Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 5903
> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Риск-менеджмент
Резюме № 5903
Опубликовано: 06.06.2012 г.
Рубрика: Риск-менеджмент

Главный экономист / начальник отдела

Стартовый оклад: 3000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Район проживания: Оболонь
Образование: высшее
Дата рождения: 23.08.1981 г. (40 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 05.2008 по настоящее время (13 лет 5 мес.)
В компании: АКБ "Альянс", Киев
Должность: Заместитель начальника отдела активно-пасивных операций
Функциональные обязанности:
Організація та контроль за виконанням функціональних обов’язків працівниками відділу. Контроль за належним зберіганням відповідної документації (договорів, листів тощо). Контроль дотримання технічного порядку здійснення операцій, що проводяться у відділі. Контроль та забезпечення дотримання трудової та виконавчої дисципліни. Вжиття заходів по підвищенню кваліфікаційного рівня працівників. Винесення на розгляд керівництва банку пропозицій щодо структури відділу, заохочення працівників, що відзначилися, та накладення стягнень. Моніторинг законодавства, написання методологічних матеріалів. Постановка задач відділу автоматизації. Контроль за дотриманням економічних нормативів, нормативів резервування, лімітів. Фінансовий моніторинг. Дотримання законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проведення ідентифікації клієнтів; Розрахунок та застосування ефективної ставки відсотку для кредитів і депозитів, реальної процентної ставки. Систематизація і аналіз кредитного портфелю, розрахунок резервів під можливі збитки від кредитних операцій, контроль нормативів кредитного ризику, розрахунок і контроль портфельних лімітів кредитного ризику, оцінка якості, структури, концентрації і динаміки кредитного портфелю. Проведення перевірки цільового використання кредитів; Поточне ведення кредитного портфелю; Знання бухгалтерського обліку активно-пасивних операцій. Знання правил оформлення банківських документів, документообігу банку. Знання форм та видів кредитування, надання гарантій та поручительств, залучення депозитів. Робота з питань аналізу та управління ризиками, аналізу фінансового стану позичальників, опрацювання і підготовки пакету документів на отримання кредиту; супровід кредитної справи; оформлення та подальший контроль забезпечення кредитних справ (оцінка застави, визначення можливості та доцільності прийняття застави банком, нотаріальне оформлення забезпечення, моніторинг складу та стану застави, заміна предмету застави, внесення відомостей про заставу до реєстрів нерухомого та рухомого майна, перевірка наявності та ринкової вартості застави); оформлення банківських гарантій; консультації та безпосереднє обслуговування клієнтів). Надання рекомендацій підрозділам банку щодо мінімізації факторів ризику та методичного забезпечення аналізу фінансового стану і платоспроможності позичальників; Проведення моніторингу і аналізу внутрішніх і зовнішніх фінансових ризиків; Вивчення, спільно з іншими підрозділами банку, фінансового, матеріального, морально-ділового стану клієнта при здійсненні активно-пасивних операцій, з метою: виявлення, оцінки та встановлення постійного контролю за ризиками; Знання порядку відкриття та ведення кореспондентських рахунків в національній та іноземній валютах. Ведення операцій на міжбанківському ринку (укладання та оформлення угод, аналіз звітності банків-контрагентів, встановлення лімітів). Відкриття та ведення поточних, депозитних рахунків юридичних/фізичних осіб в національній та іноземній валюті. Супроводження питання, що стосується страхування кредитних ризиків та заставленого майна; Підготовка звітності по ФГВФО; Ведення реєстру ФГВФО; Контролювання та за умови виробничої необхідності підготовка та ведення файлу 747 та 748; Контролювання та за умови виробничої необхідності підготовка та супроводження АРМ заявки. Контроль за складанням та поданням статистичної звітності для НБУ(щоденна, декадна, місячна, квартальна, річний звіт (примітки)), розрахунок економічних показників банку по поточній діяльності. Формування та аналіз внутрішньої звітності.


C 06.2007 по 04.2008 (10 мес.)
В компании: АКБ "Альянс", Киев
Должность: Ведущий экономист сектора анализа и управления рисками
Функциональные обязанности:
Контроль за дотриманням економічних нормативів, нормативів резервування, лімітів. Фінансовий моніторинг. Дотримання законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проведення ідентифікації клієнтів; Розрахунок та застосування ефективної ставки відсотку для кредитів і депозитів, реальної процентної ставки.


C 11.2006 по 05.2007 (6 мес.)
В компании: АКБ "Альянс", Киев
Должность: Старший економист сектора анализа и управления рисками
Функциональные обязанности:
Надання рекомендацій підрозділам банку щодо мінімізації факторів ризику та методичного забезпечення аналізу фінансового стану і платоспроможності позичальників; Проведення моніторингу і аналізу внутрішніх і зовнішніх фінансових ризиків; Контроль за дотриманням економічних нормативів, нормативів резервування, лімітів. Фінансовий моніторинг. Дотримання законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проведення ідентифікації клієнтів; Вивчення, спільно з іншими підрозділами банку, фінансового, матеріального, морально-ділового стану клієнта при здійсненні активно-пасивних операцій, з метою: виявлення, оцінки та встановлення постійного контролю за ризиками; Знання порядку відкриття та ведення кореспондентських рахунків в національній та іноземній валютах. Ведення операцій на міжбанківському ринку (укладання та оформлення угод, аналіз звітності банків-контрагентів, встановлення лімітів). Систематизація і аналіз кредитного портфелю, розрахунок резервів під можливі збитки від кредитних операцій, контроль нормативів кредитного ризику, розрахунок і контроль портфельних лімітів кредитного ризику, оцінка якості, структури, концентрації і динаміки кредитного портфелю. Проведення перевірки цільового використання кредитів; Поточне ведення кредитного портфелю; Знання бухгалтерського обліку активно-пасивних операцій. Знання правил оформлення банківських документів, документообігу банку. Знання форм та видів кредитування, надання гарантій та поручительств, залучення депозитів. Робота з питань аналізу та управління ризиками, аналізу фінансового стану позичальників, опрацювання і підготовки пакету документів на отримання кредиту; супровід кредитної справи; оформлення та подальший контроль забезпечення кредитних справ (оцінка застави, визначення можливості та доцільності прийняття застави банком, нотаріальне оформлення забезпечення, моніторинг складу та стану застави, заміна предмету застави, внесення відомостей про заставу до реєстрів нерухомого та рухомого майна, перевірка наявності та ринкової вартості застави); оформлення банківських гарантій; консультації та безпосереднє обслуговування клієнтів). Відкриття та ведення поточних, депозитних рахунків юридичних/фізичних осіб в національній та іноземній валюті. Супроводження питання, що стосується страхування кредитних ризиків та заставленого майна.


C 09.2004 по 10.2006 (2 года 1 мес.)
В компании: Комерційний банк, Киев
Должность: Економіст відділу аналізу та управління ризиками
Функциональные обязанности:
Надання рекомендацій підрозділам банку щодо мінімізації факторів ризику та методичного забезпечення аналізу фінансового стану і платоспроможності позичальників; Проведення моніторингу і аналізу внутрішніх і зовнішніх фінансових ризиків; Вивчення, спільно з іншими підрозділами банку, фінансового, матеріального, морально-ділового стану клієнта при здійсненні активно-пасивних операцій, з метою: виявлення, оцінки та встановлення постійного контролю за ризиками; Знання порядку відкриття та ведення кореспондентських рахунків в національній та іноземній валютах. Ведення операцій на міжбанківському ринку (укладання та оформлення угод, аналіз звітності банків-контрагентів, встановлення лімітів). Систематизація і аналіз кредитного портфелю, розрахунок резервів під можливі збитки від кредитних операцій, контроль нормативів кредитного ризику, розрахунок і контроль портфельних лімітів кредитного ризику, оцінка якості, структури, концентрації і динаміки кредитного портфелю. Проведення перевірки цільового використання кредитів; Поточне ведення кредитного портфелю; Знання бухгалтерського обліку активно-пасивних операцій. Знання правил оформлення банківських документів, документообігу банку. Знання форм та видів кредитування, надання гарантій та поручительств, залучення депозитів. Робота з питань аналізу та управління ризиками, аналізу фінансового стану позичальників, опрацювання і підготовки пакету документів на отримання кредиту; супровід кредитної справи; оформлення та подальший контроль забезпечення кредитних справ (оцінка застави, визначення можливості та доцільності прийняття застави банком, нотаріальне оформлення забезпечення, моніторинг складу та стану застави, заміна предмету застави, внесення відомостей про заставу до реєстрів нерухомого та рухомого майна, перевірка наявності та ринкової вартості застави); оформлення банківських гарантій; консультації та безпосереднє обслуговування клієнтів). Відкриття та ведення поточних, депозитних рахунків юридичних/фізичних осіб в національній та іноземній валюті. Супроводження питання, що стосується страхування кредитних ризиків та заставленого майна.


C 02.2004 по 08.2004 (6 мес.)
В компании: Комерційний банк, Киев
Должность: Економіст відділу АПО
Функциональные обязанности:
Систематизація і аналіз кредитного портфелю, розрахунок резервів під можливі збитки від кредитних операцій, контроль нормативів кредитного ризику, розрахунок і контроль портфельних лімітів кредитного ризику, оцінка якості, структури, концентрації і динаміки кредитного портфелю. Проведення перевірки цільового використання кредитів; Поточне ведення кредитного портфелю; Знання бухгалтерського обліку активно-пасивних операцій. Знання правил оформлення банківських документів, документообігу банку. Знання форм та видів кредитування, надання гарантій та поручительств, залучення депозитів. Аналізу фінансового стану позичальників, опрацювання і підготовки пакету документів на отримання кредиту; супровід кредитної справи; оформлення та подальший контроль забезпечення кредитних справ (оцінка застави, визначення можливості та доцільності прийняття застави банком, нотаріальне оформлення забезпечення, моніторинг складу та стану застави, заміна предмету застави, внесення відомостей про заставу до реєстрів нерухомого та рухомого майна, перевірка наявності та ринкової вартості застави); оформлення банківських гарантій; консультації та безпосереднє обслуговування клієнтів). Відкриття та ведення поточних, депозитних рахунків юридичних/фізичних осіб в національній та іноземній валюті. Супроводження питання, що стосується страхування кредитних ризиків та заставленого майна.


Образование
Учебное заведение: Киевский Национальный Экономический Университет
Дата окончания: 2003-10-01
Факультет: Экономика Предприятий
Специальность: Экономист

Уровень владения компьютером: эксперт
Компьютерные навыки: ОДБ “mebius”, АРМ НБУ “new stat”, АРМ «kredinfo» , ms word, ms excel

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Вхожу в состав комитета управления активами и пасивами, кредитного та тарифного комитетов АКБ «Альянс».
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
маркетолог харьков кредит без справки о доходах измаил кривой рог одесса черновцы кременчуг бердянск киев мариуполь борисполь юрисконсульт супервайзер славянск деньги в долг тернополь операционист изюм николаев кредит онлайн на карту без отказа срочно бухгалтер ивано-франковск энергодар каменец-подольский яготин умань луцк андеррайтер черкассы полтава белая церковь касир бердичев винница сумы бровары ужгород смела мелитополь бахмут житомир аналитик экономист чернигов хмельницкий шостка миргород никополь павлоград юрист прилуки днепр краматорск все мфо запорожье северодонецк ровно кропивницкий львов мукачево херсон каменское александрия кассир
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
вакансии банков украины работа в страховой компании работа в укрэксимбанке работа в банке работа в райффайзен банк кредит онлайн на карту без отказа кредит наличными без справки о доходах работа в ощадбанке все мфо украины альфа банк кредит под 0 процентов работа в укрсиббанке маловідомі мфо спортбанк мфо, которые дают всем работа в страховании работа в приватбанке работа в банке киев архив вакансий кредит спортбанк вакансии в банках резюме руководителей неизвестные мфо деньги в долг срочно рейтинг кредитов онлайн малоизвестные мфо универсал банк работа мфо без лицензии всі мфо україни отзывы спортбанк кредит готівкою без довідки про доходи резюме финансиста займ на карту с автоматическим одобрением работа в таскомбанк точки выдачи спортбанк банковские вакансии работа universal bank работа в финансах альфа банк киев работа отп банк работа в кредобанк Новые МФО Украины база мфо украины карта спортбанк вакансии в финансах микрозайм без отказа вакансии банков кредитный лимит спортбанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты