Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 5082
> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Разное
Резюме № 5082
Опубликовано: 03.09.2009 г.
Рубрика: Разное

Ведущий экономист

Стартовый оклад: 4000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Район проживания: Деснянский
Образование: высшее
Дата рождения: 01.08.1985 г. (36 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 10.2008 по 03.2009 (5 мес.)
В компании: АБ ”Клірінговий Дім”, Киев
Должность: Провідний економіст відділу розвитку та впровадження банківських продуктів, Управління розвитку, методології і реклами банківських продуктів
Функциональные обязанности:
Дослідження ринку банківських послуг у розрізі : конкуренти, продуктовий ряд, тарифна політика, процентна політика (процентні ставки за депозитами та кредитами), технологічні процеси, що супроводжують продаж банківських послуг; забезпечення підтримання на конкурентному рівні процентних ставок по депозитним, кредитним операціям та тарифів на послуги, що надаються фізичним та юридичним особам; винесення на відповідні Комітети Банку (Кредитний, Тарифний) пропозицій щодо оптимізації та актуалізації процентної та тарифної політики Банку з урахуванням регіональних особливостей; координація взаємодії між Головним офісом Банку та філією/відділеннями Банку в процесі реалізації процентної та тарифної політики; організація просування на ринок існуючих банківських продуктів по всій мережі Банку; розробка та впровадження заходів, на підставі звітності філії/відділень Банку щодо результативності окремих напрямків продажу банківських послуг, по активізації продажу банківських продуктів по системі Банку та підвищення їх дохідності; розробка умов проведення та організація впровадження різноманітних Акцій для залучення на обслуговування нових клієнтів Банку та заохочення (збільшення лояльності) зі сторони існуючих клієнтів; постановка задач та надання пропозицій Відділу маркетингу та реклами щодо рекламної підтримки просування на ринок банківських продуктів; забезпечення надання всіма структурними підрозділами Банку (Головним офісом, філією, відділеннями) повного спектру банківських послуг та контролю якості обслуговування клієнтів; •організація співпраці та координація дотримання договірних відносин з сторонніми установами та організаціями в процесі реалізації спільних проектів, програм (страхові компанії, Пенсійний фонд України, оператори комунальних та інших послуг, тощо); визначення перспективних для впровадження в Банку нових продуктів та організація роботи щодо їх розвитку; організація розробки концептуальної моделі продукту та приймання участі в поетапній розробці продукту спільно з Відділом методології банківських операцій; забезпечення впровадження нових банківських продуктів на ринок по всій мережі Банку; розробка та впровадження послуг, які сприятимуть більш якісному обслуговуванню клієнтів, взаємодія зі структурними підрозділами Банку по впровадженню таких послуг; розробка, при взаємодії з іншими структурними підрозділами, технічних завдань розробникам програмних забезпечень по автоматизації продажу та супроводження банківських продуктів; взаємодія зі сторонніми організаціями по впровадженню банківських продуктів та по вдосконаленню якості обслуговування клієнтів Банку; координація роботи з українськими банками і організаціями з питань, що виникають в процесі реалізації завдань та функцій Відділу; розробка та впровадження нових проектів роботи з клієнтами Банку; організація проектів вдосконалення та забезпечення якісного технологічного обслуговування програмних комплексів; винесення пропозицій на купівлю або розробку нових програмних комплексів; забезпечення постійного моніторингу та оперативне надання інформації для оновлення та актуалізації інформації, розміщеної на внутрішньому сервері Банку в межах питань, що входять до компетенції Відділу; забезпечення постійного моніторингу інформації розміщеної на корпоративному сайті Банку щодо висвітлення умов надання банківських послуг та підготовка пропозицій щодо інформативної його актуалізації.


C 09.2006 по 09.2007 (1 год )
В компании: ВАТ «Універсальний Банк Розвитку та Партнерства», Киев
Должность: Менеджер по роботі з vip – клієнтами відділу продажу та супроводження банківських платіжних карток Управління роздрібного бізнесу
Функциональные обязанности:
Розробка карткових програм для v.i.p. клієнтів банку; cтворення загальної бази та відокремлення сегменту v.i.p.- клієнтів Банку; аналіз та ведення клієнтської бази даних по кожному клієнту, формування історії по кожному клієнту (контактні телефони, адреса, e-mail, та інше); забезпечення якісного обслуговування клієнтів: листування та інформування клієнтів щодо впровадження нових послуг та надання консультацій щодо користування платіжними картками (sms - банкінг, e-mail- банкінг, спілкування по телефон та інш.); щоденний контроль та перегляд звітів з моніторингу, та реагування на нештатні ситуації по операціях v.i.p.- клієнтів; формування щомісячних виписок за картрахунками v.i.p.-клієнтів, та розсилка по e-mail; контроль за строками дії карток, лімітами та статусами, завчасний перевипуск у разі закінчення строку дії. Координація роботи контакт центру цілодобової підтримки клієнтів – держателів платіжних карток; постійний моніторинг та ведення бази v.i.p.- клієнтів. Налогодження зворотнього зв’язку vip – клієнтами (інформування щодо впровадження нових послуг, вивчення потреб, анкетування). Розробка карткових програм для v.i.p. клієнтів банку.


C 04.2006 по 09.2006 (5 мес.)
В компании: ВАТ «Універсальний Банк Розвитку та Партнерства», Киев
Должность: Економіст сектору методології та просування карткових продуктів, відділу розвитку карткових продуктів Управління платіжних систем
Функциональные обязанности:
Розробка карткових програм для зарплатних проектів; ведення зарплатних проектів; консультація співробітників підприємств щодо оформлення пакетів документів на відкриття картрахунків та обслуговування платіжних карток; формування та ведення обліку клієнтських справ по зарплатним проектам; оформлення касових документів по операціях виплати касових авансів за платіжними картками на ПОС-терміналі банку; видача платіжних карток та ПІН-конвертів працівникам підприємств; відкриття, закриття карткових рахунків та проведення наступних операції за картковими рахунками фізичних та юридичних осіб резидентів в національній та іноземній валюті в модулі-емісії та ОДБ: поповнення карткових рахунків; відображення операцій з нарахування комісій за операціями з використанням платіжних карток; проводки по кореспондентських рахунках згідно виписок розрахункового банку за операціями з платіжними картками; здійснення on-line моніторингу карткових операцій; здійснення off-line моніторингу ризикових операцій з картками, виявлення та аналіз сумнівних операцій згідно встановленим критеріям; здійснення зміни статусу карток (постановка до стоп-списків, блокування), зміна лімітів обслуговування, зняття подвійних блокувань; здійснення консультаційної підтримки клієнтів щодо правил розрахунків за допомогою платіжних карток, безпеки проведення операцій з картками; надання інформації клієнтам стосовно залишків коштів на карткових рахунках, надання допомоги при виникненні нестандартних ситуацій при розрахунках платіжними картками; робота з юридичними особами власників БПК, відкриття та ведення рахунків (2605).


C 04.2005 по 04.2006 (1 год )
В компании: ВАТ «Універсальний Банк Розвитку та Партнерства», Киев
Должность: Економіст сектору супроводження операцій з платіжними картками, відділу розвитку платіжних карток Управління платіжних систем
Функциональные обязанности:
Продаж карткових продуктів банку; надання консультацій клієнтам-держателям платіжних карток щодо існуючих банківських продуктів; надання клієнтам виписок по картрахункам; консультаційне обслуговування клієнтів щодо оформлення документів на відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки; формування та ведення обліку клієнтських справ.


Образование
Учебное заведение: Киевский Национальный Экономический Университет им. В.Гетьмана
Дата окончания: 2006-06-01
Факультет: Финансово-экономический
Специальность: Финансы

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Разговорный
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: Комп‘ютерна техніка (впевнений користувач windows-2000,xp, word, excel) та інше організаційно-технічне обладнання (рівень користувача); Банківські програми: base24, prm, Модуль емісії bczcard, ОДБ (srbank).

Дополнительная информация
Сведения: Ділові якості: Наполегливість, активність, ініціативність, самостійність, чіткість виконання завдань, відповідальність, творчий підхід до справи. Моральні якості: Порядність, принциповість, справедливість, доброзичливість, чесність, здатність сприймати критику. Специфічні якості та риси: Дипломатичність, комунікабельність, вміння відстоювати власну точку зору, аналітичність, здатність до виваженого ризику, емоційна стійкість. Загальні знання: Основи ринкової економіки; Основи менеджменту і маркетингу; Основи банківської справи, основи бухгалтерського обліку.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
бровары ужгород харьков северодонецк павлоград киев ивано-франковск маркетолог мукачево славянск изюм никополь кривой рог мариуполь александрия шостка касир мелитополь херсон ровно белая церковь николаев юрисконсульт хмельницкий кредит онлайн на карту без отказа срочно деньги в долг луцк энергодар кременчуг бердянск черкассы черновцы борисполь чернигов житомир супервайзер днепр каменское миргород операционист сумы полтава бахмут смела умань краматорск все мфо измаил бухгалтер экономист кредит без справки о доходах винница львов андеррайтер кропивницкий каменец-подольский прилуки яготин тернополь кассир аналитик бердичев запорожье одесса юрист
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в таскомбанк рейтинг кредитов онлайн маловідомі мфо кредитный лимит спортбанк отзывы спортбанк все мфо украины резюме финансиста мфо без лицензии работа в страховании работа в ощадбанке работа в кредобанк работа в банке малоизвестные мфо резюме руководителей кредит готівкою без довідки про доходи неизвестные мфо работа в страховой компании кредит под 0 процентов работа в банке киев деньги в долг срочно работа в райффайзен банк работа в укрэксимбанке кредит наличными без справки о доходах займ на карту с автоматическим одобрением вакансии в банках вакансии банков украины работа в приватбанке альфа банк альфа банк киев архив вакансий кредит спортбанк Новые МФО Украины кредит онлайн на карту без отказа спортбанк карта спортбанк универсал банк работа работа в финансах вакансии в финансах микрозайм без отказа вакансии банков всі мфо україни мфо, которые дают всем работа universal bank банковские вакансии точки выдачи спортбанк работа отп банк база мфо украины работа в укрсиббанке
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты