Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 7531
> >
Город : Хмельницький
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Юридична служба
Резюме № 7531
Опубліковано: 19.05.2009 р.
Рубрика: Юридична служба

Руководитель подразделения / юрисконсульт в банк

Стартова зарплата: 3200 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Хмельницький
Освіта: вища
Дата народження: 20.03.1982 г. (42 роки )
Стать: Чоловіча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, дітей немає
Досвід роботи
C 03.2008 по 03.2009 (1 рік )
В компанії: Комерційний банк, Хмельницький
Посада: Головний юрисконсульт
Функціональні обов'язки:
Організація та забезпечення реалізації державної правової політики у банківській сфері, захист прав та законних інтересів Банку; забезпечення правильного застосування законодавства Банком, інформування керівництва про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства; узагальнення практики застосування законодавства в поточній діяльності Банку, підготовка пропозицій щодо її вдосконалення; контроль за відповідністю вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, інших нормативних документів Банку, проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, що подаються на підпис керівнику, та їх візування; виконання методичного керівництва з перегляду внутрішніх нормативних актів підрозділів Банку з метою приведення їх у відповідність із діючим законодавством; доведення до структурних підрозділів Банку інформації про зміни в законодавчих та нормативних актах, нові акти, рекомендації та роз’яснення компетентних органів влади та управління; надання працівникам Банку консультацій з правових питань; перевірка відповідністі законодавству проектів типових договорів, що розробляються структурними підрозділами Банку, для встановлення цивільно-правових відносин з клієнтами (контрагентами) Банку, їх візування; прийняття участі у переговорах з контрагентами з питань укладення договорів, контрактів; приймання участі в переговорах з контрагентами з питань невиконання останніми взятих на себе згідно з договорами (контрактами) зобов’язань; приймання участі у підготовці та укладенні господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, надання правової оцінки їх проектам; сприяння у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв'язків; приймання участі у застосуванні заходів правового впливу, у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань у забезпеченні захисту прав Банку; представництво інтересів Банку в судах, а також в інших державних та недержавних підприємствах, установах, організаціях; організація та ведення претензійно-позовної роботи, надання правової оцінки претензіям, що пред’явлені Банку чи Банком, у зв’язку з порушенням його майнових та інших немайнових прав і законних інтересів; аналіз наслідків розгляду претензій, позовів і судових справ, практики укладання та виконання договорів (контрактів); аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної і позовної роботи; вироблення пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності структурних підрозділів Банку; надання висновків стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, правова оцінка фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна тощо; приймання участі у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень; розгляд матеріалів про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економічно-правового аналізу даних бухгалтерського обліку, інших документів фінансово-господарської діяльності Банку та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами; сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобігання безгосподарності, непродуктивним витратам; прийняття участі у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків; перевірка відповідності законодавству пакета документів для отримання кредиту; перевірка відповідності законодавству пакета документів для відкриття поточного, депозитного, інших видів рахунків клієнтів.


C 07.2007 по 03.2008 (8 міс.)
В компанії: Приватне підприємство, Хмельницький
Посада: Виконавчий директор
Функціональні обов'язки:
Організація роботи та ефективної взаємодії структурних підрозділів, спрямовання їх діяльністі на розвиток і вдосконалення виробництва, зростання якості та конкурентоспроможності робіт, що виконуються, їх відповідність встановленим стандартам; забезпечення виконання підприємством планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин; захист інтересів підприємства в суді, органах державної влади та управління; проведення збору вихідних даних та отримання архітектурно-планувального завдання; забезпечення розробки ескізних пропозицій, проектно-кошторисної документації, отримання усіх необхідних дозволів та погоджень; вибір генпідрядника, забезпечення укладання та виконання відповідних договорів з будівельними та проектними організаціями; контроль за виконанням договірних зобов'язань, своєчасним введенням в експлуатацію об'єктів будівництва; здійснення заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, соціального розвитку колективу, ефективного використання знань та досвіду працівників; забезпечення виконання чинного законодавства з питань діяльності підприємства; вирішення всіх інших питаннянь в межах наданих повноважень і доручення виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам підприємства.


C 10.2004 по 03.2008 (3 роки 5 міс.)
В компанії: Комерційне підприємство, Хмельницький
Посада: Директор
Функціональні обов'язки:
Забезпечення виконання підприємством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними соціальними фондами, постачальниками, замовниками, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів. Організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів, спрямування їх діяльність на розвиток і вдосконалення діяльності підприємства з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства. Організація виробничо-господарської діяльністі підприємства з метою підвищення рівня та якості послуг, раціонального використання виробничих резервів та витрачання усіх видів ресурсів. Вжиття заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Здійснення заходів із соціального розвитку колективу підприємства, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни. Забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності діяльності, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплата заробітної плати в установлені строки. Забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Захист прав та інтересів підприємства в суді, органах державної влади та управління. Надання юридичних (консалтингових) послуг клієнтам підприємства, а саме: надання юридичних консультацій та роз'яснень; правове забезпечення господарської діяльності; юридичний аналіз, підготовка та супровід виконання договорів; складання правових документів (договори, заяви, скарги та інш.); створення, ліквідація та реорганізація юридичних осіб; внесення та реєстрація змін до установчих документів; збільшення (зменшення) статутного фонду, ліквідація, банкрутство, відкриття і юридичний супровід діяльності відокремлених підрозділів компанії (філії, представництва); забезпечення корпоративних відносин (підготовка до проведення зборів засновників (акціонерів), учасників підприємства, проведення зборів, оформлення протоколів та рішень зборів); розробка внутрішньої нормативної документації підприємств (положення, інструкції, правила); вирішення кадрових питань та трудових спорів; ведення справ з контролюючими та перевіряючими органами органами (органи Державної податкової служби, органи внутрішніх справ, прокуратура та інш.) та органами місцевої влади та місцевого самоврядування; ведення претензійно-позовної роботи; представництво та захист інтересів фізичних та юридичних осіб в суді; представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами та організаціями; моніторинг законодавства, юридичної практики та діяльності підприємства; аналітична робота за результатами роботи юридичної служби; отримання дозволів та ліцензій; юридичний супровід операцій із нерухомістю; оформлення та реєстрація прав на нерухомість; консультації з питань купівлі-продажу та оренди об’єктів нерухомості; купівля-продаж житлової та комерційної нерухомості; оренда житлової та комерційної нерухомості; пошук земельних ділянок; купівля-продаж, оренда земельних ділянок; забезпечення проведення робіт із землевідведення; юридичний супровід договорів купівлі-продажу, оренди об’єктів нерухомості; консалтинг і супровід договорів іпотечного кредитування; моніторинг ринку нерухомості; маркетингові дослідження об’єктів нерухомості; створення та забезпечення діяльності фондів фінансування будівництва та фондів операцій із нерухомістю.


Освіта
Навчальний заклад: Хмельницкий институт регионального управления и права
Дата закінчення: 2004-01-01
Факультет: Юридический
Спеціальність: Правознавство

Курси та тренінги
Назва курсу/тренінгу: Спеціальність – фахівець з фінансового моніторингу фінансових компаній
Компанія: Інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету
Місто: Київ Період: 5 днів Дата: 01.02.2007

Назва курсу/тренінгу: Спеціальність – керівник фінансової компанії-управителя фондів фінансування будівництва та фондів операцій із нерухомістю
Компанія: Нститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету
Місто: Київ Період: 10 днів Дата: 01.04.2007

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Базова
Украинский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: користувач
Комп'ютерні навички: Досконале знання офісних комп'ютерних програм та спеціалізованих програм “Ліга-Закон”, “Експерт-Юрист”.

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
гроші в борг терміново бахмут миргород умань павлоград кредит без довідки про доходи сумы херсон невідомі мфо україни краматорск рейтинг кредитов бровары бердянск яготин все мфо винница касир кременчуг ивано-франковск черновцы каменец-подольский кредит без справки о доходах операционист кассир мелитополь изюм нові мфо одесса белая церковь каменское луцк черкассы мукачево бухгалтер николаев кредит під 0 днепр измаил житомир бердичев кропивницкий мариуполь смела хмельницкий юрисконсульт тернополь ужгород борисполь кредит онлайн на карту без отказа срочно кредит онлайн на карту ровно чернигов львов кривой рог харьков деньги в долг никополь славянск прилуки нові мфо україна киев шостка энергодар маловідомі мфо україни всі мфо юрист аналитик запорожье экономист александрия полтава мфо україна северодонецк
 
 
Посилання
кредит під 0 відсотків Новые МФО Украины банковские вакансии кредит спортбанк кредит готівкою київ работа в банке работа в страховании альфа банк займ на карту с автоматическим одобрением архив вакансий спортбанк вакансии в финансах работа в банке киев мфо, которые дают всем вакансии банков украины всі мфо україни кредит онлайн на картку без відмови терміново рейтинг кредитов онлайн все мфо украины альфа банк киев карта спортбанк кредит наличными без справки о доходах кредитный лимит спортбанк база мфо украины кредит под 0 процентов кредит наличными киев микрозайм без отказа вакансии в банках Нові МФО України кредит готівкою без довідки про доходи неизвестные мфо список rss малоизвестные мфо мфо без лицензии вакансии банков деньги в долг срочно точки выдачи спортбанк отзывы спортбанк работа в финансах позика на картку з автоматичним схваленням гроші в борг невідомі мфо кредит онлайн на карту без отказа маловідомі мфо
 
 На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты