Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 52228
> >
Город : Днепр
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Юридическая служба
Резюме № 52228
Опубликовано: 24.09.2021 г.
Рубрика: Юридическая служба

Начальник юридической службы / отдела

Стартовый оклад: 42000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Днепр
Образование: высшее
Дата рождения: 16.10.1975 г. (45 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 02.2016 по настоящее время (5 лет 7 мес.)
В компании: Комерційний Банк, Днепр
Должность: Начальник юридичного відділу філії - Дніпропетровське обласне управління
Функциональные обязанности:
Здійснення загального керівництва діяльністю юридичного відділу; участь в роботі кредитного комітету філії Банку з розгляду питань, в межах повноважень, визначених уповноваженими колегіальними органами центрального апарату Банку, та згідно з вимогами внутрішніх нормативних документів Банку ; забезпечення комплексного правового обслуговування банківської та фінансовогосподарської діяльності філії та підпорядкованих відділень банку, захист їх майнових та інших інтересів, що охороняються законом; здійснення правової експертизи та надання висновків щодо проектів угод, контрактів та договорів зі здійснення активних банківських операцій, а також проектів договорів з фінансовогосподарської діяльності філії та підпорядкованих відділень банку (включаючи договори оренди приміщень). ведення претензійнопозовної роботи та супроводження виконавчого провадження з питань, не пов’язаних зі стягненням заборгованості та банкрутством, в межах, передбачених внутрішніми нормативними документами Банку; здійснення аналізу законодавства України, внутрішніх нормативних документів філії і узагальнення практики їх застосування в діяльності філії та підпорядкованих відділень банку, надання пропозицій та методичних рекомендацій по їх застосуванню, підготовка пропозицій щодо внесення до внутрішніх нормативних документів філії змін і доповнень чи визнання такими, що втратили чинність; надання роз'яснень по застосуванню чинного законодавства України з питань договірної роботи; здійснення правової експертизи та надання висновків щодо проектів угод, контрактів та договорів зі здійснення активних банківських операцій, а також проектів договорів з фінансовогосподарської діяльності філії та підпорядкованих відділень банку (включаючи договори оренди приміщень); участь у розгляді та аналізі матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій у філії та підпорядкованих відділень банку та матеріалів, що надійшли від правоохоронних та контролюючих органів, що характеризують стан дотримання законодавства в філії та підпорядкованих відділень банку; надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень; участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних документів філії, проектів договорів (додаткових договорів, контрактів) та надання письмових висновків чи зауважень до них; забезпечення правильності застосування чинного законодавства України в філії та підпорядкованих відділень банку, участь у підготовці проектів організаційно – розпорядчих документів філії, проектів договорів (контрактів), перевірка їх на відповідність законодавству та надання письмових висновків чи зауважень; забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що стосуються прав та законних інтересів працівників філії та підпорядкованих відділень банку; надання оцінки проектам договорів (контрактів), отриманих від профільних підрозділів філії та підпорядкованих відділень банку; підготовка висновків щодо можливості відчуження майна Банку, що перейшло у власність Банку внаслідок реалізації прав заставодержателя (іпотекодержателя); розгляд матеріалів з правових питань, які надходять до філії та підпорядкованих відділень банку від фізичних та юридичних осіб, підготовка відповідних пропозицій, висновків; представлення та захист законних інтересів Банку в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, підприємствах, організаціях, судах загальної юрисдикції, органах державної виконавчої служби, під час розгляду правових питань і спорів, не пов’язаних зі стягненням заборгованості та банкрутством, в межах функцій підрозділу; надання правової оцінки претензіям, що пред’явлені Банку, та позовам, що пред’явлені до Банку в зв’язку з порушенням його прав і охоронюваних законом інтересів, не пов'язаних зі стягненням заборгованості та банкрутством; забезпечення супроводження виконавчого провадження, не пов'язаного зі стягненням проблемної заборгованості; аналіз та узагальнення результати розгляду судових справ, не пов’язаних зі стягненням заборгованості та банкрутством; забезпечення вивчення та узагальнення практики застосування банківського законодавства, нормативноправових актів Національного банку України та інших нормативних актів з питань, в межах функцій підрозділу; здійснення підготовки процесуальних документів з питань, не пов’язаних зі стягненням заборгованості та банкрутством; участь у розробці правових позицій філії в судових справах, не пов’язаних зі стягненням заборгованості та банкрутством; участь у робочих групах при проведенні службових розслідувань в філії та підпорядкованих відділень банку в межах функцій відділу; організація та забезпечення правильного застосування законодавства, інших нормативних актів і документів під час проведення філії м та підпорядкованими відділень банку активних банківських операцій; здійснення правової експертизи проектів за активними банківськими операціями філії та підпорядкованих відділень банку, за результатами їх розгляду надає відповідні висновки; надання методичної та консультаційної допомоги з правових питань щодо поліпшення правового забезпечення активних банківських операцій; забезпечення своєчасного оформлення довіреностей, які видаються в порядку передоручення на рівні філії; проведення консультацій співробітників філії Банку з питань кредитування, застави (іпотеки), депозитних операцій та операцій з відкриття рахунків фізичними та юридичними особами; аналіз матеріалів (запитів), що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів на їх відповідність вимогам ЗУ “Про банки та банківську діяльність".


C 03.2014 по 07.2015 (1 год 4 мес.)
В компании: АТ "Райффайзен Банк Аваль", Днепр
Должность: Головний експерт зі стягнення
Функциональные обязанности:
Вирішення різноманітних питань правового супроводження діяльності Банку, зокрема: робота з повернення проблемної заборгованості позичальників юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та пов'язаних з ними фізичних осіб, що включає в себе стадії досудового врегулювання, судового (в т.ч. банкрутство) та виконавчого провадження.


C 08.2013 по 01.2014 (5 мес.)
В компании: ПАТ КБ , Днепр
Должность: Начальник сектора претензійно-позовної роботи Дніпропетровського регіону Відділу претензійно-позовної роботи регіональної мережі Управління претензійно-позовної роботи по кредитам із забезпеченням Департаменту проблемних активів роздрібного бізнесу
Функциональные обязанности:
Здійснення керівництва сектором, здійснення претензійнопозовної роботи, представлення інтересів банку в судух, в інших установах та організаціях при розгляді питань правового характеру в межах компетенції юридичного відділу.Аналіз та оброблення правової інформації, що стосується банківської діяльності, організація та забезпечення правильного застосування актів законодавства України, нормативноправових актів Національного банку України та Банку, контроль за діялністю сектора претензійно позовної роботи, проведення заходів спрямованих на погашення кредитної заборгованості позичальників.


C 09.2006 по 07.2013 (6 лет 10 мес.)
В компании: АТ «Ерсте Банк», Днепр
Должность: Начальник відділу правового забезпечення
Функциональные обязанности:
Аналіз та оброблення правової інформації, що стосується банківської діяльності, організація та забезпечення правильного застосування актів законодавства України, нормативноправових актів Національного банку України та Банку;вивчення матеріалів потенційних позичальників (аналіз статутних та реєстраційних документів юридичних осіб на їх відповідність чинному законодавству України, перевірка компетенції та повноважень виконавчого органу юридичних осіб на укладання господарських договорів, перевірка компетенції та повноважень учасників (акціонерів) юридичних осіб при проведенні загальних зборів та прийнятих рішень, проведення ідентифікації учасників (акціонерів) юридичних осіб, аналіз реєстраційних документів фізичних осібпідприємців на їх відповідність чинному законодавству України, проведення ідентифікації фізичних осібпідприємців) та підготовка висновків за вказаними матеріалами на розгляд Кредитного комітету;контроль за укладанням договорів на предмет їх відповідності типовим формам та чинному законодавству;правове супроводження відносин пов’язаних з забезпеченням договірних зобов’язань при укладанні договорів застави (іпотеки), поруки, що включає в себе: аналіз правовстановлювальних документів на об’єкти нерухомості (в т.ч. земельні ділянки) стосовно їх відповідності чинному законодавству, зокрема Тимчасовому положенню про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, ЗУ “Про іпотеку”, ЗУ “Про оренду землі”, Сімейному кодексу України, Цивільному кодексу України, Земельному кодексу України та іншим нормативноправовим актам та підтвердження правомірності іпотеки);аналіз правовстановлювальних документів на рухоме майно стосовно їх відповідності чинному законодавству, зокрема Цивільному кодексу України, Сімейному кодексу України та іншим нормативноправовим актам та підтвердження правомірності застави.правове супроводження відносин пов’язаних з забезпеченням договірних зобов’язань при укладанні кредитних договорів, що включає в себе:перевірку повноважень підписантів кредитних договорів, їх дієздатність та правоздатність, відповідність кредитних договорів типовим формам затверджених Банком та умовам протоколу кредитного комітету;відповідність протоколу кредитного комітету Кредитній політиці Банку.робота з державним реєстром обтяжень рухомого майна, що включає в себе: проведення реєстрації відомостей про виникнення, зміну, припинення обтяжень в державному реєстрі обтяжень рухомого майна; отримання витягів з державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність обтяжень рухомого майна.захист прав та інтересів банку в господарських судах та судах загальної юрисдикції, а також правоохоронних, контролюючих та інших державних та недержавних підприємствах, установах, організаціях, що включає в себе:підготовка позовних заяв (апеляційних скарг), супроводження судового процессу (направлення судових повісток, як шляхом поштового переказу так безпосереднього вручення відповідачу, участь в судовому засіданні, отримання судових рішень та виконавчих документів (виконавчих листів, судових наказів, наказів господарських судів, відвідини адресних столів з метою отримання справок про місцезнаходження відповідачів)), підготовка відзивів на апеляційні та касаційні скарги та безпосередня участь в судових засіданнях, підготовка та отримання виконавчих написів в нотаріальних органах.робота з повернення проблемної заборгованості, представлення інтересів банку в державній виконавчій службі з питань виконання судових рішень, що включає в себе:підготовка заяв про відкриття виконавчого провадження по примусовому виконанню рішень (судових наказів) судів, отримання та направлення постанов про відкриття виконавчого провадження по примусовому виконанню рішень (судових наказів) судів, отримання та направлення постанов про накладення арешту на заборону відчудження рухомого та нерухомого майна винесених в процесі виконавчого провадження, запитів до БТІ, МРЕВ про наявність рухомого та нерухомого майна, супроводження державного виконавця при здійсненні ним виконавчих дій по примусовому виконанню рішень (судових наказів) судів, співбесіди з боржниками стосовно поступового погашення заборгованості; проведення реєстрації (взяття на облік) відділення Банку (в т.ч. зняття з обліку) в ДПІ, НБУ;опрацювання поточного законодавства з питань законодавчого регулювання діяльності банків та їх структурних підрозділів, операцій з відкриття рахунків та здійснення готівкових та безготівкових розрахунків та інших операцій фізичними та юридичними особами, регулювання кредитних та депозитних операцій фізичних осіб тощо;проведення консультацій співробітників Банку з питань кредитування, застави (іпотеки), депозитних операцій та операцій з відкриття рахунків фізичними та юридичними особами;аналіз матеріалів (запитів), що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів на їх відповідність вимогам ЗУ “Про банки та банківську діяльність”


C 06.2004 по 09.2006 (2 года 3 мес.)
В компании: ЗАТ “ПроКредит Банк”, Днепр
Должность: Юрисконсульт
Функциональные обязанности:
Аналіз та оброблення правової інформації, що стосується банківської діяльності, організація та забезпечення правильного застосування актів законодавства України, нормативноправових актів Національного банку України та Банку;вивчення матеріалів потенційних позичальників (аналіз статутних та реєстраційних документів юридичних осіб на їх відповідність чинному законодавству України, перевірка компетенції та повноважень виконавчого органу юридичних осіб на укладання господарських договорів, перевірка компетенції та повноважень учасників (акціонерів) юридичних осіб при проведенні загальних зборів та прийнятих рішень, проведення ідентифікації учасників (акціонерів) юридичних осіб, аналіз реєстраційних документів фізичних осібпідприємців на їх відповідність чинному законодавству України, проведення ідентифікації фізичних осібпідприємців) та підготовка висновків за вказаними матеріалами на розгляд Кредитного комітету;контроль за укладанням договорів на предмет їх відповідності типовим формам та чинному законодавству;правове супроводження відносин пов’язаних з забезпеченням договірних зобов’язань при укладанні договорів застави (іпотеки), поруки, що включає в себе: аналіз правовстановлювальних документів на об’єкти нерухомості (в т.ч. земельні ділянки) стосовно їх відповідності чинному законодавству, зокрема Тимчасовому положенню про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, ЗУ “Про іпотеку”, ЗУ “Про оренду землі”, Сімейному кодексу України, Цивільному кодексу України, Земельному кодексу України та іншим нормативноправовим актам та підтвердження правомірності іпотеки);аналіз правовстановлювальних документів на рухоме майно стосовно їх відповідності чинному законодавству, зокрема Цивільному кодексу України, Сімейному кодексу України та іншим нормативноправовим актам та підтвердження правомірності застави.правове супроводження відносин пов’язаних з забезпеченням договірних зобов’язань при укладанні кредитних договорів, що включає в себе:перевірку повноважень підписантів кредитних договорів, їх дієздатність та правоздатність, відповідність кредитних договорів типовим формам затверджених Банком та умовам протоколу кредитного комітету;


C 05.2003 по 06.2004 (1 год 1 мес.)
В компании: Комітет комунальної власності Дніпропетровської міської ради, Днепр
Должность: Начальник юридичного відділу комітету комунальної власності Дніпропетровської міської ради
Функциональные обязанности:
Підготовка позовних заяв (апеляційних скарг), супроводження судового процессу (направлення судових повісток, як шляхом поштового переказу так безпосереднього вручення відповідачу, участь в судовому засіданні, отримання судових рішень та виконавчих документів (виконавчих листів, судових наказів, наказів господарських судів, відвідини адресних столів з метою отримання справок про місцезнаходження відповідачів)), підготовка відзивів на апеляційні та касаційні скарги та безпосередня участь в судових засіданнях, підготовка та отримання виконавчих написів в нотаріальних органах, захист прав та інтересів товариства в господарських судах та судах загальної юрисдикції, а також правоохоронних, контролюючих та інших державних та недержавних підприємствах, установах, організаціях, аналіз господарських договорів.


C 10.2002 по 02.2003 (4 мес.)
В компании: ТОВ “Молбекс”, Днепр
Должность: Юрисконсульт
Функциональные обязанности:
Підготовка позовних заяв (апеляційних скарг), супроводження судового процессу (направлення судових повісток, як шляхом поштового переказу так безпосереднього вручення відповідачу, участь в судовому засіданні, отримання судових рішень та виконавчих документів (виконавчих листів, судових наказів, наказів господарських судів, відвідини адресних столів з метою отримання справок про місцезнаходження відповідачів)), підготовка відзивів на апеляційні та касаційні скарги та безпосередня участь в судових засіданнях, підготовка та отримання виконавчих написів в нотаріальних органах, захист прав та інтересів товариства в господарських судах та судах загальної юрисдикції, а також правоохоронних, контролюючих та інших державних та недержавних підприємствах, установах, організаціях, аналіз господарських договорів.


C 02.2000 по 10.2002 (2 года 8 мес.)
В компании: ТОВ СП “Джерело”, Днепр
Должность: Юрисконсульт
Функциональные обязанности:
Підготовка позовних заяв (апеляційних скарг), супроводження судового процессу (направлення судових повісток, як шляхом поштового переказу так безпосереднього вручення відповідачу, участь в судовому засіданні, отримання судових рішень та виконавчих документів (виконавчих листів, судових наказів, наказів господарських судів, відвідини адресних столів з метою отримання справок про місцезнаходження відповідачів)), підготовка відзивів на апеляційні та касаційні скарги та безпосередня участь в судових засіданнях, підготовка та отримання виконавчих написів в нотаріальних органах, захист прав та інтересів товариства в господарських судах та судах загальної юрисдикції, а також правоохоронних, контролюючих та інших державних та недержавних підприємствах, установах, організаціях, аналіз господарських договорів.


Образование
Учебное заведение: Днепропетровский государственный
Дата окончания: 1998-07-01
Факультет: Юридический
Специальность: Юрист

Уровень владения компьютером: пользователь

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
изюм шостка кредит без справки о доходах кредит онлайн на карту без отказа срочно супервайзер касир киев днепр славянск кропивницкий мариуполь каменское бровары чернигов юрист хмельницкий аналитик бахмут белая церковь каменец-подольский кременчуг харьков черкассы винница сумы прилуки юрисконсульт ужгород кривой рог полтава миргород луцк бердичев ровно запорожье маркетолог львов северодонецк житомир бухгалтер экономист тернополь бердянск черновцы краматорск энергодар мелитополь операционист все мфо херсон борисполь мукачево николаев андеррайтер кассир умань павлоград никополь ивано-франковск яготин смела измаил деньги в долг одесса александрия
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
займ на карту с автоматическим одобрением архив вакансий резюме финансиста вакансии банков украины работа в финансах малоизвестные мфо банковские вакансии работа в приватбанке кредит спортбанк работа в кредобанк точки выдачи спортбанк работа в райффайзен банк база мфо украины мфо без лицензии альфа банк киев вакансии банков работа в страховании работа в укрсиббанке работа в банке работа в ощадбанке маловідомі мфо кредитный лимит спортбанк работа в банке киев работа в укрэксимбанке работа в страховой компании работа universal bank резюме руководителей рейтинг кредитов онлайн работа в таскомбанк спортбанк неизвестные мфо мфо, которые дают всем кредит онлайн на карту без отказа микрозайм без отказа всі мфо україни все мфо украины кредит под 0 процентов кредит готівкою без довідки про доходи кредит наличными без справки о доходах работа отп банк вакансии в банках универсал банк работа вакансии в финансах отзывы спортбанк карта спортбанк альфа банк деньги в долг срочно Новые МФО Украины
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты