Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 27166
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Платіжні картки
Резюме № 27166
Опубліковано: 01.08.2012 р.
Рубрика: Платіжні картки

Начальник отдела сопровождения операций по карточным счетам / начальник отдела платежных карт

Стартова зарплата: 12000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 03.11.1981 г. (42 роки )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, дітей немає
Досвід роботи
C 08.2011 по теперішній час (12 років 10 міс.)
В компанії: АТ «Єврогазбанк», Київ
Посада: В.о. керівника Відділу операцій за платіжними картками Управління платіжних карт
Функціональні обов'язки:
Обов`язки:керівництво діяльністю Відділом,забезпечення повсякденного контролю за його діяльністю; розробка облікової політики діяльності відділу; контроль за правильним відображенням операцій з використанням ПК в операційному дні Банку; супроводження зарплатних проектів підприємств (перевірка файлів та відомостей, контроль за сплатою РКО по зарплатному проекту та зарахування коштів на рахунки фізичних осіб в модулі емісії BczCard+); проведення клірингових розрахунків з розрахунковими банками; перевірка відповідності залишків на клієнтських рахунках в операційному дні банку з даними балансів клієнтських рахунків в модулі емісії; перевірка достовірності розрахункової інформації за платіжними картками, що надходить від платіжних систем та Процесингового центру; перевірка оборотів та залишків за кореспондентськими рахунками в балансі Банку з виписками банків – кореспондентів; відображення операцій, здійснених з використанням платіжних карток у вигляді бухгалтерських проводок в АБС Б2 (на підставі розрахункової інформації, що надійшла від Процесингового центру та платіжних систем); контроль та ведення правильного та своєчасного документообігу внутрішніх документів Відділу; нараховування процентів за залишками на картрахунках, використаними овердрафтами; формування звітів по операціям з платіжними картками в модулі емісії BczCard+; обробка заявок від відділень щодо операцій з платіжними картками; проведення регламентних робіт в модулі емісії платіжних карток BczCard+: формування та відправка файлів Refresh; обробка реверсів згідно файлу Extract; врегулювання залишків на рахунках в BczCard+ згідно звіту V 41; здійснення обліку операцій по картковим рахункам клієнтів – фізичних та юридичних осіб згідно звіту V41; формування звітів D300D (Збільшення-зменшення заборгованості за кредитними рахунками за період) в системі BczCard+ для відображення в АБС Б2 за рахунками 2605*, 2625*, 2627*, 2628*, 9129* та в модулі емісії BczCard+ за рахунками 2605*, 2625*, 2627*, 2628* отриманих та погашених кредитів у формі овердрафт по платіжним карткам згідно договорів клієнтів; виконання необхідних налаштувань в модулі емісії при введенні в дію нових карткових продуктів (відкриття типових договорів, введення тарифних груп в модулі емітенту тощо) за існуючими стандартними процедурами.


C 09.2010 по 07.2011 (10 міс.)
В компанії: АТ "БМ Банк", Київ
Посада: Керівник Відділу супроводу операцій за картковими рахунками Управління обліку банківських операцій та міжнародних розрахунків
Функціональні обов'язки:
Керівництво діяльністю Відділом, забезпечення повсякденного контролю за його діяльністю; Контроль за правильним відображенням операцій з використанням ПК в операційному дні Банку; Контроль ведення позабалансового обліку бланків платіжних карток та ПІН- конвертів; Контроль організації та ведення обліку операцій за платіжними картками; Перевірка відповідності залишків на клієнтських рахунках в операційному дні Банку (АБС Б2) з даними балансів клієнтських рахунків в системі емісії (Is-Card). Контроль оборотів та залишків на кореспондентських рахунках в операційному дні Банку (АБС Б2) з виписками банків – кореспондентів; Контроль за правильним та своєчасним нарахування процентів за залишками на картрахунках, використаними кредитними лініями та овердрафтами; Контроль встановлення курсів іноземних валют в системі емісії (Is-Card) при відкритті операційного дня; Перевірка достовірності розрахункової інформації за платіжними картками, що надходить від платіжних систем та Процесингового центру; Контроль проведення розрахунків із розрахунковими банками та платіжними системами за операціями з платіжними картками Банку та операціями, проведеними в еквайринговій мережі Банку в рамках членства Банку в міжнародних платіжних системах; Контроль відображення операцій, здійснених з використанням платіжних карток, у вигляді бухгалтерських проводок в операційному дні банку (АБС Б2) (на підставі розрахункової інформації, що надійшла від Процесингового центру та платіжних систем); відображення операцій еквайрингу (торговий еквайринг, операції в банкоматах Банку) в операційному дні Банку (АБС Б2); Контроль відображення операцій з поповнення/списання коштів з карткових рахунків в системі емісії (Is-Card) та АБС Б2; Контроль функціонування карткових продуктів з дотриманням чинного законодавства, а також положень, регламентів та тарифів Банку; Перевірка та оброблення вхідних файлів пакетного поповнення карткових рахунків та формування файлів зарахувань для Процесингового центру; Забезпечення виконання завдань керівництва Банку у встановлені строки; Розробка і затвердження Актів внутрішнього регулювання діяльності Банку, що стосуються діяльності Відділу; Контроль своєчасної передачі на зберігання до архіву Банку документів Відділу згідно Актів внутрішнього регулювання діяльності Банку.


C 08.2009 по 08.2010 (1 рік )
В компанії: АТ «БАНК «ТАВРИКА», Київ
Посада: Начальник відділу супроводження операцій за платіжними картками Управління карткового бізнесу
Функціональні обов'язки:
організація роботи відділу; супроводження операцій в ПТК Is-Card за платіжними картками: зарахування коштів на карткові рахунки; списання коштів з карткових рахунків; списання комісій з карткових рахунків згідно тарифів; супроводження операцій в ОДБ MebiusBank за платіжними картками: формування касових документів для зарахування та видачі готівкових коштів по карткових рахунках; списання комісій за поповнення та видачу коштів по карткових рахунках; списання комісій за відкриття карткових рахунків та видачу платіжних карт; списання комісій за обслуговування платіжних карт; нарахування відсотків по залишках на карткових рахунках; супроводження зарплатних проектів підприємств (перевірка файлів та відомостей, контроль за сплатою РКО по зарплатному проекту та зарахування коштів на рахунки фізичних осіб в ПТК Is-Card); відображення операцій по карткових рахунках ОДБ MebiusBank після закриття операційної дати в ПТК Is-Card та зведення балансу; обробка файлів-звітів платіжної системи та Процесингового центру (Visanet settlement service; Report for banks VSS net position; Report for clearing member; VISA Shipment report; Detailed Report on Clearing Transactions, Report By RAW data file, Звіт по транзакціях приватних та корпоративних клієнтів); відображення виданих коштів і поповнення карткових рахунків через POS-термінали та ПТКС в ОДБ MebiusBank; проведення розрахунків через РКР з Банком-спонсором; відображення надлишків по ПТКС в ОДБ MebiusBank та зарахування на карткові рахунки клієнтів після проведення розслідування; відображення в ОДБ MebiusBank виникнення рекламацій (Chargeback); обслуговування клієнтів: відкриття карткових рахунків в ПТК Is-Card; формування та зберігання юридичних справ за картковими рахунками фізичних осіб в національній та іноземних валютах; видача платіжних карток клієнтам; повернення платіжних карток клієнтам у разі вилучення ПТКС; консультація клієнтів щодо обслуговування платіжних карток; емісія платіжних карток: обмін файлами персоналізації з Процесинговим центром та їх обробка; друк платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом; надсилання ПК та конвертів з ПІН-кодом в установи банку; впровадження зарплатних проектів: укладання договорів з юридичними особами про надання послуг щодо зарахування заробітної плати на карткові рахунки; узгодження індивідуальних тарифів; ведення документообігу з юридичними особами – підприємствами на яких реалізовано зарплатні проекти; організація видачі платіжних карток працівникам на території підприємства; розробка внутрішніх нормативних документів, рекомендацій, інструкцій, пам’яток; участь в розробці нових карткових продуктів, тарифів та лімітів по операціям за платіжними картками; розробка планових показників для відділень та контроль за їх виконанням;


C 03.2009 по 07.2009 (4 міс.)
В компанії: АБ «Таврика», Київ
Посада: Начальник сектору емісії моніторингу операцій за платіжними картками Управління карткового бізнесу
Функціональні обов'язки:
супроводження операцій в ПТК Is-Card за платіжними картками: зарахування коштів на карткові рахунки; списання коштів з карткових рахунків; списання комісій з карткових рахунків згідно тарифів; cупроводження операцій в ОДБ MebiusBank за платіжними картками: формування касових документів для зарахування та видачі готівкових коштів по карткових рахунках; списання комісій за поповнення та видачу коштів по карткових рахунках; списання комісій за відкриття карткових рахунків та видачу платіжних карт; списання комісій за обслуговування платіжних карт; нарахування відсотків по залишках на карткових рахунках; супроводження зарплатних проектів підприємств (перевірка файлів та відомостей, контроль за сплатою РКО по зарплатному проекту та зарахування коштів на рахунки фізичних осіб в ПТК Is-Card); відображення операцій по карткових рахунках ОДБ MebiusBank після закриття операційної дати в ПТК Is-Card та зведення балансу; обробка файлів-звітів платіжної системи та Процесингового центру (Visanet settlement service; Report for banks VSS net position; Report for clearing member; VISA Shipment report; Detailed Report on Clearing Transactions, Report By RAW data file, Звіт по транзакціях приватних та корпоративних клієнтів); відображення виданих коштів і поповнення карткових рахунків через POS-термінали та ПТКС в ОДБ MebiusBank; проведення розрахунків через РКР з Банком-спонсором; відображення надлишків по ПТКС в ОДБ MebiusBank та зарахування на карткові рахунки клієнтів після проведення розслідування; відображення в ОДБ MebiusBank виникнення рекламацій (Chargeback); обслуговування клієнтів: відкриття карткових рахунків в ПТК Is-Card; формування та зберігання юридичних справ за картковими рахунками фізичних осіб в національній та іноземних валютах; видача платіжних карток клієнтам; повернення платіжних карток клієнтам у разі вилучення ПТКС; консультація клієнтів щодо обслуговування платіжних карток; емісія платіжних карток: обмін файлами персоналізації з Процесинговим центром та їх обробка; друк платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом; надсилання ПК та конвертів з ПІН-кодом в установи банку; впровадження зарплатних проектів: укладання договорів з юридичними особами про надання послуг щодо зарахування заробітної плати на карткові рахунки; узгодження індивідуальних тарифів; ведення документообігу з юридичними особами – підприємствами на яких реалізовано зарплатні проекти; організація видачі платіжних карток працівникам на території підприємства; розробка внутрішніх нормативних документів, рекомендацій, інструкцій, пам’яток; участь в розробці нових карткових продуктів, тарифів та лімітів по операціям за платіжними картками; розробка планових показників для відділень та контроль за їх виконанням;


C 01.2008 по 03.2009 (1 рік 2 міс.)
В компанії: АБ «Таврика», Київ
Посада: Головний спеціаліст сектору платіжних систем Управління валютних операцій
Функціональні обов'язки:
відкриття карткових рахунків в ПТК Is-Card; формування та зберігання юридичних справ за картковими рахунками фізичних осіб в національній та іноземних валютах; видача платіжних карток клієнтам; повернення платіжних карток клієнтам у разі вилучення ПТКС; консультація клієнтів щодо обслуговування платіжних карток; емісія платіжних карток: обмін файлами персоналізації з Процесинговим центром та їх обробка; друк платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом; надсилання ПК та конвертів з ПІН-кодом в установи банку;


C 02.2005 по 11.2007 (2 роки 9 міс.)
В компанії: Тальнівське відділення Черкаського ГРУ «ПриватБанк», Черкаська обл. м. Тальне
Посада: Спеціаліст по роздрібному обслуговуванню фізичних осіб відділення гр. А.
Функціональні обов'язки:
відкриття та обслуговування з/п, пенсійних, соціальних та особистих карт; встановлення кредитних лімітів; оформлення та обслуговування кредитних карт.


Освіта
Навчальний заклад: Черкаський державний технологічний університет
Дата закінчення: 2005-05-01
Факультет: Факультет ITC
Спеціальність: Економічна кібернетика

Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: Володіння ОДБ MebiusBank, АБС Б2 та система емісії платіжних карток Is-Card.

Додаткова інформація
Відомості: Відвідала курси Visa Business School CEMEA «VISA FIRST» та курси вивчення англійської мови. Особисті якості: працьовитість, пунктуальність, чесність, порядність, відповідальність, наполегливість, надійність, цілеспрямованість, енергійність.
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо): Спорт, (шейпінг, денс - аеробіка, лижі), кіно, музика, книги та подорожі.

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
черновцы нові мфо україна одесса миргород шостка аналитик павлоград тернополь измаил изюм бердичев кредит під 0 львов экономист каменское мукачево нові мфо касир бровары умань сумы северодонецк каменец-подольский луцк хмельницкий рейтинг кредитов киев юрисконсульт мфо україна всі мфо все мфо александрия невідомі мфо україни днепр кредит без довідки про доходи винница херсон кассир ивано-франковск кривой рог гроші в борг терміново деньги в долг славянск юрист кредит онлайн на карту без отказа срочно краматорск энергодар полтава бердянск борисполь мелитополь николаев харьков бухгалтер маловідомі мфо україни белая церковь операционист прилуки мариуполь смела запорожье бахмут никополь житомир кредит без справки о доходах кременчуг черкассы ужгород ровно кредит онлайн на карту кропивницкий чернигов яготин
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
кредитный лимит спортбанк отзывы спортбанк невідомі мфо кредит наличными без справки о доходах кредит наличными киев альфа банк займ на карту с автоматическим одобрением микрозайм без отказа всі мфо україни кредит готівкою київ банковские вакансии вакансии банков украины кредит готівкою без довідки про доходи вакансии в банках Нові МФО України спортбанк работа в банке киев позика на картку з автоматичним схваленням карта спортбанк альфа банк киев работа в страховании база мфо украины архив вакансий кредит під 0 відсотків гроші в борг мфо без лицензии все мфо украины список rss вакансии в финансах деньги в долг срочно кредит онлайн на карту без отказа точки выдачи спортбанк маловідомі мфо Новые МФО Украины работа в финансах кредит онлайн на картку без відмови терміново вакансии банков кредит спортбанк кредит под 0 процентов мфо, которые дают всем малоизвестные мфо работа в банке неизвестные мфо рейтинг кредитов онлайн
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты