Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Організація та розвиток продажів
Автотранспортне страхування
Страхування майна
Страхування життя
Медичне страхування
Корпоративне страхування
Страхування ризиків
Андеррайтінг
Актуарні розрахунки
Перестрахування
Врегулювання збитків
Аварійний комісар
Робота з агентами
Страховий агент
Розвиток регіональної мережі
Фінансово-економічний відділ
Операційний супровід
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Розробка продуктів та методологія
Управління персоналом
Служба безпеки
Діловодство
Адміністративно-господарська частина
Філії та відділення СК (керівники)
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 65716
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в страховании
Подкатегория: Автотранспортне страхування
Резюме № 65716
Опубліковано: 31.01.2016 р.
Рубрика: Автотранспортне страхування

Спеціаліст відділу страхових відшкодувань

Стартова зарплата: 8000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 13.11.1977 г. (46 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 03.2014 по 07.2015 (1 рік 4 міс.)
В компанії: ПАО "Банк Форвард", Київ
Посада: Главный специалист отдела развития страховых и дополнительных продуктов
Функціональні обов'язки:
Аналіз показників з продажу страхових продуктів, виявлення причин невиконання планових показників; Впровадження та супровід страхового продукту ОСАГО (інформаційна підтримка каналів продажу, постачання полісів, супровід страхової компанії, внесення змін в договірну базу, вирішення проблемних питань та ін.); Супровід заходів по технологічним доработкам, участь у тестуванні та впровадженні доопрацювань; Оновлення та оптимізація навчальних матеріалів, розробка додаткових інформаційних блоків щодо нових страхових продуктів для співробітників та Клієнтів з оформлення страхових продуктів, розробка методології; Організація запуску і супроводу додаткових мотиваційних програм; Організація навчання співробітників, відповідальних за продаж страхових продуктів; Моніторинг якості знань співробітників, відповідальних за продаж страхових продуктів; Розробка та організація розміщення інформаційних матеріалів про страхові продукти на сайті Банку, організація оновлення інформації; Забезпечення комунікацій та інформаційної підтримки регіональних підрозділів Банку з питань супроводу страхових продуктів; Робота з проблемними запитами із регіональних підрозділів/від партнерів Банку; Супровід договірної бази з партнерами Банку; Забезпечення супроводження звірок з партнерами за підсумками звітних періодів; Комунікації з партнерами з виникаючих питань в процесі співпраці, надання зворотнього зв'язку на запити партнерів; Формування даних для розрахунку бонусів співробітникам Банку за продаж додаткових продуктів в рамках діючої СМС і додаткових мотиваційних програм.


C 02.2009 по 02.2014 (5 років )
В компанії: ПАО "Банк Русский Стандарт", Київ
Посада: Главный специалист сектора корпоративных кредитов
Функціональні обов'язки:
розробка і впровадження нових кредитних продуктів; розробка та узгодження з підрозділами банку внутрішньої інструктивнометодологічної Бази; проведення оцінки кредитних ризиків по кредитних операціях в т.ч. робота з клієнтами щодо формування пакету документів при відкритті розрахункових, депозитних рахунків; ідентифікація групи пов'язаних позичальників; консолідація фінансової звітності групи позичальника, консолідований груповий аналіз; проведення аналізу фінансового стану потенційного позичальника, аналіз забезпечення грошових потоків та інших джерел погашення кредитної заборгованості; підготовка матеріалів, в т.ч. контроль підготовки висновків профільних служб для винесення кредитної заявки на кредитний комітет; представлення кредитної заявки на кредитному комітеті; підготовка кредитної та забезпечувальної документації по кредитній операції; контроль за виконанням попередніх та додаткових умов кредитної операції, фінансовим станом позичальника, грошовим потоком на рахунках; здійснення перевірки по кредитній операції; контроль внесення угод в АВС Б Нарахування відсотків, контроль за своєчасним погашенням; взаємодія зі страховими компаніями відносно страхування заставного майна позичальника, підготовка документів для укладання договорів страхування, погодження договорів страхування, контроль за своєчасним здійсненням оплати страхового платежу; документообіг по кредитній справі.


C 05.2008 по 02.2009 (9 міс.)
В компанії: ЗФ ОАО КБ , Київ
Посада: Начальник отдела кредитования корпоративных клиентов
Функціональні обов'язки:
проведення переговорів з клієнтами – юридичними особами про умови залучення депозиту, визначення суми, терміни розміщення, процентні ставки на надання інформації про умови кредитування; вивчення та аналіз наданого позичальниками пакету документів та їх фінансового стану, ліквідності забезпечення кредиту; надання пропозицій, щодо можливості умов кредитування: розмір кредиту, строк користування та строки погашення, розмір відсоткової ставки та інше; підготовка на розгляд керівництву пропозицій щодо подальших взаємовідносин з позичальниками по результату контролю у разі погіршення фінансового стану позичальників і можливості затримки у розрахунках по кредиту, забезпечення виконання умов договору; здійснення фінансового моніторингу кредитних та депозитних операцій по юридичним особам; контроль роботи відділу по забезпеченню роботи каси філії та відділень готівковою гривнею; здійснення залучення ресурсів та їх розміщення в активні вкладення;


C 04.2006 по 04.2008 (2 роки )
В компанії: ЗФ ОАО КБ "Крещатик", Київ
Посада: Главный экономист кредитно-экономического отдела
Функціональні обов'язки:
аналіз та оцінка стану кредитного портфелю філії та контроль своєчасності та повноти формування резерву на можливі втрати за кредитними операціями та відповідність розрахунку резерву діючому законодавству і нормативним документам НБУ; підготовка заключень щодо можливості проведення кредитних операцій з юридичними та фізичними особам на кредитний комітет філії; підготовка проектів договорів по кредитним операціям та постійний контроль за виконанням позичальниками умов цих договорів; проведення переговорів з клієнтами – юридичними особами про умови залучення депозиту, підготовка договорів по депозитах юридичних осіб та їх супроводження; підготовка претензійних матеріалів, листів, інформації з питань кредитування та залучення депозитних коштів; оформлення протоколів засідань кредитного комітету філії; підготовка статистичної (файли №11, 30, 91) та іншої звітності; виконання обов’язків начальника кредитноекономічного відділу у разі його відсутності.


C 10.2005 по 03.2006 (5 міс.)
В компанії: ЗФ ОАО КБ "Крещатик", Київ
Посада: Ведущий экономисткредитно-экономического отдела
Функціональні обов'язки:
аналіз та оцінка стану кредитного портфелю філії та контроль своєчасності та повноти формування резерву на можливі втрати за кредитними операціями та відповідність розрахунку резерву діючому законодавству і нормативним документам НБУ; підготовка заключень щодо можливості проведення кредитних операцій з юридичними та фізичними особам на кредитний комітет філії; підготовка проектів договорів по кредитним операціям та постійний контроль за виконанням позичальниками умов цих договорів; проведення переговорів з клієнтами – юридичними особами про умови залучення депозиту, підготовка договорів по депозитах юридичних осіб та їх супроводження; підготовка претензійних матеріалів, листів, інформації з питань кредитування та залучення депозитних коштів; оформлення протоколів засідань кредитного комітету філії; підготовка статистичної (файли №11, 30, 91) та іншої звітності;


C 03.2005 по 09.2005 (6 міс.)
В компанії: ЗФ ОАО КБ "Крещатик", Київ
Посада: Экономист 1 категории кредитно-экономического отдел а
Функціональні обов'язки:
Консультування клієнтів з питань кредитування фізичних осіб; підготовка заключень на кредитний комітет по видачі позик фізичним особам; підготовка проектів договорів по кредитуванню та здійснення контролю за виконанням позичальниками умов цих договорів; проведення перевірок фінансового стану позичальників та поручителів, цільового використання кредитних коштів (якщо передбачено договорами), стану збереження заставленого майна з оформленням актів перевірок; ведення кредитних справ згідно вимог НБУ та Положень і процедур ВАТ КБ «Хрещатик». підготовка статистичної (файли 03,04,42,С5) та іншої звітності.


C 05.2000 по 02.2005 (4 роки 9 міс.)
В компанії: ЗФ ОАО КБ "Крещатик", Київ
Посада: Экономист кредитно-экономического отдела
Функціональні обов'язки:
консультування клієнтів з питань кредитування фізичних осіб; підготовка заключень на кредитний комітет по видачі позик фізичним особам; підготовка проектів договорів по кредитуванню та здійснення контролю за виконанням позичальниками умов цих договорів; проведення перевірок фінансового стану позичальників та поручителів, цільового використання кредитних коштів (якщо передбачено договорами), стану збереження заставленого майна з оформленням актів перевірок; ведення кредитних справ згідно вимог НБУ та Положень і процедур ВАТ КБ «Хрещатик». підготовка статистичної (файли 03,04,42,С5) та іншої звітності.


Освіта
Навчальний заклад: Київський національний економічний університет
Дата закінчення: 1999-06-01
Факультет: Маркетинг
Спеціальність: Маркетинг

Навчальний заклад: Київський національний економічний університет
Дата закінчення: 1999-06-01
Факультет: Маркетинг
Спеціальність: Маркетинг

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Украинский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: користувач

Додаткова інформація
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
Запуск корпоративного кредитования в ПАО "Банк Русский Стандарт"
Відомості: Права категории "Б"
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо): Фитнес, кулинария

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
яготин всі мфо бердичев прилуки кредит онлайн на карту без отказа срочно хмельницкий никополь александрия нові мфо україна ивано-франковск ужгород рейтинг кредитов энергодар каменец-подольский бердянск кредит під 0 аналитик кременчуг кассир мелитополь житомир кредит без довідки про доходи нові мфо винница луцк юрисконсульт гроші в борг терміново измаил запорожье каменское миргород мукачево изюм сумы чернигов касир операционист одесса полтава смела кредит без справки о доходах невідомі мфо україни мариуполь павлоград умань шостка экономист борисполь тернополь бровары днепр ровно кропивницкий кривой рог деньги в долг белая церковь харьков черкассы львов бахмут славянск северодонецк юрист маловідомі мфо україни краматорск мфо україна черновцы бухгалтер херсон все мфо кредит онлайн на карту киев николаев
 
 
Посилання
вакансии в финансах кредит под 0 процентов деньги в долг срочно альфа банк киев точки выдачи спортбанк всі мфо україни маловідомі мфо гроші в борг альфа банк Нові МФО України кредит готівкою без довідки про доходи работа в банке киев отзывы спортбанк карта спортбанк кредит готівкою київ архив вакансий микрозайм без отказа банковские вакансии вакансии банков рейтинг кредитов онлайн кредит наличными киев работа в страховании кредит наличными без справки о доходах все мфо украины список rss база мфо украины мфо без лицензии займ на карту с автоматическим одобрением вакансии в банках работа в финансах кредит під 0 відсотків спортбанк кредит онлайн на картку без відмови терміново кредит онлайн на карту без отказа малоизвестные мфо мфо, которые дают всем невідомі мфо работа в банке Новые МФО Украины вакансии банков украины неизвестные мфо позика на картку з автоматичним схваленням кредит спортбанк кредитный лимит спортбанк
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты