Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 62974
> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Бухучет и отчетность
Резюме № 62974
Опубликовано: 24.10.2021 г.
Рубрика: Бухучет и отчетность

Начальник Управління / відділу бухгалтерського обліку

Стартовый оклад: по договоренности
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 24.12.1975 г. (46 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 10.2018 по настоящее время (3 года 3 мес.)
В компании: Комерційний Банк, Киев
Должность: Начальник відділу внутрішньобанківських операцій та податкового обліку
Функциональные обязанности:
Організація, контроль та ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до чинного законодавства України, в т.ч. згідно стандартів МСФЗ. Участь в ррозробці методології щодо вдосконалення бухгалтерських процедур з метою приведення їх до вимог МСФЗ. Підготовка звітів / приміток / даних до фінансової звітності згідно з МСФЗ за проведеним операціям. Підготовка, аналіз договорів оренди для застосування МСФЗ 16 Ведення бухгалтерського обліку необоротних активів; облік майна на продаж та інвестиційної нерухомості. Забезпечення та контроль відображення в бухгалтерському та податковому обліку запасів та інших господарських операцій. Контроль і проведення інвентаризації активів та зобов’язань. Відображення результатів в обліку. Облік і розрахунки з підзвітними особами (в т.ч. відрядження). Облік експлуатаційних витрат, витрат на охорону, рекламу, благодійність, призи та інші витрати. Облік доходів. Облік лізингових операцій. Підготовка звітності у встановлені терміни по проведеним операціям. Аналіз договорів з точки зору бухгалтерського та податкового обліку, економічної доцільності та податкових наслідків (в т.ч. з нерезидентами, фіз.особами). Оплата рахунків, договорів, супровід будівництва, контроль за витратами відповідно до бюджету. Прийом, контроль і оформлення первинних документів (договори, рахункифактури, видаткові накладні та інші документи) по відповідних ділянках бухгалтерського обліку. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості. Оформлення актів звірок. Проведення переговорів з Контрагентами в рамках оформлення документів і на наступних етапах підписання і виконання умов договору. Супровід перевірок внутрішнього і зовнішнього аудиту, НБУ та інших контролюючих органів. Щорічна оцінка підлеглих. Прогнозування завдань на рік і контроль їх виконання.


C 11.2015 по 08.2018 (2 года 9 мес.)
В компании: СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК, Киев
Должность: Начальник Управління бухгалтерського обліку
Функциональные обязанности:
Організація, контроль та ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до чинного законодавства України, в т.ч. згідно стандартів МСФЗ. Розробка та актуалізація внутрішніх нормативних документів Банку, аналіз змін в законодавстві України. Узгодження з підрозділами Банку. Участь в розробці методології щодо вдосконалення бухгалтерських процедур з метою приведення їх до вимог МСФЗ. Підготовка звітів / приміток / даних до фінансової звітності згідно з МСФЗ за проведеним операціям. Підготовка бухгалтерської і статистичної звітності у встановлені терміни по проведеним операціям. Супровід перевірок внутрішнього і зовнішнього аудиту, НБУ та ін. контролюючих органів. Забезпечення і контроль відображення в бухгалтерському обліку ТМЦ, ПММ, МБП та інших господарських операцій. Ведення бухгалтерського обліку ОЗ, МНМА та НА. Облік і розрахунки з підзвітними особами. Облік експлуатаційних витрат, витрат на охорону, рекламу та інші витрати. Облік доходів. Облік лізингових операцій. Відображення операцій в бухгалтерському обліку витрат з господарською діяльності Банку з нерезидентами. Прийом, контроль і оформлення первинних документів (договори, рахунки фактури, видаткові накладні та інші документи). Облік дебіторської та кредиторської заборгованості. Підготовка бухгалтерської і статистичної звітності у встановлені терміни по проведеним операціям. Аналіз договорів з точки зору бухгалтерського та податкового обліку, економічної доцільності та податкових наслідків (в т.ч. договору з іноземними постачальниками, розрахунки з фіз. особами). Контроль і проведенням інвентаризації основних засобів, товарноматеріальних цінностей. Відображення результатів в обліку. Підготовка, аналіз договорів оренди для застосування МСФЗ 16


C 06.2015 по 11.2015 (5 мес.)
В компании: Надрабанк, Киев
Должность: Головний економіст відділу внутрігосподарських операцій
Функциональные обязанности:
Основні обов'язки: ведення бухгалтерського та податкового обліку; облік: запасів, ОС, НА, МНМА; майна на продаж, інвестиційної нерухомості; лізингових операцій; авансові звіти; супровід і аналіз договорів з точки зору бухгалтерського та податкового обліку, економічної доцільності та податкових наслідків; своєчасне відображення в балансі витрат на придбання, товарів, робіт і послуг; виконання щомісячного поточного контролю за своєчасним погашенням ДЗ; робота з перевіряючими та контролюючими органами (зовнішній / внутрішній аудит, НБУ та інших контролюючих органів); контроль ведення первинної документації; контроль / здійснення інвентаризації;облік дебіторської та кредиторської заборгованості, оформлення актів звірок; проведення щоденних транзакцій (звірка різних аналітичних систем, закриття операційного дня, місяця та ін.). актуалізація внутрішніх документів Банку (Положення та ін.) відповідно до нормативних актів України, НБУ, МСФЗ;внутрішня підтримка підрозділів Банку, консультування щодо відображень операцій в фінансовому та податковому обліку згідно нормативних документів (НБУ, Податковий Кодекс України, Управлінська звітність, внутрішні положення).


C 02.2013 по 04.2015 (2 года 2 мес.)
В компании: Фидобанк, Киев
Должность: Керівник Служби Закупівельної діяльності Банку
Функциональные обязанности:
Управління підрозділом; контроль ведення первинної документації, облік запасів, ОЗ, НА, МНМА; супровід і аналіз договорів з точки зору бухгалтерського та податкового обліку, економічної доцільності та податкових наслідків; забезпечення своєчасних і повних взаєморозрахунків за господарськими договорами; облік дебіторської та кредиторської заборгованості, контроль розрахунків з дебіторами і кредиторами за господарськими операціями;проведення тендерів та контроль закупівельної діяльності; консультації щодо відображення операцій в фінансовому та податковому обліку згідно нормативних документів (НБУ, ПКУ, Управлінська звітність, внутрішні положення); контроль порядку проведення закупівельної діяльності, виконання умов договору. Робота з контролюючими органами; підготовка листів, претензій з метою ведення переговорів з Контрагентами, включаючи розрахунок штрафних санкцій / збитків у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань; контроль зміни в законодавстві та нормативних актах НБУ.


C 08.2001 по 02.2013 (11 лет 6 мес.)
В компании: УкрСиббанк, Харьков
Должность: Начальник відділу - облік господарських операцій
Функциональные обязанности:
Управління підрозділом; ведення бухгалтерського та податкового обліку; супровід і аналіз договорів з точки зору бухгалтерського та податкового обліку, економічної доцільності та податкових наслідків; робота з перевіряючими та контролюючими органами (зовнішній / внутрішній аудит, НБУ та інших контролюючих органів); контроль процесу автоматизації обліку та звітності, тестування і введення в експлуатацію (протоколи та ін. для модулів ПО: SAP BSP for banking (ММ, BSP); контроль ведення первинної документації; облік: запасів, ОЗ, НА, МНМА; майна на продаж, інвестиційної нерухомості; витрат (експлуатаційні, маркетинг, реклама, благодійність та інші витрати);операций с нерезидентами; витрати на відрядження; лізингових операцій; авансові звіти; контроль / здійснення інвентаризації; облік дебіторської та кредиторської заборгованості, оформлення актів звірок;супровід структурних змін (закриття філій, централізація операцій та ін.). проведення щоденних транзакцій (звірка різних аналітичних систем, закриття операційного дня, місяця та ін.). участь в проекті впровадження АБС ПЗ SAP for banking MM, FI для господарських операцій. актуалізація внутрішніх документів Банку (Положення та ін.) відповідно до нормативних актів України, НБУ, МСФЗ; внутрішня підтримка підрозділів Банку, консультування щодо відображень операцій в фінансовому та податковому обліку згідно нормативних документів (НБУ, Податковий Кодекс України, Управлінська звітність, внутрішні положення). Кількість підлеглих: 14 человек.


Образование
Учебное заведение: Харківський Національний Університет ім. В.Н. Каразіна
Дата окончания: 1998-06-01
Факультет: Экономический
Специальность: Міжнародні економічні відносини, економічна теорія

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Фінансовий аналіз банків, IFRS 9, 15, 16 и другие
Компания: НЦПБПУ
Город: Киев Период: 2018 Дата: 01.06.2018

Название курса/тренинга: Семінары
Компания: НАБУ, АСС
Город: Киев Период: 2018 Дата: 01.07.2018

Название курса/тренинга: ДипІФР
Компания: НЦПБПУ
Город: Київ Период: 3 міс Дата: 01.05.2018

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Володіння ПК в обсязі впевненого користувача (АБС Б2; Лига:Закон; MEDoc; ИРБИС; Барс; SAP; MSWord, MSExcel, OutlookExpress, Lotus, MSPowerPoint, MSSharePoint; ИСТ-ПРО (ОЗ), RS-Bank.)

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Великий практичний досвід роботи (17 років) в бухгалтерії Банків - відображення в фінансовому та податковому обліку господарських операцій. 10 років управлінського досвіду роботи в банківській сфере. Довгостроковий досвід роботи з договорами. Досвід роботи в закупівельної діяльності (2 роки).
Сведения: Особисті якості: відповідальність, пунктуальність, порядність, комунікабельність, стресостійкість, здатність до швидкого навчання, лідерські навички, вміння працювати в команді, прагнення до розвитку і професійного росту. Активна життєва позиція
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Спорт, тварини, подорожі

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
андеррайтер кредит онлайн на карту без отказа срочно киев все мфо кредит без справки о доходах юрисконсульт северодонецк деньги в долг львов смела сумы краматорск миргород харьков изюм каменское яготин тернополь операционист павлоград николаев хмельницкий юрист маркетолог днепр прилуки житомир мелитополь каменец-подольский бердичев белая церковь экономист кременчуг супервайзер аналитик мариуполь бахмут славянск кропивницкий бердянск кривой рог запорожье полтава бровары умань одесса ровно ужгород борисполь мукачево касир шостка черкассы херсон кассир чернигов измаил энергодар черновцы никополь ивано-франковск александрия луцк бухгалтер винница
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
мфо без лицензии резюме финансиста база мфо украины альфа банк работа в укрсиббанке отзывы спортбанк архив вакансий вакансии банков работа в банке работа в приватбанке работа в страховании работа в финансах деньги в долг срочно всі мфо україни универсал банк работа кредит онлайн на карту без отказа кредит под 0 процентов рейтинг кредитов онлайн банковские вакансии работа в страховой компании Новые МФО Украины работа в райффайзен банк займ на карту с автоматическим одобрением кредит наличными без справки о доходах работа в кредобанк альфа банк киев карта спортбанк неизвестные мфо спортбанк вакансии банков украины вакансии в банках работа в таскомбанк малоизвестные мфо маловідомі мфо работа в укрэксимбанке работа в банке киев микрозайм без отказа резюме руководителей кредит готівкою без довідки про доходи работа отп банк мфо, которые дают всем работа в ощадбанке кредитный лимит спортбанк точки выдачи спортбанк работа universal bank все мфо украины кредит спортбанк вакансии в финансах
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты