ПТК Is-Card; формування та зберігання юридичних справ за картковими рахунками фізичних осіб в національній та іноземних валютах; видача платіжних карток клієнтам; повернення платіжних карток клієнтам у разі вилучення ПТКС; консультація клієнтів щодо обслуговування платіжних карток; емісія платіжних карток: обмін файлами персоналізації з Процесинговим центром та їх обробка; друк платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом; надсилання ПК та конвертів з ПІН-кодом в установи банку; впровадження зарплатних проектів: укладання договорів з юридичними особами про надання послуг щодо зарахування заробітної плати на карткові рахунки; узгодження індивідуальних тарифів; ведення документообігу з юридичними особами – підприємствами на яких реалізовано зарплатні проекти; організація видачі платіжних карток працівникам на території підприємства; розробка внутрішніх нормативних документів, рекомендацій, інструкцій, пам’яток; участь в розробці нових карткових продуктів, тарифів та лімітів по операціям за платіжними картками; розробка планових показників для відділень та контроль за їх виконанням;


C 03.2009 по 07.2009 (4 мес.)
В компании: АБ «Таврика», Киев
Должность: Начальник сектору емісії моніторингу операцій за платіжними картками Управління карткового бізнесу
Функциональные обязанности:
супроводження операцій в ПТК Is-Card за платіжними картками: зарахування коштів на карткові рахунки; списання коштів з карткових рахунків; списання комісій з карткових рахунків згідно тарифів; cупроводження операцій в ОДБ MebiusBank за платіжними картками: формування касових документів для зарахування та видачі готівкових коштів по карткових рахунках; списання комісій за поповнення та видачу коштів по карткових рахунках; списання комісій за відкриття карткових рахунків та видачу платіжних карт; списання комісій за обслуговування платіжних карт; нарахування відсотків по залишках на карткових рахунках; супроводження зарплатних проектів підприємств (перевірка файлів та відомостей, контроль за сплатою РКО по зарплатному проекту та зарахування коштів на рахунки фізичних осіб в ПТК Is-Card); відображення операцій по карткових рахунках ОДБ MebiusBank після закриття операційної дати в ПТК Is-Card та зведення балансу; обробка файлів-звітів платіжної системи та Процесингового центру (Visanet settlement service; Report for banks VSS net position; Report for clearing member; VISA Shipment report; Detailed Report on Clearing Transactions, Report By RAW data file, Звіт по транзакціях приватних та корпоративних клієнтів); відображення виданих коштів і поповнення карткових рахунків через POS-термінали та ПТКС в ОДБ MebiusBank; проведення розрахунків через РКР з Банком-спонсором; відображення надлишків по ПТКС в ОДБ MebiusBank та зарахування на карткові рахунки клієнтів після проведення розслідування; відображення в ОДБ MebiusBank виникнення рекламацій (Chargeback); обслуговування клієнтів: відкриття карткових рахунків в ПТК Is-Card; формування та зберігання юридичних справ за картковими рахунками фізичних осіб в національній та іноземних валютах; видача платіжних карток клієнтам; повернення платіжних карток клієнтам у разі вилучення ПТКС; консультація клієнтів щодо обслуговування платіжних карток; емісія платіжних карток: обмін файлами персоналізації з Процесинговим центром та їх обробка; друк платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом; надсилання ПК та конвертів з ПІН-кодом в установи банку; впровадження зарплатних проектів: укладання договорів з юридичними особами про надання послуг щодо зарахування заробітної плати на карткові рахунки; узгодження індивідуальних тарифів; ведення документообігу з юридичними особами – підприємствами на яких реалізовано зарплатні проекти; організація видачі платіжних карток працівникам на території підприємства; розробка внутрішніх нормативних документів, рекомендацій, інструкцій, пам’яток; участь в розробці нових карткових продуктів, тарифів та лімітів по операціям за платіжними картками; розробка планових показників для відділень та контроль за їх виконанням;


C 01.2008 по 03.2009 (1 год 2 мес.)
В компании: АБ «Таврика», Киев
Должность: Головний спеціаліст сектору платіжних систем Управління валютних операцій
Функциональные обязанности:
відкриття карткових рахунків в ПТК Is-Card; формування та зберігання юридичних справ за картковими рахунками фізичних осіб в національній та іноземних валютах; видача платіжних карток клієнтам; повернення платіжних карток клієнтам у разі вилучення ПТКС; консультація клієнтів щодо обслуговування платіжних карток; емісія платіжних карток: обмін файлами персоналізації з Процесинговим центром та їх обробка; друк платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом; надсилання ПК та конвертів з ПІН-кодом в установи банку;


C 02.2005 по 11.2007 (2 года 9 мес.)
В компании: Тальнівське відділення Черкаського ГРУ «ПриватБанк», Черкаська обл. м. Тальне
Должность: Спеціаліст по роздрібному обслуговуванню фізичних осіб відділення гр. А.
Функциональные обязанности:
відкриття та обслуговування з/п, пенсійних, соціальних та особистих карт; встановлення кредитних лімітів; оформлення та обслуговування кредитних карт.


Образование
Учебное заведение: Черкаський державний технологічний університет
Дата окончания: 2005-05-01
Факультет: Факультет ITC
Специальность: Економічна кібернетика

Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Володіння ОДБ MebiusBank, АБС Б2 та система емісії платіжних карток Is-Card.

Дополнительная информация
Сведения: Відвідала курси Visa Business School CEMEA «VISA FIRST» та курси вивчення англійської мови. Особисті якості: працьовитість, пунктуальність, чесність, порядність, відповідальність, наполегливість, надійність, цілеспрямованість, енергійність.
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Спорт, (шейпінг, денс - аеробіка, лижі), кіно, музика, книги та подорожі.

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в сбербанке работа в таскомбанк финстаф вакансии сбербанк работа в wog работа otp bank работа в softserves вакансии банков работа universal bank работа в киеве вакансии в банках работа в кредобанк работа в банке работа в socar работа в эльдорадо работа в банке работа новая почта работа банк вакансии работа в ощадбанке работа в приватбанке фінстафф работа в сильпо архив вакансий работа в райффайзен банк аваль pzu украина работа для страховщиков начальник отделения работа альфа банк киев работа в финансах работа в пзу украина фінстаф работа в укрэксимбанке вакансии банков отп банк универсал банк работа работа в рошен начальник отделения киев работа в банках киева страховой агент работа в страховой компании банковские вакансии вакансии в финансах работа для финансистов работа в эпицентр резюме руководителей работа в comfy вакансии банков украины работа в новой линии резюме финансиста otp bank работа в страховании онлайн кредит на банковскую карту работа банк кредитный эксперт работа в укрсиббанке пиреус банк работа для банкиров
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!